n00129641-b

تنش واختلاف میان رهبران حکومت ملی تا هنوز هم حل نشده و رئیس اجرائیه با رئیس جمهور پس از رد و بدل اتهامات، تاحال دیداری نداشته اند.

داکتر عبدالله روز یکشنبه هفته جاری یک بار دگر خواستار عملی شدن توافقنامه سیاسی شد و گفت که پس ازاین از گذشت کار نمی گیرد وعمر مصلحت گرایی شان پایان یافته است.

برخی از گروه ها دیروز اعلام کردند تا به منظور رفع اختلاف میان رئیس اجرائیه و رئیس جمهور میانجیگری کنند و اگر گفتگو و دیدار رهبران حکومت برای رفع اختلاف ها هم آغاز شود آنها مجبور اند که توافقنامه سیاسی را محور بحث شان قرار دهند وآن را بندبه بند عملی کنند.

حال پرسشی به وجود می آید که متن توافقنامه را کدام جناح عملی نمی سازد ودلیل آنها چه است که در برابر  عملی شدن مواد توافقنامه سنگ اندازی می کنند و مانع عملی شدن آن می شوند.

در حالی که حکومت وحدت ملی با همین توافقنامه شکل گرفته است و مبنای مشروعیت آن هم توافقنامه است.

مطابق تعهدات توافقنامه کاراصلاح نظام انتخاباتی تا اندازه‌ی پیش رفت ولی هنگام تشکیل کمیته گزینش که باید مسؤولان نهادهای انتخاباتی معرفی می شدند، با بن بست مواجه شد.

به همین گونه حلقاتی در بیرون و درون حکومت مانع توزیع شناسنامه برقی شدند و با محتوای مصوب شورای ملی هم مخالفت صورت گرفت واین خلاف رفتاری و قانون شکنی آشکار این حلقات مغرض را نشان داد.

برای زمینه سازی برگزاری لویه جرگه قانون اساسی به منظور تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی، از سوی حکومت هیچ اقدامی صورت نگرفت درحالی که باید کمیته برگزاری تشکیل می شد و زمینه را برای برگزاری این جرگه سرنوشت فراهم می کرد.

با این ملاحظات، اساساً حکومت وحدت ملی کار خانگی خودش را انجام نداده است و چنان برداشت می گردد که از سوی حلقات معلوم الحال در نظام اصلاً اراده‌یی برای عملی شدن توافقنامه سیاسی وجود ندارد.

اگر رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند به کار شان در چارچوب نظام ادامه بدهند و مشکلات و تنش‌ها پایان یابد، جز عملی شدن توافقنامه سیاسی، راه دیگری وجود ندارد.

پس بهتر است و تقاضا می شود که رهبران حکومت به ویژه رئیس جمهور که بیشتر انتقادها متوجه وی است، از خرشیطان پائین شود و صادقانه در راستای عملی شدن توافقنامه قدم گذارد و بن بست ها را بشکند.

در غیر آن با این درگیری‌ها، کشور به سوی بحران های تازه پیش خواهد رفت تا آن جایی‌که تمام دستآورد های چندین ساله نابود خواهد شد و زمینه برای حاکمیت هراس افگنان فراهم خواهد شد.آرمان ملی

 

Advertisements