به‌میان آمدن تنش‌ها میان صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و اشرف غنی احمدزی پس از اقدام بر مقرری نورستانی .

منابع می‌گویند پس از ان که وزیرامور خارجه به فرمان رییس جمهور غنی در بارۀ مقرری نورستانی گوسفندی به حیث سفیر افغانستان در هسپانیا مخالفت کرد خشم غنی برانگیخته شد و حتا تنش‌های لظفی نیز به میان آمد.

Advertisements