ana-helmand-08-aug-16

نیروهای دولتی در هلمند به طلوع‌نیوز می‌گویند که با کمبودهای جدیِ تجهیزات نظامی و کمبود آب و غذا روبه‌رو استند. نیروهای کماندو می‌گویند که برخی‌از بخش‌های از دست‌رفته را در ولسوالی نادعلی از طالبان پس گرفته‌اند، اما، به گفتۀ این نیروها، اردوی ملی نخواسته‌است که این بخش‌ها را نگهداری کند.

نیروهای اردوی ملی به ولی آرین و عبدالله همیم – که در خط نخست جنگ در منطقۀ چاه انجیرِ ولسوالی نادعلی استند – علت این کار را نداشتن تجهیزات کافی برای حفظ این بخش‌ها و نیز برای نبرد با طالبان می‌گویند.

این نیروها حمله‌های هوایی را در سرکوب طالبان بسیار اثرگذار می‌دانند، اما هشدار می‌دهند که اگر به کمبودهای آنان رسیده‌گی نشود، بخش‌های دیگر را نیز از دست خواهند داد.

ولی آرین، که در خط نخست نبرد است، می‌گوید: «این‌جا ساحۀ چاه‌انجیر است. کماندوها پنج‌روز است که این‌جا هستند و روزهای سخت جنگی با طالبان داشته‌اند. طالبان تا این ساحه پیش آمده بودند، اما عملیات کوماندوها تا اندازه‌یی آنان را عقب رانده است.»

این نیروها می‌گویند که دیشب به پس‌گیری بخش‌های از دست‌رفته در نادعلی دست به‌کار شده‌اند.

کرم‌خان، سرباز کوماندو، با دست‌اش به فاصلۀ نزدیک اشاره کرده می‌گوید: «طالبان از مناطق چاه‌انجیر دورتر رفته‌اند.»

خسته‌گی‌های جنگ طولانی را درچهره‌های هر کدام این نیروها می‌توان دید؛ زیرا در جنگ روزهای پرمشغله‌یی داشته‌اند.

کوماندوها، با جنگ‌افزارهای سبک و سنگین، آرامش طالبان را می‌گیرند تا این جنگ‌جویان به بخش‌های دیگری در نزدیکی‌های لشکرگاه نرسند.

بشیر، افسر کوماندو، می‌گوید: «ما دیشب موتر را در منطقۀ چاه انجیر بردیم. (نیروها) اکمالات ضرورت دارند؛ غذا ضرورت دارند. راه شان هم بند است. اگر آنان همان‌جا گیر بانند، نمی‌دانیم که مهمات و غذای شان را که ببرد!»

چالش‌ها در برابر اردوی ملی.

بخش‌های که از طالبان پس گرفته می‌شوند، نیروهای اردوی ملی باید نگهداری کنند، اما کمبودهایی که این نیروها دارند، نمی‌توانند این مسؤولیت را بگیرند. یکی‌از علت‌های تلفات این نیروها و تسلیم‌شدن آنان به طالبان، نبود امکانات و کمبود تجهیزات نظامی گفته می‌شود.

یک سرباز اردوی ملی، که سخت ناراحت به نظر می‌رسد، با نشان‌دادن اسلحه‌اش می‌گوید: «کم‌زوری از ما نیست، از دولت است! این سلاح را که می‌بینی، درست شلیک نمی‌کند. به ما مهمات نمی‌رسد؛ آب و غذا نمی‌رسد؛ ما چه‌گونه در برابر دشمن بجنگیم؟»

این نیروها به خبرنگار طلوع‌نیوز می‌گویند که طالبان راه‌های همه بخش‌هایی را که گرفته‌اند، ماین‌گذاری کرده‌اند. به گفتۀ این نیروها، سنگرگرفتن جنگ‌جویان طالب در میان خانه‌ها و باغ‌ها، معضل دیگری برای اینان ‌است.

دیده می‌شود که جنگ‌ها در بخش‌های آرامِ زیر حاکمیت کامل دولت، به‌ویژه در ولسوالی ناوۀ هلمند، نیز شدت گرفته‌اند.

آقای آرین با نشان‌دادن نیروهای امنیتی، که در گوشه و کنار موترهای نظامی از خسته‌گی پناه برده‌اند، می‌افزاید: «به نظر می‌رسد که جنگ هلمند بر این نیروها سختی می‌کند. کمبود تجهیزات در جنگ با طالبان و نارسایی‌ها در آب و غذای این نیروها، این نظامیان را سخت به چالش گرفته‌اند. هرچند نیروهای مسلح کشور عملیات‌های گسترده‌یی را راه‌اندازی می‌کنند، اما این چالش‌ها سبب می‌شود که این آنان پا به عقب بکشند.»

برای دیدن این گزارش پیوند زیر را باز کنید.