4590481_227

حکومت از داعش انتقام شهدای دهمزنگ را گرفت

دیروز با تهاجم نیروهای امنیتی کشور و با حمایت نیروهای هوایی امریکا مستقر در افغانستان یک مرکز مهم داعش در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار نابود شد که در این عملیات نظامی حدود 122 تروریست داعش کشته و 20 تن آنها بازداشت گردید.

در گزارش آمده است که در این تهاجم یک فرمانده مشهور داعش نیز کشته شده است.

این در حالی است که رهبران حکومت وحدت ملی پس از حادثه خونین دهمزنگ که داعش مسؤولیت آن را برعهده گرفت، تعهد سپردند که انتقام خون شهدای حادثه دهمزنگ را از داعش می گیرند و ممکن است این تشدید عملیات نظامی بر ضد مراکز مهم داعش، تعهد و وعده حکومت مبنی بر انتقام گیری از هراس افگنان باشد.

اما نکته مهم این است که هراس افگنان و تروریستان بین المللی زیر هر نامی که هستند از سوی نظامیان پاکستانی به ویژه شبکه استخبارات آن کشور (آی‎اس‎آی) سازماندهی شده و به نقاط مرزی افغانستان گسیل می شوند.

به همین منظور است که برخی موجودیت اعضای گروه داعش را که بیشتر در عراق و سوریه در نبرد هستند، در کشورما افغانستان رد می کنند و به این باور اند که پاکستان زیر نام های طالبان و داعش تروریستان بین المللی را بسیج کرده و به عنوان ابزار و به مقاصد اهداف سیاسی و نظامی خود در منطقه از آنها استفاده می کند.

حتا برخی از نماینده گان کشور در شورای ملی به صراحت اظهار داشتند که حکومت پاکستان، افراد مربوط به فوج خودش را در میان همین هراس افگنان به نوار مرزی کشور اعزام می کند تا جنگ در برابر نیروهای امنیتی کشورما را سازماندهی کنند و شدت ببخشند.

با توجه به همین ملاحظات، حملات انتحاری که در دوم اسد جان تعداد زیاد راهپیمانان را گرفت، به احتمال قوی در پاکستان سازماندهی شده بود که با این ترفند هم اختلاف و بدگمانی را در میان مردم و حکومت افغانستان دامن بزند و هم به داعش اعتبار بدهد که گویا درمنطقه فعال است در حالی که سرنخ همه این گروه های هراس افگن در دست نظامیان پاکستانی است.

ما باور داریم که ضمن تشدید عملیات نظامی بر ضد تروریستان طالبی و داعش، روند فشار بالای حکومت پاکستان از سوی جامعه جهانی به ویژه امریکا ادامه یابد و حکومت افغانستان باید به این مهم توجه کند و در افشا سازی رابطه شبکه استخبارات پاکستان با هراس افگنان تلاش بیشتر به خرج دهد.

اگر حکومت پاکستان رسماً به عنوان حکومت حامی تروریستان از سوی چند کشور مقتدر جهان شناخته شود و تحریم لازم بالای این کشور وضع گردد، پاکستان توان بازی بیشتر با جامعه جهانی را نخواهد داشت و بعید نیست که دست از حمایت تروریستان بردارد و در آن صورت منطقه به صلح پایدار دست خواهد یافت.

Advertisements