21.8.2016
شهنواز تنی: اختلاف‌های جناح خلق و پرچم بر سر قدرت بود

اشاره: شهنواز تنی در سال ۱۳۲۸ هجری شمسی در ولسوالی تنی ولایت خوست متولد شده است. او در بخش نظامی در کابل و مسکو درس خوانده است. شهنواز تنی از جنرالان سابقه‌دار حزب دموکراتیک خلق افغانستان است. او از چهره های جنجالی محسوب می شود. اتهامات زیادی در درون و بیرون حزب بر او وارد است. چنانچه خودش می گوید در هنگام قتل داوودخان نخستین رییس جمهور افغانستان در ریاست جمهوری بوده و در جنگ افراد وفادار به داوودخان نقش داشته است. همچنان جنرال تنی کودتایی را علیه دولت داکتر نجیب الله راه اندازی کرد. اما حالا می گوید که او کودتا نکرده، بل نجیب علیه او کودتا کرده است. آقای تنی انتقادهای تندی بر داکتر نجیب‌الله و سایر رهبران جریان پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان وارد می کند. جنرال تنی رهبران پرچم را به وابستگی به شوروی سابق متهم می کند. درحالی که یکی از سران پرچم در مصاحبه با افغانستان.رو، تنی را به همدستی با شوروی پیشین در کودتا علیه داکتر نجیب الله متهم کرد. برای واکاوی مسایل و جریان های مربوط به دورۀ حاکمیت حزب دموکراتیک خلق سایت افغانستان.رو با جنرال شهنواز تنی یکی از سران جناح خلق به گفتگو پرداخته است. در زیر متن کامل این گفتگو را می خوانید:

افغانستان.رو: سپاس جناب جنرال تنی از این که زمینۀ این مصاحبه را فراهم کردید. شما در یک مقطعی از تاریخ افغانستان (دورۀ حکومت حزب دموکراتیک) نقش مهم داشتید. به عنوان پرسش نخست، برخی‌ها از درون جریان سیاسی شما بر روش سیاسی و دولت داری حزب دموکراتیک خلق معترض هستند. آنها می‌گویند که عملکردهای نامطلوب حزب دموکراتیک سبب شد که این جریان نتواند به مسیر خویش ادامه دهد. باور شما در این زمینه چیست؟

تشکر از این‌که به من موقع این مصاحبه را دادید. به رغم پیچیده گی قضایای تاریخی، انقلاب ثور در تاریخ جایگاه خاص خود را دارد. سه دلیل کوتاه در شکست حزب دموکراتیک می توان جستجو کرد:
1-

وقتی که مخالفان در درون و بیرون کشور دیدند که تغییرات ناشی از انقلاب ثور به سود آنها نیست، علیه دست آوردهای انقلاب ثور دست به کار شدند و جلو اقدامات انقلابی را گرفتند و نگذاشتند که اقدامات انقلابی انقلاب ثور در افغانستان عملی گردد. این سبب گردید که انقلاب ثور به مشکل بخورد و به شکست مواجه شود.
2-

دلیل دوم این که در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان اختلافاتی وجود داشت. با وجود این که اعضای حزب از لحاظ سیاسی، فکری و عقیدتی و همچنان شناخت و ظیفوی از هم تفاوت نداشتند، ولی از لحاظ سلیقوی و قدرت سیاسی نتوانستند توافق پیدا کنند. به همین دلیل وحدت ارگانیک انقلاب ثور در حزب دموکراتیک خلق به وجود نیامد.
3-

دلیل دیگر، حضور ارتش شوروی به افغانستان بود. ارتش شوروی با عجله و شتاب به افغانستان آمد. به عین ترتیب اعضای حزب دموکراتیک هم اشتباهاتی را مرتکب شدند.
در نتیجه همین سه دلیل، اقدامات انقلابی و خدمات نظام دموکراتیک نتوانست به اهداف نهایی خویش برسد.

افغانستان.رو: جناب جنرال، شما تلحویاً از اختلافات شاخۀ خلق و پرچم حزب یاد کردید. در همین اواخر یکی از اعضای شورای رهبری حزب دموکراتیک خلق انتقادات تندی را متوجه شاخۀ خلق حزب دموکراتیک ساخته و گفته که تمامیت خواهی‌ها و روش غلط سیاسی سبب شد که حزب نتواند اهداف عدالت خواهانه‌یی را که از پیش مشخص ساخته بود، محقق گرداند. باور شما در این زمینه چیست؟

هر کسی‌که در جریان و سمتی قرار داشته باشد، لحاظ و پاس جریان خود را می کند. اما اگر بی طرفانه گفته شود، هر دو جریان حزب (پرچم و خلق) اشتباهات و غلطی‌هایی کردند. بی تجربگی آنان سبب شد که به انقلاب ثور ضرر برسد.

افغانستان.رو: آقای تنی، همۀ اعضای حزب دموکراتیک بر کارکردهای جریان خویش معترض هستند. شما هم از اشتبهات و خطاهای حزب سخن می‌گویید و برخی از چهره‌های برجستۀ دیگر هم. چرا نگاه انتقادی از درون به حزب دموکراتیک خلق برجسته شده است؟ آیا انقلاب ثور یک اشتباه بود؟

در خصوص این سوال، باید به قبل از جمهوریت سردار داوود پرداخته شود. قبل از انقلاب ثور، یک سلسله مسایل در داخل و بیرون از کشور به وجود آمد. در نتیجۀ این تحولات، رییس جمهور داوود عجله کرد و بر حزب دموکراتیک حمله ور شد. من یک روز قبل از هفت ثور، یعنی به تاریخ شش ثور در بالاحصار کابل نظربند شدم. در آن زمان در بالاحصار قوماندان بودم. به همین دلیل، یک روز بعد آن انقلاب آغاز شد و من در آن نقش داشتم. باید بگویم که انقلاب ثور توسط سردار داوود علیه حزب دموکراتیک خلق تحمیل شد. حزب دموکراتیک خلق به خصوص جناح خلق به خاطر جان و مال خود مجبور شدند که از خود دفاع کنند و قیام ثور را برپا نمایند. یعنی این انقلاب بر ما تحمیل شد و قبل از وقت بود. چون شرایط عینی و ذهنی برای انقلاب ثور آماده نبود. با وجود اینکه این انقلاب به نفع مردم افغانستان بود. چون نیت صاف بود و به حمایت از فقرا صورت گرفته بود. اما متأسفانه زمینۀ انقلاب فراهم نبود. به همین دلیل انقلاب به نتایج مطلوب نرسید. کاری در انقلاب ثور صورت گرفت که در سایر انقلاب های جهانی صورت می گیرد.

افغانستان.رو: شما اشاره یی به نقش خودتان در کودتا داشتید. مشخصاً چه نقشی در کودتا داشتید؟ آیا در حمله به ریاست جمهوری و گرفتن دیگر نهادهای دولتی نقش داشتید؟

بلی بدون شک. یک روز قبل با آنکه قوماندان قطعۀ اول کوماندو بودم، از سوی داوودخان نظربند شده بودم. دلیل این بود که من عضو حزب دموکراتیک خلق بودم. به همین دلیل قیام کردیم. اول به رادیو کابل رفتم. بعداً بر اساس هدایت رهبران حزب دموکراتیک به ارگ حمله کردیم. ساعت سه صبح امر حمله به ریاست جمهوری را گرفتیم و از دروازۀ شرقی کاخ همراه با کوماندوهای خود به ارگ هجوم بردیم. بالاخره ساعت شش قومندانی ارگ، قصر گلخانه و سلام خانه و قصر دلکشا را اشغال کردیم. قطعۀ حفاظت از ریاست جمهوری تسلیم شدند.

افغانستان.رو: آقای تنی، بسیاری ها از کشتن سردار داوود و اعضای خانواده اش انتقاد می کنند و معتقد هستند که می شد سردار داوود و اعضای خانواده اش کشته نشوند و کودتا بدون خون ریزی صورت گیرد. باور شما در این زمینه چیست؟

شما درست می فرمایید. دستور رهبری حزب هم این بود که داوود و خانواده اش کشته نشود. به همین دلیل کوماندوهای بالاحصار وقتی که به داخل ارگ رفتند، به طور سلامی در مقابل گلخانه ایستاد شدند. سربازان بدون سلاح سلامی زدند و گفتند که شما همراه ما بروید. اما آنها قبول نکردند و توسط سلاح ماشین دار ساخت جرمنی انداخت کردند و یک نفر عسکر به نام محمد علی هزاره کشته شد. امام الدین دیگر افسر کوماندو زخمی شد. کوماندو مجبور شد که از خود دفاع کند تاکشته نشوند. به همین دلیل جمهور رییس داوودخان و همراهانش از بین رفتند.

افغانستان.رو: نظام های حزب دموکراتیک خلق پس از روی کارآمدن در صحنه، اقتداری ناپایدار داشتند. برخی ها دلیل این ناپایداری را در اختلافات رهبری جستجو می کنند. به باور شما عامل فروپاشی زودهنگام نظام های حزب دموکراتیک نبود وحدت فرماندهی بود و یا این که اعضای حزب برنامه و آجندای واحدی نداشتند؟

قبلاً یادآور شدم که شرایط ذهنی و عینی طور شاید و باید آماده نبود. تحول سیاسی بر ما تحمیل شد. با وجود این که حزب دموکراتیک خلق از لحاظ فکری، عقیدتی و … یکسان بود و تفاوت نداشت، ولی چون کدر سیاسی و ارگان های رهبری خیلی جوان بودند و تجربه کمتر داشتند؛ به همین خاطر یک سلسله غلطی ها در امور انقلابی صورت گرفت. ارگان های استخباراتی ولایتی و ولسوالی ها هم اشتباه کردند.
اما دلیل عمده درگیری بر سر قدرت دولتی بود؛ به خصوص میان بخش پرچم و خلق حزب. این ها اتفاق و وحدت لازم نداشتند. بحران درونی و مشکلات بیرونی انقلاب ثور را به جنجال کلان مواجه کرد. 120 کشور جهان به روش های گوناگون علیه انقلاب ثور در افغانستان می جنگیدند و مبارزه می کردند.
در کل، اعضای حزب در داخل مشکلاتی را پیدا کردند؛ حتا به قتل و کشتن یک دیگر متوسل شدند. به همین دلیل این ها نتوانستند به اهداف خویش نایل آیند.

افغانستان.رو: پیشتر از مداخله نظامی شوروی سابق به افغانستان انتقاد کردید. به نظر شما چه دلایلی سبب این مداخله شد؟ آیا شوروی ها خود برنامۀ داشتند و یا چهره هایی از درون حزب دموکراتیک خلق زمینۀ این مداخله را فراهم ساختند؟

شواهد تاریخی نشان می دهد که افغانستان به شوروی سابق و روسیه فعلی از اهمیت و جذابیت خاصی برخوردار بوده است. این کشور به لحاظ استراتژیک به روسیه با ارزش بود. در پهلوی آن، شوروی سابق بالای حفیظ الله امین باور نداشت. آنها از برنامه های امریکایی امین ترس داشتند. به همین دلیل، وجود چنین دولتی را در پهلوی شان قابل قبول نمی دانستند. شوروی ها به خصوص حزب کمونیست تصمیم حمله به افغانستان را گرفتند. شوروی ها در افغانستان به خاطر اهداف و پروگرام های ملی و بین المللی خویش آمدند. به نظر من، شوروی ها را کسی نیاورد؛ آنها خودشان آمدند. اما برخی از چهره های رهبری حزب دموکراتیک که در آن وقت در مسکو زندگی می کردند، شوروی آنها را همراه خود به افغانستان آوردند. پس از حضور نیروهای نظامی شوروی به افغانستان، کشور ما به میدان رقابت های شرق و غرب تبدیل شد.

افغانستان.رو: بر اساس ارقام نشر شده در رسانه های افغانستان، پس از حضور نیروهای نظامی شوروی سابق به افغانستان میلون ها تن شهید و زخمی شدند. تقصیر این قتل و کشتار به کی بر می گردد؟

به نظر من کسانی مقصر هستند که به خاطر به دست آوردن اهداف سیاسی و نظامی شان به کشتار مردم پرداختند. در این زمینه هم بیرونی ها و هم داخلی ها تقصیر دارند.

افغانستان.رو: شوروی چه چهره هایی را از مسکو با خود به کابل آورد؟

این افراد به تمام مردم افغانستان هویدا هستند. ببرک کارمل، دکتر نجیب، اسلم وطنجار و سید محمد گلابزوی از عمده ترین های آن بود. این ها مربوط به هردو جناح حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودند.

افغانستان.رو: شما یک کودتای ناکام را علیه دکتر نجیب راه اندازی کردید. دلایلی که شما را واداشت علیه دکتور نجیب الله دست به کودتا بزنید، چیست؟

داکتر نجیب اشتباهات خیلی زیاد داشت. اما من علیه انقلاب و نظام خود هرگز کودتا نکرده ام. خود نجیب کودتا کرد. این به همه و به تاریخ معلوم است. در پهلوی آن، برنامه های بین المللی چه از شرق و چه از غرب هم وجود داشت که می خواستند در نظام و تاریخ افغانستان تغییر بیاورند. کسانی که انقلابیون خوب بودند و از رژیم انقلابی دفاع می کردند، هم در داخل حزب دموکراتیک خلق سرکوب می شدند و هم از سوی مجاهدین کشته می شدند. بناً، این یک توطیۀ ملی و بین المللی بود. در آن وقت هم داکتر نجیب نمی فهمید. من به او گفته بودم که در نتیجه غلطی های تان خود و حزب دموکراتیک خلق را تباه می سازید. من گفته بودم که نظام دموکراتیک را از بین می برید. اما به حرف های من گوش نداد. حالا تاریخ شاهد است که داکتر نجیب در نتیجۀ اشتباهات و غلطی های خود انقلاب ثور را تباه ساخت. من کودتا نکردم؛ بلکه داکتر نجیب علیه من کودتا کرد.

افغانستان.رو: جناب تنی، می خواهید بگویید که داکتر نجیب علیه خودش کودتا کرده است؟ چون در آن زمان داکتر نجیب رییس جمهور بود و شما یک جنرال نظامی!

ببخشید! طوری که شما می گویید، من یک جنرال عادی نبودم. من سمت وزارت دفاع را برعهده داشتم و در عین زمان معاون نظامی سرقوماندان اعلی قوای مسلح کشور (رییس جمهور) بودم. در پهلوی آن من عضو حزب دموکراتیک خلق بودم و طرف داران من در حزب بیشتر از هواداران داکتر نجیب بود.

افغانستان.رو: جنرال صاحب، اندکی توضیح بدهید داکتر نجیب چگونه علیه خودش و یا علیه شما کودتا کرد؟

باید واقعیت ها را صاف و پوست کنده بگویم. در حزب دموکراتیک خلق اکثریت خلقی ها بودند و من مربوط جناح خلق بودم. جناح خلق انقلاب کرده بود و از انقلاب خویش قاطعانه دفاع می کرد. به همین دلیل، داکتر نجیب از اردو و ارتش و حزب ترس می خورد. نجیب علیه ببرک کارمل که رهبر خودشان بود، هم به کمک مسکو کودتا کرد. داکتر نجیب نمی خواست که جناح خلق نیرومند باشد. او حاضر بود با مجاهدین آشتی کند، اما حاضر نبود با رهبر خود ببرک کارمل و در عین زمان با ما (جناح خلق) آشتی نماید. او نمی خواست یکجا با ما کار کند. بناً او در ترس و بیم علیه ارتش افغانستان کودتا کرد و همه چیز را تباه ساخت به شمول خودش.

افغانستان.رو: وقتی داکتر نجیب در برابر شما کودتا کرد، واکنش شما چه بود؟

من از خود دفاع کردم.

افغانستان.رو: چگونه دفاع کردید؟

من در قصر دارالامان به دفاع از خود پرداختم. در آن زمان وزیر دفاع افغانستان بودم.

افغانستان.رو: پس از آن به کجا رفتید؟

چون نیروهای من در جنگ مشغول بودند و همچنان نجیب توسط شوروی ها و کا جی بی حمایت شد، به دلیل مجبوریت و بر اساس اصول جنگی از کابل به جمرود پیشاور پاکستان توسط یک بال هلیکوپتر عقب نشینی کردم.

افغانستان.رو: از آنجا کجا رفتید؟

تا آخر 2003 میلادی در پاکستان بودم.

افغانستان.رو: پیشتر از اشتباهات داکتر نجیب الله یاد کردید. عمده‌ترین اشتبهاهات او از دید شما چیست؟

او بر حزب تکیه نمی کرد. او علیه اکثریت در حزب و دولت بود. داکتر نجیب مخالف اکثریت در حزب دموکراتیک خلق بود. طرف داران داکتر نجیب در حزب دموکراتیک خلق انگشت شمار بودند. اکثریت در جناح پرچم حزب مربوط به ببرک کارمل بود. او به جای تکیه به اردو به رفقایش پناه برد. کسانی که بعدتر علیه خودش کودتا کردند. دلیل شکست داکتر نجیب هم رفقایش بود. او در سیاست کدری خویش 20 درصد به جناح خلق در رهبری جای داده بود. درحالی که خلقی ها 60 درصد حزب دموکراتیک خلق را تشکیل می دادند. در ارتش و اردوی افغانستان هم یک خلقی را در قول اردوها به پیشنهاد وزیر دفاع مقرر نمی کرد. همه قوماندانان و سران ارتش نفرهای خود نجیب بودند. درحالی که به او وفادار هم نبودند. من بارها این موضوع را به داکتر نجیب گفتم.

افغانستان.رو: اختلافات شما با داکتر نجیب شخصی بود و یا حزبی و سیاسی؟

این اختلافات دلایل زیادی داشت. نخست این که من مربوط جناح خلق بودم و نجیب پرچمی بود. من انقلابی بودم، او روحیۀ ضد انقلابی داشت. یک تعداد از جناح پرچم همین حالا هم ضد انقلاب حرف می زنند. {اشاره به اظهارات اخیر فرید مزدک با افغانستان.رو}. آنها به منافع شخصی شان کار می کردند و تا آخر دیده شد که از قدرت کنار نکشیدند. تا ین که به زور از صحنه رانده شدند. او زیادتر به کا جی بی و خاد خودشان تکیه می کردند؛ نه به مردم افغانستان. بعدتر دیدید که همان کا جی بی و خاد علیه خود نجیب اقدام کردند. رهبری داکتر نجیب ضعیف بود؛ اما او یک مبلغ و سخنور خوب بود. از ارگ بیرون نمی شد. به همین دلیل، ارتش هم از او دفاع نکرد. وقت سقوط او، ارتش یک فیر هم به دفاع از او نداشت. دایم از کودتای خلقی ها و به خصوص تنی(خودش) صحبت می کرد. حالانکه کودتا نجیب کرد و رفقایش برضد خودش کردند.

افغانستان.رو: شما از تضاد جدی بین خلق و پرچم یاد کردید. چه تفاوت ایدیولوژیک و برنامه یی میان جناح خلق و پرچم وجود داشت؟ چه چیزی خلق و پرچم را به دو جریان متضاد و متخاصم تبدیل نموده بود؟

عرض کنم که از لحاظ فکری، ایدیولوژیک، سیاسی و برنامه‌یی هیچ تفاوتی میان این دو جناح وجود نداشت. صرف در برخی چیزهای بی ارزش تفاوت هایی بود. خلقی ها بیشتر غریب بودند. پرچمی ها از لحاظ اقتصادی زندگی خوب داشتند و شهری بودند. از لحاظ سلیقه یی هم اختلاف های بسیار کوچک بود. اما بیشتر اختلافات روی قدرت سیاسی بود.

افغانستان.رو: کدام جناح حزب دموکراتیک خلق بیشتر به شوروی ها متمایل بودند؟

پرچمی ها روابط و ارتباطات نزدیک با شوروی ها داشتند.

افغانستان.رو: در یک مقطعی حزب دموکراتیک خلق به حزب وطن تغییر نام داد. دلیل این تغییر چه بود و کی ها در این زمینه نقش محوری داشتند؟

در موجودیت ما و حضور ارتش شوروی به افغانستان نام حزب پا برجا بود. اما پسان ها در سال های اخیر داکتر نجیب نام حزب را تغییر داد که در آن وقت من در افغانستان نبودم.

افغانستان.رو: شما پیشتر اشاره یی به اظهارات فرید مزدیک معاون حزب وطن داشتید. فرید مزدک در مصاحبه با افغانستان.رو گفته که حزب با وجود این که شعارهای دموکراتیک سر می داد، افکار و برنامه های به شدت بسته و غیر دموکراتیک داشت. باور شما در این باره چیست؟

این جز اشتبهاهات داکتر نجیب بود. من به او می گفتم که شما در سیاست کدری باید صادق باشید. روی کسانی سرمایه گذاری کنید که متعهد باشند. من به نجیب می گفتم که همو پرچمی های خودتان را مقرر کن؛ اما خوب های شان را. داکتر نجیب روی جنرالانی حساب کرد که پسان بر ضد خودش بلند شدند. من از کسانی که به حزب ما انتقاد دارند، سوال می کنم که اگر حزب خراب بود، چرا عضویت آن را حاصل کرده بودند؟ اگر اشتباه کرده اند، خودشان مقصر هستند. چرا وقتی وزیر و جنرال بودند، خوش بودند و حالا که سمتی ندارند، غیبت حزب را می کنند. اما بازهم تأکید می کنم که خوبش را خوب و بدش را بد می گویم. اما این طور نبود که همه چیز خراب بوده باشد. کسانی که انتقاد می کنند، راه را غلط کرده اند. آنها حتماً در آن زمان خورد و بچه بوده اند که نمی فهمیدند و عضویت حزب را کسب کرده بودند. اما این به حزب و برنامه های حزب ربط ندارد. این اشتباه خود این افراد است.

افغانستان.رو: سپاس جناب آقای تنی.

تشکر از شما.