160829072912_ghani_bamian_640x360_arg_nocredit

تفاوت اشرف غنی با ملا عمر در چه است؟

دیروز محافظان رئیس جمهور در بامیان در برابر برخی از خبرنگاران برخورد دور از انتظار کردند.

رسانه ها گزارش دادند که محافظان رئیس جمهور هنگام سفر وی به ولایت بامیان هم مانع تجمع معترضان شدند و هم چند تن از خبرنگاران را در حالی لت و کوب کردند که می خواستند تظاهرات فعالان مدنی علیه رئیس جمهور را پوشش خبری بدهند.

در گزارش ها آمده است که نیروهای امنیتی که یک روز پیش در بامیان به منظور تأمین امنیت رئیس جمهور به آن ولایت رفته بودند، تعدادی از معترضان را باز داشت کرده بودند و نگذاشتند آنها در تظاهرات ضد رئیس جمهور شرکت کنند.

این عملکرد محافظان رئیس جمهور در مغایرت کامل قانون اساسی قرار دارد و نقض قانون از سوی ارگ تلقی می شود.

مطابق قوانین نافذ در کشور تظاهرات حق قانونی هر شهروند کشور است و هیچ کس مانع آن شده نمی تواند به همین گونه برخورد غیر انسانی در برابر خبرنگاران و مانع شدن فعالیت های مسلکی و لت و کوب آنها، در حقیقت حمله بر آزادی بیان و رسانه ها است.

این نخستین خشونت محافظان رئیس جمهور که دیروز در بامیان اتفاق افتید، نمی باشد، بل محافظان رئیس جمهور در گذشته نیز در برابر برخی از خبرنگاران از خشونت کارگرفته اند.

برخی باور دارند که این برخوردهای خشونت آمیز نیروهای امنیتی در برابر فعالان جامعه مدنی، معترضان و خبرنگاران امر تصادفی و اتفاقی نیست، بل از سوی ارگ نشینان سازماندهی می شود تا به گونه یی بتوانند اعتراض علیه خود شان را بگیرند.

در حالی که آزادی بیان و رسانه ها یکی از دستآوردهای مهم پسا طالبان است که مقامات همواره به آن افتخار کرده اند و در نشست های بین المللی آن را به رخ جامعه جهانی می کشند.

اگر آزادی بیان از مردم گرفته شود و به معترضان حکومت هم فرصت و مجال اعتراض داده نشود، در آن صورت نظام کشور، نظام استبدادی و زورگو خواهد بود و با امارت اسلامی طالبان هیچگونه تفاوت ماهوی نخواهد داست.

با توجه به این ملاحظات، نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران و نهادهای جامعه مدنی که از ارگ تغذیه نمی شوند باید با تمام قوت در برابر زورگویی های ارگ نشینان و خلاف رفتاری های شان مقاومت کنند و نگذارند استبداد و دیکتاتوری دوباره در کشور جان بگیرد و با ارزش های مدنی خدا حافظی شود.

ما باور داریم اگر این نهادها نتوانند جلو قانون شکنی زورگویان به قدرت رسیده را بگیرند عمل زشت آن عده از نیروهای امنیتی که به منظور تأمین امنیت رئیس جمهور فعال اند، دوباره با مقیاس بیشتر تکرار خواهد شد و بعید نیست که نظام مردم سالار به نظام مستبد و ضد مردم لباس تعویض خواهد کرد و آنگاه اشرف غنی با ملاعمر تفاوتی نخواهد داشت

آرمان ملی.