مقام‌های امنیتی و مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، دیروز در ولایت کنـدز از مبارزه با تروریستان در خانه به خانه و لانه به لانه صحبت کردند و گفتند که آنان را از بین می‌برند.
این اظهارات، بیشتر از جانب آقای اتمر مشاور شورای امنیت ملی کشور مطرح شده است. او این اظهارات را درست بعد از برگشتش از روسیه بیان کرده است.
حضور هیأتی به اشتراک وزرای دفاع ملی و امور داخله، مشاور شورای امنیت و فرمانده مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در کنـدز، از یک طرف نشان از آن داشت که جنگ در افغانستان به تهدیدی کلان برای کشورهایی مثل روسیه تبدیل شده است و دولت افغانستان در تلاش است کشور روسیه را اطمینان دهد که تروریستان مهارشدنی اند.
اما پهلوی دیگرِ این موضع‌گیری‌ها، پیچیده‌گی این بازی را نیز به نمایش می‌گذارد و نتیجۀ بالعکس دارد؛ یعنی طالبانِ کنـدز با شبکه‌های منطقه‌یی دیگر رابطه داشته باشند.
سخنان والی کنـدز که از احتمال رابطۀ طالبانِ آن ولایت با روسیه پرده برداشت و نسبت به آن هشدار دارد، نمی‌تواند عادی باشد. آن اظهارات نشان می‌دهد که موضع‌گیری مشاور شورای امنیت ملی کشور در کنـدز، می‌تواند پیام متفاوتی را هم مخابره کرده باشد و به پیچیده‌گی وضعیت جنگِ افغانستان بیشتر دلالت می‌کند.
واضح است که جنگ افغانستان دیگر یک جنگِ ساده نیست؛ بل جنگی‌ست که در آن منافع کشورهای مختلف متأثر می‌شود. در چنن حالتی آن‌چه برای سیاست‌مداران و مسوولان کشور باید مهم باشد این است که چگونه کشور را از این ورطۀ هولناک رهایی بخشند و چگونه آن را قربانی بازی‌های خطرناک نسازند. این انتظار در حالی است که پروژه‌های مختلفی زیر نام‌های متفاوت در حال شکل‌گیری و عملی شدن در این کشور اند و بیم آن می‌رود که ادامۀ این گونه بازی‌ها کشور را به مرکز آزمایش انواع رقابت‌ها و تقابل‌ها تبدیل کند که نتیجۀ آن تباهی بیشتر مردم افغانستان باشد.
سفر هیأت بلندپایۀ امنیتی کشور به کنـدز در حالی صورت می‌گیرد که جنگ در چهارطرفِ کشور زبانه کشیده و کابل شاهد تهدیدهای بسیار زیادی است. اگر به‌راستی عزمی برای از بین بردن تروریستان وجود دارد، باید به طالب و داعش که هر دو تهدیدی مساوی برای مردم و دولت اند، به یک چشم دیده شوند و نیز باید در قدمِ نخست به جای این‌که طالبان در کنـدز به جست‌وجوی خانه به خانۀ تهدیدی شوند، باید در عمل هم آن را تجربه کنند و دولت به‌زودی کنـدز را از وجود آنان پاک کند. این در حالی‌ست که طالبان در شمال کشور دو مرکزِ فعال و مهم دارند که یکی آن، کنـدز و دیگری هم بغلان است و به نظر نمی‌رسد که به بسیار زودی این دو منطقه از تصرف طالبان پاک شوند. بنابراین مردم افغانستان به‌شدت نیازمند این اند که ببینند دولت‌شان به گونۀ درست عمل می‌کند و به هیچ عنوان کشور در یک سیاستِ بد قربانی نمی‌شود.
ما می‌دانیم که کشورمان به همان پیمانه‌یی که نقطۀ تقابل منافع و میدان بزکشی‌های جهانی و منطقه‌یی است، میدان تعامل و سودکشی‌های بی‌شمار نیز هست؛ اما دست یافتن افغانستان به هریک از این گزینه‌ها به نیت بازیگران داخلی ما هم بسته‌گی دارد مانده گار