برخی رسانه ها و مطبوعات ایرانی بازتاب گسترده ای از افزایش تعداد زنان خیابانی افغانی در جنوب تهران داشته اند که بار قصور آن به دوش خود این کشور است چراکه نسبت به افغانستان از یک نظام بسیار قوی، امنیت بالا، اقتصاد مطلوب و استقلال برخوردار است با اینهمه نتوانسته از گزند تهاجم فرهنگی و تخریب روانی غرب در امان بماند

هرچند پذیرش بی چون و چرای فساد و فحشا و غربزدگی جوانان افغانستانی کار دشوار و طاقت فرسایی است اما نمی توان بر بعضی حقایق تلخ و انکار ناشدنی سرپوش گذاشت یا با نگاه اغماض از آن عبور کرد.

بارها و بارها پخش و اجرای برنامه های مستهجن تلویزیونی یا کنسرت های شبانه در کلوپ های غیرمجاز در سطح شهر کابل، میان علما و متنفذین قومی غوغا برپا کرده بود و متاسفانه آثار و عواقب آن را در گرایش جوانان اعم از زنان و دختران و پسران به اعتیاد و بی بندوباری و زنا و فرار از خانه شاهد و ناظر بودیم.

اما نکته اینجا است که برنامه های غرب شامل جنگ روانی و جنگ نرم که اعتقادات و فرهنگ ما را هدف قرار داده است فقط محدود و منحصر به جامعه ی اشغال شده افغانستان نمی شود بلکه دختران و زنان مهاجر در ایران، روسیه، ترکیه و اروپا نیز وضعیت مشابهی دارند.

گرچه در گرایش روزافزون جوانان مهاجر به خودنمایی های خیابانی، بدحجابی، بی بندوباری، اعتیاد و فساد تردیدی وجود ندارد اما تاکید بیش از حد و بزرگنمایی اغراق گونه ی رسانه های ایرانی، دردناک و تالم بار است چرا که اینان نسل سوم مهاجران هستند و متاثر از فرهنگ اجتماعی حاکم بر جامعه ایرانی بوده اند.

به عبارت دیگر، معضلات اخلاقی اجتماعی اینچنینی در این کشور بزرگ اسلامی همسایه گریبانگیر قشر جوان ایران نیز شده است و خود حکومت و نظام جمهوری اسلامی همه ساله بویژه در ایام تابستان و گرمای هوا، با مشکلات عدیده ی بدحجابی و پارتی های شبانه دست به گریبان است اما…

اما باید پذیرفت که این دختران و زنان و پسران افغانستانی مهاجر در ایران با فرهنگ مصون نمانده از تهاجم غرب و مشکلات فراروی خود برای ادامه تحصیل، اشتغال، کسب جایگاه اجتماعی قابل قبول و کمبودهای مالی دوچندان مواجهند و ناخودآگاه تحت تاثیر تبلیغات ماهواره ای و جو مسموم جامعه قرار می گیرند.

اخیرا رسانه ها و مطبوعات ایرانی بازتاب گسترده ای از افزایش تعداد زنان خیابانی افغانستانی در جنوب تهران داشته اند که بار قصور آن به دوش خود این کشور است چراکه نسبت به افغانستان از یک نظام بسیار قوی، امنیت بالا، اقتصاد مطلوب و استقلال برخوردار است با اینهمه نتوانسته از گزند تهاجم فرهنگی و تخریب روانی غرب در امان بماند ا نیوز.

Advertisements