0972170

با قدرت حمل 700 مسافر

چین در اوکرائین می سازد:

هواپیمای غول پیکر مسافربری

عظیم ترین کارخانه هواپیما سازی اتحاد شوروی سابق و روسیه کنونی بنام “انتونوف” در اوکرائین بود و گویا هنوز هم هست اما بی رونق. شکلات فروشی که رئیس جمهور اوکرائین شده و همه دروازه ها را به روی ناتو باز کرده، کمر صنایع این جمهوری سابق اتحاد شوروی را شکسته است. این جمهوری عملا به سه بخش تجزیه شده است. کریمه با یک همه پرسی به روسیه بازگشت، در بخش شرقی آن جمهوری دمکراتیک خلق با نام “روسیه نوین” تشکیل شده که درحال جنگ با دولت مرکزی در پایتخت اوکرائین “کیف” است و دولتی نیمه فاشیست که یک شکلات فروش رئیس جمهور آنست.

حالا چین اعلام آمادگی کرده که حاضر است ساخت بزرگترین هواپیمای مسافربری را به  کارخانه “آنتونوف” سفارش بدهد و مشترکا با اکرائینی ها آن را بسازد. یعنی یک همکاری توام با سرمایه گذاری .کارخانه آنتونوف در زمان اتحاد شوروی هواپیماهای غول پیکر مسافربری را می ساخت از جمله  An-۲۲۵ Mriya را ساخت. چین می خواهد نسخه دوم An-۲۲۵ Mriya  را  بر اساس توافقنامه که اخیرا میان پکن و کیف مقدماتش فراهم شده بسازد. هواپیمائی که چین می خواهد در کارخانه آنتونوف بسازد قادر به حمل 700 مسافر است.

تاکنون بوئینگ ۷۴۷ و ایرباس AN۳۸۰-۸۰۰F به عنوان بزرگترین هواپیمای مسافربری هستند که 600 مسافر می توانند حمل کنند.

Advertisements