فرماندهی هراس‌افگنان در شمال کشور را یک جنرال پاکستانی دارد

Operation-02-September

فرمانده پولیس جوزجان می‌گوید که رهبری نبرد هراس‌افگنان با نیروهای دولتی را در ولایت‌های جوزجان، سرپل و فاریاب یک جنرال پاکستانی به نام شیخ ندا محمد به عهده دارد.

جنرال رحمت‌الله ترکستانی، در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز گفت که شماری از پاکستانی‌ها و ازبکستانی‌ها با همکاری طالبان داخلی به فرماندهی یک جنرال پاکستانی با نیروهای دولتی در شمال کشور می‌جنگند.

وی تصریح کرد: «به نام شیخ ندا محمد یکی از جنرال‌های پاکستانی آی اس آی در رأس شان بود برای فعلا یک جنرال دیگر هم به قوش‌تپه آمده، طالبان کل شان به قومنده‌ی شان است، نان، اعاشه و معاش شانرا همه آنها می‌پردازند.»

به گفته‌ی این مقام امنیتی جوزجان، هم اکنون دو ولسوالی قوش‌تپه و درزآب با تهدید بلند امنیتی روبرو استند که به زودی برنامه‌ی از بهر نابودی هراس افگنان در این ولسوالی‌ها به اجرا گذاشته می‌شود.

فرمانده پولیس جوزجان می‌گوید در شش ماه گذشته با راه اندازی عملیات‌های پاکسازی از وجود هراس افگنان در بخش‌های گونه‌گون این ولایت، تلفات سنگین بر جنگجویان مخالف دولت وارد شده است.

از سویی هم شماری از باشنده‌گان ولایت جوزجان از امنیت نسبی در شهر شبرغان سخن می‌زنند اما می‌گویند که در ولسوالی‌ها و نیز شاهراه‌های جوزجان – میمنه و جوزجان – سرپل تهدیدهای امنیتی وجود دارد که باید نیروهای امنیتی بیشتر از پیش برای تامین امنیت مردم تلاش کنند.

راز محمد، یک تن از باشنده‌گان شهر شبرغان گفت: «امنیت در ولسوالی آقچه خراب‌تر است، در ولسوالی قوش‌تپه، خمآب این طرف‌ها وضعیت خراب‌تر است.»

محمد کریم یکی دیگر از باشنده‌گان شبرغان گفت: «نیروهای امنیتی جوزجان را افزایش بدهند تا آنها بتوانند امنیت خوب را در ولایت جوزجان تامین کنند.»

این در حالی است که فرمانده پولیس جوزجان می‌گوید گروهی از هراس افگنان در ولسوالی قوش‌تپه به فرماندهی قاری حکمت تمایل به داعشیان دارند که به زودی برنامه‌هایی برای نابودی آنان به اجرا گذاشته خواهد شد.

Advertisements