14100424_1013746195400812_4119580581462123035_n

طی هفته جاری ما شاهد جنگ های خونینی در شمال و جا های دیگری از کشور بودیم، این جنگ دامن بیش از پانزده ولایت را خونین کرده است و عامل آن نیز طالبان هستند که در برخی از مناطق کشور بیرق های شان را سیاه کرده اند.

 چنان‌که دیده می شود ولایت های بغلان، کندز و تخار این روز ها جنگ های زیادی را تجربه می کنند. در این جنگ ها افزون بر این که دشمن تلفات زیادی را متحمل شده است، خساراتی به مردم ملکی نیز و ارد گردیده است و انهدام پل آلچین در کندز یکی از این جنایات نابخشودنیی بود که به دستور بیگانه گان انجام شد14079677_618839911616050_8075857766933588660_n.

در همین چند روز ولسوالی های خان آباد، دهنه غوری و خواجه غار میان نیرو های امنیتی افغانستان و طالبان دست به دست شد و طالبان توانستند آن ها را به کنترول خود در آورند.

این در حالیست که رئیس جمهوری کشور در سفر سال گذشته اش به ولایت کندز پس از تصرف دوباره شهر کندز توسط نیرو های امنیتی و دفاعی ما به آنان هدایت داده بود تا دست از جنگ نکشند و کندز را از وجود دشمنان تصفیه کنند.

دیده شد که از آن زمان به بعد طالبان دوباره در این ولایت قوی تر و نیرو مند تر شدند تا آنجا که خطر سقوط دوباره این شهر را افزایش داده اند.

ولسوالی های خان آباد و خواجه غار دو باره به دست نیرو های دولتی افتاده است ولی دشمن هنوز بیدار و نیرومند تر شده است و می کوشند تا بر این مناطق و جا های دیگری تسلط یابند.

ما باور داریم که تنش های تازه میان زعامت کشور سبب شده است که دشمن با جسارت بیشتری دست به کار شود و با قوت تمام عمل کند و موجبات سقوط برخی از مناطق را به سود خودشان فراهم سازند.

ضعف مدیریت رهبری نهاد های امنیتی ما سبب شده است که دشمن بتواند کاری را انجام بدهد که ما حتی آن را در مخیله خویش آورده نمی توانیم.

این خوش باوری ها دست به دست هم داده اند و همراه با نا همآهنگی هایی که در میان نهاد های امنیتی و دفاعی وجود دارد، موجبات سقوط این ولسوالی ها را فراهم سازد.

دشمن متوجه شمال کشور شده است و سعی می ورزد که زمینه های  آن را فراهم کند تا این مناطق  نیز به دست طالبان بیفتند و حاکمیت دولت بر مناطق زیر سوال قرار بگیرد.

شاید فشار های وارده بر شمال کشور زایده یی برخی از امیال و آرزو هایی باشد که پاکستانی ها نیز در سر می پرورانند و قصد دارند که به این ترتیب جنگ از مناطق جنوبی به این سمت و سو ها منتقل گردد.

زعمای کشور باید متوجه نازکی های وضعیت در کشور شوند و به نیرو های دولتی هدایت بدهند تا به سرکوب دشمن در هر جایی که هستند مبادرت ورزند.

سرکوب دشمن در شمال و به‌ویژه در ولایت های کندز، بغلان و تخار بسیار اهمیت  دارد و اگر چنانچه این ولایت ها از دست بروند، فاتحه نظام را باید
خواند  آرما ن ملی

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

مقامات حکومت آبروی خویش را حفظ کنند

sarmaqala12

در حالی که نیرو های امنیتی کشور در جبهات متعدد علیه دشمنان کشور در جنگ اند و دلیرانه و سر سختانه مبارزه می کنند، سران حکومت وحدت ملی با بی تفاوتی و سهل انگاری تمام، گرفتار نفاق و اختلافات درونی شده اند.

این تنش ها وارد سومین هفته شده است و آنگونه که دیده می شود از افق های ارگ و قصر سپیدار تلالوی صبح سپیدی دیده نمی شود و این تاریکی ها بر زنده گی مردم و نیرو های امنیتی کشور سایه شومش را همچنان گسترده است.

مردم توقع دارند که این رهبران به جای تعلل و سهل انگاری به حال کشور شان یک بار به حال سربازان و افسرانی توجه داشته باشند که گاه گاه با شکم های گرسنه در برابر دشمنان کشور مقاومت می کنند.

مردم توقع دارند که این سران بی غم، زود تر روند و گفتگو را از سر گیرند و اختلافات شان را حل کنند و به زودی متوجه وضعیت ناگوار نیرو های امنیتی کشورشان گردند.

نیروهای امنیتی دلیر کشور در بد ترین شرایط در سنگر های خویش مردانه ایستاده اند و از کشور شان حراست و پاسداری می کنند. این دلیر مردان در این راه زنده گی و جان های عزیز شان را فدا می کنند تا مردم و در کنار آنان زمامداران تشنة قدرت در کشور، آرام باشند و برای امور کشور خویش اندیشه کنند و راه هایی را جستجو کنند تا کشور به شاهراه سعادت و خوشبختی هدایت گردد.

در چنین وضعیتی، بی توجهی به زنده گی آنان و به ویژه بی توجهی در ماموریت شان برای کشور تاوان های سختی را می‎دهد و افزون بر ا ین، جان های عزیز این سربازان و نیرو های دفاعی و امنیتی به خطر مواجه می شود، خسارات هنگفت و از دست دادن مناطق نیز پیش می آید که پرستیژ و اعتبار دولت و نظام را لطمه می زند.

این روز ها گزارش‎هایی از رسانه های دیداری پخش می شود که شماری از نیرو های امنیتی در اختیار رسانه ها قرار داده اند و حاکیست که در برخی از مناطق جنگی، سربازان و افسران بدون توجه به آنان برای دفاع از کشور خویش در سنگر ها می مانند و گاهی آنان به کمبود غذا و مهمات جنگی و دیگر تجهیزات نظامی مواجه می شوند.

چنین گزارشاتی از هلمند و به تازه گی ها از ولایت کندز انتشار یافته است که در آن سربازان از نرسیدن نان و مهمات شکایت کرده اند و گفته اند که برخی از آنان دو تا سه روز بدون غذا در سنگر های شان مانده اند.

این گزارشات را باید دست کم نگرفت و به آن توجه بیشتری مبذول داشت. در نزد مردم یک ضرب المثل وجود دارد که می گوید: علاج واقعه را پیش از وقوع آن باید کرد. بدین اساس است که همه باور دارند که دولت و مسؤولان نهاد های امنیتی باید به آن توجه بیشتری را مبذول دارند و به این امور نیرو های دفاعی و امنیتی کشور رسیده‎گی کنند.

دفاع از کشور و حفظ سنگر ها توسط نیرو های امنیتی و دفاعی ما وظیفة مقدس است و از این رو در حالی که باید به همه حقوق این نیرو ها پرداخت، به امور لوژستیکی آنان نیز باید عطف توجه کرد.نیرو هایی که بخوبی اکمال و تجهیز می شوند بخوبی هم از مناطق شان دفاع می کنند و زنده گی خود و هموطنان شان را حراست و پاسداری می نمایند.

پس مقامات حکومت وحدت ملی و فرماندهان رده‌های اول نهادهای امنیتی و نظامی کشور نباید از توجه به این امر مهم غافل بمانند و به این ترتیب آبروی خویش و پرسونل نظامی خویش را در سنگرهای شان حفظ کنند آرمان ملی