.
معاون رییس ستاد ارتش ادعا می کند، که نوار های صوتی در اختیار آنان قرار گرفته است و در آن ملا سلام والی نام نهاد طالبان در کندز از شکست این گروه به شورای کویته خبر داده است.
جزییات بیشتر در گزارش…

Advertisements