russie

توافق وزرای خارجه امریکا و روسیه بر سر آتش بس در جنگ سوریه، سرانجام پس از مذاکراتی طولانی و فشرده بدست آمد. این مذاکرات در سوئیس انجام شد و در پایان آن، وزیر خارجه روسیه پس از بیرون آمدن از اتاق مذاکرات به جمع خبرنگارانی که ساعت ها در انتظار نتیجه گفتگوها انتظار کشیده بودند حاضر شد و با خوشروئی گفت: ما به توافق رسیدیم اما این توافق 5 بند دارد که قرار نیست اعلام شود و نمی توانم در باره آن خبری به شما بدهم. در عوض، برای رفع خستگی و گرسنگی پیتزا برایتان سفارش داده ام. وقتی پیتزا را آوردند و بین خبرنگاران توزیع کردند، آنها سراغ “ودکا” را گرفتند و گفتند پیتزا بدون ودکا نمی شود. وزیر خارجه روسیه برای دقایقی از جمع خبرنگاران دور شد و سپس با پاکتی که در آن 5 بطر ودکای روسی بود بازگشت و آن را به خبرنگاران داد و به شوخی گفت: آن 5 بند توافق در این 5 بطری هم نیست!

Advertisements