مرد جوانی که بر اثر سقوط از مارکت اباسین جان باخت، برای ازدواج آمادگی می گرفت

کابل – به گزارش سایت همایون بنقل از(پژواک، ۱۶اسد ۹۵): نزدیکان مرد جوانی که دو روز پیش مجبور شد خود را از طبقۀ نهم مارکت اباسین ځدران به پايین پرتاب کند، می گویند که وی با پول کارگری، برای ازدواج آمادگی می گرفت؛ اما به مرادش نرسید.

محمد جاوید یاری ۲۸ ساله، در این مارکت صفا کار بود و قصد داشت با پول کارگری، به زودی نامزد شود و عروسی کند.

باقر یاری، کاکای جاوید که یک هفته قبل از آلمان به کابل آمده است، در حالی که بخاطر ازدست دادن بردارزاده جوانش گریه می کرد گفت که جان باختن افغان ها به شیوه های مختلف ادامه دارد؛ اما حکومت در جلوگیری  و رسیدگی به حوادث ناکام بوده است.

وی با بر شمردن اوصاف خوب جاوید، از این جوان به خاطر خصلت های خوب و زحمت کشی اش به نیکی یاد کرد و افزود: “یگانه چیزی که جاوید به آن بسیار دلبستگی داشت، نمازش بود که هیچ گاه آن را قضا نمی کرد.”

باقر یاری افزود که جاوید، پنج خواهر و شش برادر داشت و اعضای خانواده اش در خارج از کشور زندگی می کنند.

همسر یکی از برادران جاوید که در گوشه یی می گریست، به پژواک گفت: “قرار بود ۲۰ روز پس مادر جاوید به کابل بیاید و او را نامزد کند؛ پول هایی که او برای نامزدی اش جمع کرده بود، در گور و کفنش مصرف شد.”

فریدون، یکی از دکانداران مارکت اباسین ځدران که در این مارکت خیاطی داشت، گفت که تمام دکانش در این رویداد سوخته است.

وی افزود که با پخش آوازۀ ورود مهاجم انتحاری به مارکت و خارج شدن مردم، صدای انفجاری را شنید؛ اما هنوز نمی داند علت حادثه چه بوده است.

فریدون، در مورد چگونگی جان باختن جاوید گفت: “جاوید تقریبا۴۰ دقیقه تقلا کرد تا کسی بیاید و نجاتش دهد، پولیس نیز مردم را از ساحه حریق دور می کرد و اگر کسی اجازه می یافت که وارد مارکت شود، شاید جاوید زنده می ماند.”

وی افزود: “یک فرش پلاستیکی را گرفتیم تا او خود را از(منزل نهم) بالای آن پرتاب کند؛ اما متاسفانه وقتی که خود را انداخت، فرش به دلیل وزن سنگین جاوید پاره شد و او به زمین خورد و در جا کشته شد.”

فریدون در عین حال با ناکارآمد خواندن اطفائیه کابل گفت: “نیم ساعت بعد از آتشسوزی اطفائیه رسید، پیپ هایش همه سوراخ شده بودند و آب در روی سرک می رفت؛ این چه رقم اطفائیه است که زینه ندارد و کرن(جرثقیل) هم تا یک ساعت روشن نمی شد، کسانی که در اطفائیه کار می کردند، توانایی کار نداشتند.”

این دکاندار مارکت اباسین، ادعای برخی مسوولان پولیس کابل را که گفته اند آتشسوزی بر اثر اتوکاری در خیاطی صورت گرفته است، رد کرد و گفت که با توجه به اتومات بودن اتوها، این ادعا قابل قبول نیست.

اما فریدون مدعی شد که مارکت اباسین، به صورت غیر معیاری ساخته شده است، راه خروج اضطراری ندارد و سیستم اطفای حریق آن،هنگام آتشسوزی غیرفعال بوده است؛ مسائلی که تا اکنون از سوی مالک مارکت و مسوولان مربوطه روشن نشده است.

دکانداران مارکت می گویند اکثر اموال این مارکت تجارتی ۱۲ طبقه، در این آتشسوزی سوخته است و میلیون ها دالر به آنان خساره رسیده است.

بر پایه معلومات پولیس کابل، دراین رویداد افزون بر جان باختن جاوید، هشت تن از جمله هفت پولیس نیز جراحت برداشته اند.

ناهيد بشردوست