86248خلیموف

مارهائی که امریکا

خود در آستین خویش پروراند

یونگه ولت – گزینش و ترجمه رضا نافعی

واشنگتن می داند که وقتی استراتژی جنگ روشن باشد، کادرها خود همه تصمیمات را می گیرند. این اصل را » مقامات امنیتی » آمریکا در طول تلاش هایی که امریکا در چند دهه گذشته در خاورمیانه ، گردادگرد منابع نفت خیز منطقه بعمل آورده و خلقهای این منطقه را بجان هم انداخته می دانند و همه عوامل و دست پرودگان خود را خوب می شناسند. و حالا که برای دستیابی به سرفرمانده نظامی داعش در عراق جایزه گذاشته اند با چهره تازه ای روبرو نشده اند.
«مقامات امنیتی» از مدت ها پیش هم او و هم تمام دار و دسته اش را که سر می برند می شناختند. همه آنها شاگردان خودشانند، تولیدات کشوری هستند که رهبر تمدن غرب و صادرکننده دموکراسی است .
«گلمراد خلیموف» در زندگی گذشته خود نخست تک تیرانداز بود. بعد شد سرهنگ و فرمانده نیروی ویژه پلیس در تاجیکستان. او بار ها دوره های «مبارزه با تروریسم» را گذرانده و استادانش همه متخصصان آمریکائی بوده اند. امروز خود او متخصص است. این خبر را روز دوشنبه رسانه » روسیه امروز» بزبان آلمانی به نقل از پایگاه خبری عراقی » السومریه نیوز» منتشر کرد. » واشنگتن پست و دیگر رسانه های آمریکائی در پایان ماه آگوست گزارش دادند که وزارت خارجه آمریکا سه میلیون دلار جایزه برای بقتل رساندن » خلیموف» خواهد پرداخت. این مبلغ از محل برنامه این وزارت خانه بنام » دستمزد عدالت» پردخت خواهد شد.
در سال 2015 کاشف بعمل آمد که خلیموف قبل از پیوستن به داعش در آمریکا تعلیمات نظامی دیده بود. او در یک ویدیو داعش اظهار داشت میان سالهای 2003 تا 2014 در پنج دوره آموزش برای مبارزه با تروریسم در آمریکا شرکت داشته است. مبتکراین دوره های آموزشی وزارت خارجه آمریکاست و مربیان آن متخصصانی از موسسات خصوصی هستند، مانند سازمانی که در گذشته بنام » بلاک واتر» فعالیت می کرد و گروههای مزدور و آدمکش در اختیار می گذاشت. آژانس خبرگزاری رویتر از قول مقامات وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که «خلیموف تاجیک» این دوره های آموزشی را گذرانده است : » واکنش در بحران ها، تاکتیک مذاکره با آدم ربایان و تاکتیک رهبری». هر دوطرف یکدیگر را خوب می شناسند، جنگ می تواند ادامه یابد
.

 

http://www.jungewelt.de/2016/09-06/037.php

Advertisements