n00055133-b

طالبان با پول شیخ‌های عرب، می‌جنگند

نظامیان پاکستانی به ملیشه‌های خود «طالبان» دستور داده اند که جنگ را در برابر نیروهای امنیتی افغانستان گسترش دهند و تلاش کنند که جغرافیایی را در اشغال شان در آورند.

این تصمیم پاکستان پس از آن گرفته شده است که این کشور تا اندازه‌یی زیر فشار برخی از دولت‌های مقتدر به منظور موجودیت لانه‌ها ومراکز تروریستان در خاک آن کشور قرار گرفته است و حال شبکه اطلاعات پاکستان می‌خواهد که شورای کویته به داخل افغانستان انتقال یابد.

طالبان پس از هلمند، ترینکوت مرکز ارزگان را مورد حملات سلاح سنگین و سبک قرار دادند ودر حالی‌که قرار بود مرکز این ولایت سقوط کند، اما نیروهای امنیتی به ویژه فرمانده پولیس قندهار توانستند که حملات طالبان را دفع و عجالتاً از سقوط این ولایت جلوگیری کنند.

در همین حال هند وافغانستان تعهد سپردندکه در برابر شبکه تروریستی حقانی مبارزه مشترک نمایند و قرار است در آیندۀ نزدیک نشست امریکا، هند وافغانستان نیز در خصوص مبارزه برضد گروه های تروریستی برگزار شود واین تصمیم خشم پاکستان را برانگیخته است.

برخی از ناظران وتحلیل گران به این باور بودند که در سال روان احتمالاً برخی از مناطق و حتا ولایت‌های افغانستان به دست طالبان سقوط خواهد کرد، ولی با تلاش‌ها و جان فشانی‌های نیروهای امنیتی این خواب پاکستان واقعیت نیافت و به طالبان ضربات بسیار سنگین وارد شد و آنها در هیچ یک از جنگ‌هایی که راه اندازی کردند، پیروزی به دست نیاوردند.

برخی باور دارند که نشست سه جانبه هند، امریکا و افغانستان می تواند فشار را بالای پاکستان بیشتر سازد واگر این کشور زیر فشار جدی قرار بگیرد ممکن دست از حمایت تروریستان بردارد وافق صلح در منطقه نمایان شود.

در حالی‌که تمویل گروه‌های تروریستی یک برنامه‌یی فرا منطقه‌یی است و پاکستان با توجه به وضع خراب اقتصادی که دارد، توان پرداخت هزینه جنگ طالبان راندارد ولی حکومت افغانستان همواره انگشت انتقاد مبنی بر تمویل و سازماندهی تروریستان را متوجه پاکستان می‌کند.

در حالی که هزینه ادامه جنگ طالبان سالانه به میلیون‌ها دالر می‌رسد که برخی از این هزینه‌ها از راه کشت و قاچاق مواد مخدر و یاعشر و زکات وعواید معادن تأمین می‌شود، اما برخی از دولت‌های عربی و شیخ‌های عرب از جمله عربستان سعودی در تأمین بودجه جنگی طالبان از همان روزهای نخست دست دارند، ولی نه امریکایی‌ها و نه حکومت افغانستان به آن توجهی ندارد وآن از عمداً نادیده می‌گیرند.

اگر قرار باشد که منابع تمویل گروه‌های هراس افگن، خشکانیده شوند باید پیشتر و بیشتر از همه، کشورهای عربی و شیخ های عرب که در تمویل هراس افگنان مستقیماً دست دارند، زیر فشار قرار بگیرند و ما امید وار هستیم که در نشست سه جانبه هند، امریکا و افغانستان به این مهم توجه شود.

اگر امریکا واقعاً قصد مبارزه برضد تروریزم را دارد به جز از پاکستان به آن عده از کشورهای عربی که تمویل کننده اصلی هراس افگنان در سطح منطقه و جهان اند نیز فشار وارد کند که دست از حمایت آدم کشان و تروریستان بردارند آرمان ملی.

Advertisements