160902063422_kalakani__640x360_epa_nocredit

فاشیستان مایوس وتوطئه به شکست انجامید

در جریان مراسم به خاک سپاری امیر حبیب الله کلکانی دست‌های آشکار و پنهان به کار افتید تا اقوام با هم برادر کشور را یک بار دگر در برابرهم قراربدهندو کشمکش‌ها ودرگیری‌های تازه را به وجود آورند.

آن‌گونه که اخیراً روشن شد، دستگاه استخبارات پاکستان اداره ویژه‌یی دارد که وظیفه آن دامن زدن به اختلافات قومی و زبانی درافغانستان است واین شعبه استخبارات پاکستان در افغانستان برخی از افراد را در نهادهای حکومتی وغیر حکومتی نفوذ داده اند تا در فرصت‌های مناسب اختلافات قومی را دامن بزنند ومیان مردم کشور درز و فاصله ایجاد نمایند

14212826_563096030563919_4473613682544941358_n.

این توطئه پاکستان دقیقاً در جریان مراسم به خاک سپاری امیر حبیب الله کلکانی پادشاه پیشین کشور به وضوح دیده شد و تعدادی از افراد و گروه‌ها دست وآستین بالا زدند که آتش جنگ را در کشور زخم خورده، یک باردگر شعله‌ور سازند و جوی‌های خون را به نفع پاکستان و تروریستان جاری کنند.

در حالی‌که دفن مجدد اجساد امیرکلکانی یک امر حق طلبانه و دور از هیاهوی قومی است، اما جاسوسان مزدبگیر این مسأله را به شدت قومی جلوه دادند واگر از عقل و خرد ورزی کار گرفته نمی‌شد وتوطئه در نطفه خنثا نمی‌گردید غایله به حدی گسترش می‌یافت که حتا سقوط نظام خداناخواسته متصور بود.

برخی از جاسوسان در درون نظام دردل‌های شان خوشی موج می‌زد و به این پندار بودند که طرف‌های درگیر هردو مخالفان شان اند واز جنگ این گروه‌ها درخفا استقبال می‌کردند.

گروه های تروریستی نیز گوش به فرمان بودند که چه وقت درگیری آغاز می‌شود که آنها دست به کار شوند و حملات تروریستی را در جریان در گیری شدد بخشند.

حلقاتی در داخل نظام شاید می خواستند جنگ مشتعل شود وآنها بر فراز تپه خیر به تماشا بنشینند و در آخر روز به عنوان مصلح وناجی ظهور کنند.

اما رهبران جوان و فرماندهان پیشین با درایت کامل نشان دادند که از پختگی لازم برخوردارشده اند ودیگر شکار توطئه های خصمانه نمی گردند.

تحمل مشایعت کننده جنازه امیر حبیب الله کلکانی در برابر سربازانی که مانع تدفین بودند مشخص کرد که مردم نه می‌ترسند ونه هم دست به درگیری وتنش می زنند.

حالا نباید به افراد متعصب اجازه دهند که با زهر پاشی همزیستی مسالمت آمیز اقوام را در کشور برهم بزنند آرمان ملی

 

Advertisements