نورستانی: حکومت انتخاب کند یا اعاده حقوق مردم یا خود مختاری نورستان

احمد یوسف نورستانی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که وزارت خارجه از فرامین رییس جمهوری تمکین نمی کند و پیامد آن عوامل زیانباری را به همراه خواهد داشت.

او سرپیچی صلاح الدین ربانی از فرمان رییس جمهوری را دهن کجی به مردم نورستان خواند و هشدار داد که از حق و حقوق سیاسی مردمش نخواهد گذشت

او سرپیچی صلاح الدین ربانی از فرمان رییس جمهوری را دهن کجی به مردم نورستان خواند و هشدار داد که از حق و حقوق سیاسی مردمش نخواهد گذشت
آقای نورستانی به خبرگزاری بخدی گفت که وزیر خارجه براساس منافع قومی حرکت می کند و با زیرپا گذاشتن منافع کلان کشور بدنبال یکه تازی بر محور قومی در وزارت امور خارجه است.
او سرپیچی صلاح الدین ربانی از فرمان رییس جمهوری را دهن کجی به مردم نورستان خواند و هشدار داد که از حق و حقوق سیاسی مردمش نخواهد گذشت.
به تازگی رییس جمهوری فرمان تقرر احمد یوسف نورستانی به عنوان سفیر افغانستان در اسپانیا را صادر کرد اما وزارت خارجه طی مراحل این فرمان را انجام نداده است.
نورستانی به خبرگزاری بخدی گفت: “عدم پایبندی وزارت خارجه به تفاهمنامه ها و فرامین رییس جمهور نشان می دهد که منافع شخصی و تنظیمی در این وزارت ارجحیت دارد. یک عده از قانون سرپیچیی می کنند و حکم رییس جمهور را عملی نمی کنند.”
او می گوید که صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه یک کشور است و مطابق لایحه وظایف اش عمل کند نه مطابق خواست و اهداف قومی، زبانی و سمتی.
تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۱ احمد یوسف نورستانی را به تقلب سازمان یافته متهم می کند.
هرچند نورستانی این اتهامات را همواره رد کرده اما گفته شده که صلاح الدین ربانی از افراد نزدیک به عبدالله عبدالله از پیگیری فرمان رییس جمهوری مبنی بر تقرر نورستانی به سمت سفیر افغانستان در مادرید تا کنون سرباز زده است.
انتقاد از رهبران حکومت وحدت ملی
در اوج جنجال های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۱ با میانجیگری ایالات متحده امریکا، حکومت وحدت ملی شکل گرفت و هر دو نامزد برتر در این انتخابات پیروز این انتخابات دانسته شدند و قدرت به شکل مساوی میان آنها تقسیم شد.

نورستانی

نورستانی

یوسف نورستانی می گوید که رهبران حکومت وحدت ملی مصلحت گرایی را در پیش گرفته و قدرت طلبی این دو افغانستان را از توسعه باز مانده است.
نورستانی می گوید که از مدتی به این طرف به هر شماره مقامات که در تماس می شود یا خاموش است و یا اکثریت مطلق که فعال است به تماس او جواب نمی دهند.
نورستانی به خبرگزاری بخدی گفت: “اگر رییس جمهور غنی این حکم را عملی نکند مردم نورستان گزینه های دیگری روی دست دارند که برای دولت گران تمام خواهد شد.”
او هشدار داد که با بسیج کردن مردم نورستان وضعیت از کنترول دولت خارج خواهد شد.
خودمختاری
در حال حاضر بحث “حقوق سیاسی” و “سهم نورستانی ها در قدرت” در میان مردم نورستان مطرح است. پیشتر یوسف نورستانی از اینکه به نورستانی ها در قدرت سهمی داده نشده انتقاد کرده بود.
نجیب الله یوش، از فعالان نورستان می گوید که دولت باید به صدای مردم نورستان گوش دهد و به گفته او به توهین و تحقیر رهبران و بزرگان این قوم پایان دهد.
آقای یوش به خبرگزاری بخدی گفت: “اگر شخصیت کشی نورستانی ها ادامه پیدا کند گزینه های که ما در اختیار داریم در برابر حکومت آن را پیاده می کنیم که آنزمان دیر خواهد بود که حکومت کاری بخواهد انجام بدهد.”
او یکی از این گزینه ها را اعلام خود مختاری نورستان خواند که به گفته یوش نورستانی ها در این زمینه سابقه دار هستند.
یوش گفت: “اگر یک قوم مشخص همرای ما بخواهد بر سر مساله قومی و سمتی دست بندازد ما هم آرام نخواهیم نشست و از انزوا رفتن کرده عمل بالمثل انجام دادن بهتر است.”
او هشدار داد که ادامه این وضعیت مردم نورستان را وادار خواهد کرد که علیه دولت مخالفت کنند.
به گفته یوش، اختلافات سیاسی در هر جامعه ای وجود دارد اما کشاندن این مساله بر سمت قومی، سمتی و زبانی آنهم میان دو قوم همسایه (نورستان و بدخشان) فرصت های همکاری منطقه ای و توسعه ای را تحت شعاع قرار خواهد داد.

Advertisements