542056add749b591f405ae918f733a06

آمریکا برای اینکه سلطه خود را در کل دنیا حفظ کند، پروژه های ناامنی و هراس افکنی را در کشورهای مختلف دنیا و ترساندن ملت ها ترسیم می کند

باراک اوباما رییس جمهور آمریکا اعلام کرده است که برای سرکوبی داعش شمار زیادی از سربازان خود را در افغانستان نگاه می دارد. چرا خطر داعش نسبت به گروه های دیگر اینگونه برای آمریکا مهم است؟

گل محمدمختاری، رییس سیاسی حزب حرکت اسلامی افغانستان در برنامه «آخرخط» گفت: این اظهارات اوباما نمایشی بیش نیست. قدرت های بزرگ جهانی برای تداوم سلطه شان در دنیا و برای اینکه قدرت هژمونی شان را در دنیا حفظ کنند و در معادلات سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان تاثیرگذاری و نقش خودشان را حفظ کنند ناگزیر هستند تا اقدامات و تحول و تحرکی را در گوشه و کنار دنیا ایجاد کنند. آنها این تحرکات را با توجه به شرایط مبذول می دارند.

وی ادامه داد: آمریکا برای اینکه سلطه خود را در کل دنیا حفظ کند و به عنوان تنها ابر قدرت دنیا بتواند نقش خود را در همه معادلات ایفا کند و به عنوان مرجع و مصدر تصمیم گیری معادلات سیاسی و نظامی دنیا باشد پروژه های ناامنی و هراس افکنی را در کشورهای مختلف دنیا و ترساندن ملت ها ترسیم می کند و گروه دهشت افکن می آفریند تا از این طریق بتواند تسلیحات خود را بفروشد و ملت ها و حکومت های دنیا را به سمت خود بکشاند و خود را به عنوان مرجع تصمیم گیری و مرجع صلح و آشتی در دنیا معرفی کند.

مختاری، در خصوص ریشه داعش و گروه های هراس افکن اظهار کرد: دیدیم که در چند دهه اخیر گروه های مختلفی شکل گرفتند، قدرت گرفتند و از بین رفتند. نسخه جدید این گروه های دهشت افکن هم داعش است. آمریکا این گروه ها را حمایت و پشتبانی می کند اما در ظاهر ادعا می کند که این گروه ها دشمنان آنها محسوب می شوند.

رییس سیاسی حزب اسلامی با بیان اینکه، این ابرقدرتها از ایجاد این گروه ها هدف هایی اساسی دارند، بیان داشت: یک هدف اساسی آنها، اسلام هراسی است. می خواهند از اسلام چهره ای زشت در دنیا عرضه کنند و اسلام را به عنوان یک گروه تروریستی در دنیای غرب معرفی کنند و از رشد روبه تزاید اندیشه اسلامی جلوگیری کنند. چرا که اندیشه اسلام در حال رشد است. این موضوع برای دنیای غرب قابل قبول نیست.

وی، معتقد است طراحی گروه های دهشت افکن به دست غرب است و گفت: آنها از آدرس دین اسلام، گروه هایی را طراحی کرده اند که با شعار الله اکبر سر می برند و به نام دین اسلام خشونت ها و جنایت های بشری می کنند و به هیچ کس رحم نمی کنند. در حالیکه در دین اسلام رحم و مروت و مدارا اصل است. این کشورها، از خلاها و اختلافات فقهی کوچکی که در میان فرقه های مختلف مسلمانان وجود دارد استفاده کرده و آن را بسیار بزرگ کرده اند و به آن دامن زده اند. گروه هایی را ساخته اند که فروعات دین را از اصول آن بزرگتر جلوه دهند و قرایت از دین را در جنبه های مختلف عرضه کنند و مردم را به اشتباه بیندازند.

مختاری، در پایان گفت: این گروه ها جنایت های خودشان را به نام اسلام و دین انجام می دهند و این دین مقدس را برای دنیا بدنام می کنند تا مردم جهان را نسبت به آموزه های اسلام بدبین کنند.

Advertisements