بنابر گزارش هایی که به تازه‌گی به نشر رسیده گروه داعش قدرت بیشتری در افغانستان گرفته و از جانب حامیان خود حمایت بیشتری می شود.

گل محمدمختاری، رئیس سیاسی حزب حرکت اسلامی افغانستان در زمینه گفت: امریکا برای این‌که سلطه خود را در کل دنیا حفظ کند و به عنوان تنها ابر قدرت دنیا بتواند نقش خود را در همه معادلات ایفا کند و به عنوان مرجع و مصدر تصمیم گیری معادلات سیاسی و نظامی دنیا باشد، پروژه های ناامنی و هراس افکنی را در کشورهای مختلف دنیا و ترساندن ملت ها ترسیم می کند تا از این طریق بتواند تسلیحات خود را بفروشد و ملت ها و حکومت های دنیا را به سمت خود بکشاند و خود را به عنوان مرجع تصمیم گیری و مرجع صلح و آشتی در دنیا معرفی کند.

وی افزود: مشاهده می شود که در چند دهه اخیر گروه های مختلفی شکل گرفتند، قدرت گرفتند و از بین رفتند. نسخه جدید این گروه های دهشت افکن هم داعش است. امریکا این گروه ها را حمایت و پشتیبانی می کند اما در ظاهر ادعا می کند که این گروه ها دشمنان آنها محسوب می شوند.

Advertisements