·0,,19448723_303,00

آیا عجیب نیست؟ پاکستان برضد دهشت‌ افگنی مبارزه می کند

در گزارش ها آمده است که مقامات چهار کشور چین، افغانستان، تاجیکستان و پاکستان موافقه کرده اند تا در امر مبارزه با تروریزم در منطقه به گونه مشترک مبارزه کنند.

این توافق در  حالی بدست آمده است که فقط دو روز پیش یک چرخبال پاکستانی به گونه اسرار آمیزی وارد افغانستان شده و در ولسوالی ارز ولایت لوگر سقوط کرد.

هنوز روشن نیست  که این چرخبال برای کدام امر خیری بدون اجازت امریکا و افغانستان وارد فضای قلمرو کشور ما شده بود که مغایر با همه تعاملات بین المللی می باشد.

افغانستان از سالهای درازی به این سو گرفتار جنگی است که برخی از همسایه گان مان آن را بر ما تحمیل کرده اند.

پاکستان در این میانه بیشترین سهم را دارد و گفته می شود که جنگ های کنونی در افغانستان برنامه تدوین شده از سوی استخبارات پاکستان است که همه روزه در افغانستان جان باشنده گان این سرزمین را می گیرد و این کشور را ویرانه تر می سازد.

پاکستان سالهای درازی است که در افغانستان مداخله دارد. این کشور بار ها در گفتگو ها با مقامات افغانستان تعهد سپرده است که در امر مبارزه باتروریزم با افغانستان همکاری می کند.

در مذاکراتی هم که همین چند روز پیش میان جنرالان پاکستانی و افغانی صورت گرفت بخش مهمی از آجندای مذاکرات گفتگو پیرامون این مسأله بود که باید هر دو کشور در راستای مبارزه با تروریزم و  مصون سازی سرحدات شان کار کنند.

ولی در عمل آن گونه که دیده می شود پاکستانی ها در قبال افغانستان سیاست دوگانه یی را در پیش گرفته اند و هیچ گاهی هم به تعهدات شان عمل نکرده اند و بر عکس حملات تروریستی و دهشت افگنانه در کشور ما افزایش یافته است که آن را طالبان و شبکه حقانی انجام می دهند و امور آن در پاکستان سازماندهی می شود.

پاکستان حاضر نیست دست از حمایت طالبان بردارد که سران آن در کویته و پشاور و کراچی برای خود زنده گی مجلل تدارک دیده اند و در زیر نظر استخبارات آن کشور کار می کنند و جنگ را بر مردم ما تحمیل کرده اند.

کشته شدن رهبران طالبان در پاکستان روشن می کند که تمام امور طالبان و شبکه حقانی در لانه های ترور پرور و دهشت گستر پاکستان انسجام می یابد.

اکنون که پاکستان همراه با سه کشور دیگر منطقه در پای چنین توافقی امضا کرده است امیدواریم که آن کشور صادقانه عمل کند و در قدم نخست علیه لانه های آموزش و پرورش تروریست‌ها در خاک خود دست به کار شود.

اما برای بسیاری از آگاهان،  مبارزه پاکستان بر ضد دهشت افگنی عجیب می نماید و باور ندارند که پاکستان صادقانه برضد هراس افگنی داخل اقدام شود.آرمان ملی

 

Advertisements