199988_876

ترکیه به خاک سوریه تجاوزنظامی کرده

نامه اعتراضی دولت سوریه

به سازمان ملل علیه دولت ترکیه

در اعتراض به ورود واحدهائی از ارتش ترکیه به داخل خاک سوریه به بهانه سرکوب داعش و در واقع برای سرکوب کردهای سوریه که نقش برجسته ای در مقابله با داعش داشتند، دولت سوریه نامه ای تسلیم شورای امنیت سازمان ملل کرد. دراین نامه دولت ترکیه متهم به جنایت و تجاوز به خاک سوریه شده است.

سوریه در نامه اعتراضی خود تاکید کرده که نیروی هوایی و توپخانه‌ ارتش ترکیه با هماهنگی دست نشانده‌های خود در گروه‌های تروریستی مسلح، روستاهای جب الکوسا و العمارنه در جنوب جرابلس را هدف حملات خود قرار دادند که در پی آن 35 غیرنظامی کشته و ده‌ها غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.

دولت سوریه در نامه خود تاکید کرده که دولت ترکیه به بهانه “سپر فرات” و جلوگیری از تصرف آن توسط کردهای سوریه دست به تجاوز به خاک سوریه زده و این درحالی است که حتی یک گلوله‌ علیه داعش شلیک نشده است.