کتابی که جنگ مخفی فرانسه در
«ژان کریستوف نوتین نویسنده فرانسوی در کتاب “جنگ مخفی فرانسه در افغانستان» به بررسی نفوذ و رخنه سرویس اطلاعات جاسوسی فرانسه در افغانستان و کمک فرانسه به طالبان و سایر گروه های تروریستی در افغانستان پرداخته است. کریستوف نوتین در کتاب خود ضمن افشای برخی از اسرار جاسوسی فرانسه در افغانستان، آورده است: آغاز جهش در عملکرد جاسوسی فرانسه در افغانستان در سال ۱۹۹۵ بود. پس از اقدام تروریستی در متروی پاریس که باعث کشته شدن هشت نفر شده بود، فرانسه اشخاصی را وارد شبکه‌های تروریستی کرد و همچنین تعدادی از اعضای آنان را نیز در پاریس آموزش داد. در سال‌های ۱۹۸۰ و پس از آن بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۱ ضمن فرستادن یک تعداد راکت های ضد تانک “میلان” با برد دو کیلومتر، برای گروه‌ های تروریستی، در نهایت توانست به خوبی در داخل گروه طالبان رخنه کند. نویسنده این کتاب که در گذشته چندین کتاب در مورد جنگ جهانی دوم هم نوشته، معتقد است که در حدود دو سال با ۲۵۰ نفر از شخصیت‌های سیاسی، مامورین عالی رتبه، نظامیان و حدود ۵۰ نفر از مسؤولان سابق سرویس‌های جاسوسی فرانسه ملاقات و گفتگو کرده و به این نتیجه رسیده که سازمان اطلاعاتی فرانسه طی سال‌ های متمادی با برخی اقوام افغانستان ارتباط برقرار کرده و آگاهی کاملی از افغانستان دارد. کتاب جنگ مخفی فرانسه در افغانستان در سال ۲۰۱۱ به زبان فرانسه منتشر شده و هنوز به زبان فارسی ترجمه نشده است.آ.م
Advertisements