776324

صلاح الدین دمیرتاش:

ترکیه کنونی

ترکیه پیش از کودتا نیست

رهبر حزب دموکراتیک خلق ترکیه “صلاح الدین دمیرتاش” طی سخنانی که روزنامه حریت ترکیه منتشر کرد، از دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان پ.ک.ک خواست که مذاکرات صلح را پس از کودتای اخیر ترکیه از سر بگیرند. من بار دیگر این درخواست خود را از پ.ک.ک و دولت ترکیه تکرار می‌کنم. دیگر ترکیه مانند همان ترکیه‌ای نیست که در 14 ژوئیه (روز پیش از کودتا) بود.

بعد از کودتای 15 ژوئیه حتی اگر دولت نخواهد به سمت دموکراسی حرکت کند جامعه دموکراسی و صلح می‌خواهد. برهمین اساس من بار دیگر از دولت و نیروهای پ. ک. ک می‌خواهم که شرایط کنونی را بسنجند و با اتخاذ سیاست‌های شجاعانه‌ قدم به جلو بگذارند. این فرصت نباید از دست برود. ما به عنوان سیاستمداران نیاز داریم که این بلوغ را از خود نشان دهیم که مشکلاتمان را پشت میز مذاکره حل ‌می‌کنیم.

مخالفت با کودتای نظامی گامی است در جهت دمکراسی. اما این کافی نیست، ما تنها زمانی می‌توانیم دموکراتیک عمل کنیم که با مخالفت با کودتای نظامی از اصول دموکراسی نیز به طور کامل دفاع کنیم.

قانون اختیارات به پلیس امنیتی برای مقابله با کودتا را پارلمان باید مورد تجدید نظر قرار بدهد، زیرا کودتا خنثی شده است.

(حزب دمکراتیک خلق ترکیه، که پایگاه اصلی آن کردهای این کشور است، در آخرین انتخابات پارلمانی ترکیه بالغ بر 10 درصد آراء را بدست آورد و اکنون دارای یک فراکسیون 80 نفره در مجلس است.)

 

Advertisements