13654355_490615964465298_8398355938491718818_n

احمد یوسف نورستانی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات می گوید حاضر نیست از سمت جدید که رییس جمهوری او را گماشته است کنار رود

به تازگی رییس جمهوری مکتوب تقرری آقای نورستانی را به حیث سفیر افغانستان در اسپانیا صادر کرد، اما این تصمیم رییس جمهوری با واکنش تند ریاست اجرایی مواجه شده است.
گفته شده وزارت امور خارجه که بیشتر تحت نفوذ ریاست اجرایی است، از دادن اعتبار نامه برای یوسف نورستانی به عنوان سفیر در مادرید خوداری کرده است.
احمد یوسف نورستانی امروز به خبرگزاری بخدی گفت که او از سوی رییس جمهوری به سمت جدید مقرر شده و فقط به امر و هدایت شخص رییس جمهوری از این سمت کنار خواهد رفت.
در همین حال، او از اینکه کسی از قوم نورستان در بدنه حکومت نیست به شدت انتقاد کرد.
آقای نورستانی گفت: “در باره جنجال های ایجاد شده بسیار متاسف هستم هنوز هم ما برای اینکه برای آرامش، ثبات و ایجاد شغل در افغانستان کار کنیم، اما این موضوعات را کنار می گذاریم و مسایل شخصی را به منافع ملی ترجیح می دهیم.”
بعضی ها در افغانستان احمد یوسف نورستانی را به عدم مدیریت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ در افغانستان و تقلب های سازمان یافته متهم می کنند و حتی برخی منتقدان که بیشتر به ریاست اجرایی نزدیک هستند می گویند که او باید محاکمه شود.
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی از معترضان عمده تقرر آقای نورستانی به عنوان سفیر افغانستان در اسپانیا است.
اما در واکنش به این اعتراضات نورستانی به خبرگزاری بخدی گفت: “اگر کسی در باره تحصیلات و تجربه کاری من اعتراض و انتقاد می داشت من با جبین باز آنرا می پذیرفتم، برایم جای افتخار است که دستم به خون مردم سرخ نیست به جپاول، به تجاوز به ناموس مردم آلوده نیست و این جای افتخار برای من است. ما استخوان های هیچ مردمی را در کار نامه خود نداریم که یا خودم و یا قومم بشرمت.”
یوسف نورستانی می گوید، او پس از اینکه از کمیسیون مستقل انتخابات کنار گیری کرد هیچگاهی با حکومت و شخصی رییس جمهوری در باره اینکه سمتی را به او بدهد، صحبت نکرده است.
انتخابات
نورستانی می گوید که عدم مدیریت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ و تقلب، اتهامات بی مورد است که از جانب برخی افراد مغرض علیه او مطرح شده است.
به گفته نورستانی این اتهامات را افرادی مطرح کرده اند که هنوز از حیطه قوم گرایی بیرون نشده و منفعت آنها دامن زدن به مسایل قومی و سمتی است.
او افزود زمانیکه در کمیسیون انتخابات بود هیچگاهی به تنهایی تصمیم نگرفته و در تمام تصمیم گیری ها کمیشنران این کمیسیون که ۹ تن بودند، حضور و همواره مشارکت داشتند.
نورستانی گفت: “من به تنهای هیچ وقت کدام تصمیمی را نگرفته ام و تکرار و تاکید می کنم کدام دیکتاتور نبودم همه کار ها به گونه دموکرات پیش رفت و هر فیصله ای که ما گرفتیم فیصله ای کمیسیونی بوده است ۹ کمیشنر بودند و هر فیصله ای که کمیسیون انجام داده کمیشنر ها در آنجا امضا کرده اند.”
به گفته او امضای کمیشنران مخالف و موافق در اسنادهای کمیسیون مستقل انتخابات موجود است.
نورستانی تاکید اگر این رییس جمهوری براساس تقلب پیروز می شد پس چگونه تا امروز این حکومت عمر می کرد و مشروعیت خود را از کجا بدست می آورد؟
اصلاحات انتخاباتی
احمد یوسف نورستانی به خبرگزاری بخدی گفت که بخش های طرح پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی که رییس جمهور آنرا تشکیل داد از قسمت های طرح کمیسیون مستقل انتخابات است که حدود یک و نیم سال پیش در زمان که او رییس این کمیسیون بود به رییس جمهوری فرستاده شده بود.
او گفت: “ما یک و نیم سال پیش در ۶۰ صفحه همین اصلاحات را که اینها پیشنهاد کرده اند را به جلالتماب رییس جمهوری داده بودییم، در این پیشنهاد گفته شده بود که در کجا اصلاحات باید انجام شود، آنها (کمیته اصلاحات نظام انتخاباتی) مواد را از همانجا گرفته اند.”
به گفته نورستانی، انجام تغییرات و تعدیل در قانون انتخابات وظیفه کمیسیون انتخابات است بخاطر اینکه این کمیسیون خلا قانون انتخابات را بیشتر می داند.
نورستانی گفت: “مجری همین قانون ما بودیم و مشکل این قانون را ما بهتر می دانیم ما می دانیم که کجای قانون گنگ است و کجا مشکل دارد و در کجا باید تغییر ایجاد شود این موارد باید از خود کمیسیون پرسیده شود.”
او تاکید کرد که سرمایه گذاری و فرصت دادن برای افراد خارج از کمیسیون ایتلاف وقت است و به گفته او به همین دلیل مخالف تشکیل کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بوده است.
نورستانی می گوید که با توجه به عملکرد حکومت وحدت ملی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی در شرایط حاضر دور از انتظار است..

Advertisements