miz

میزگرد بررسی
دلائل و نتایج
خروج انگلستان
از اتحادیه اروپا

ترجمه الهام مطلقی

دو هفته پس از اعلام نتایج همه پرسی در انگلستان و رای اکثریت مردم به خروج این کشور از اتحادیه اروپا، در تلویزیون دولتی آلمان ” ز. د. اف” یک میز گرد سیاسی برای بررسی دلائل و نتایج این رفراندوم و خروج برگزار شد که در آن دو چهره شاخص حضور داشتند. خانم سارا واگن کنشت رهبری فراکسیون چپ در پارلمان آلمان و “اشتویبر” یکی از رهبران مهم حزب دست راستی سوسیال مسیحی آلمان که مرکز آن در مونیخ کانون مرکزی سرمایه داری آلمان است حضور داشتند. آنچه را می خوانید نظرات خانم واگن کنشت درباره خروج انگلستان از اتحادیه اروپاست که دراین میز گرد مطرح شد:

درباره جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا می خواهم بگویم، که علیرغم تفسیرها و خبرهائی که مرتب از رسانه ها پخش می شود، این جدائی در عمل ممکن نیست زیرا منافع اقتصادی اروپا و انگلستان به هم وابسته هستند و البته در این میان آلمان ضرر بیشتری از قطع رابطه خواهد دید. آنچه که درباره شکوفایی اقتصاد انگلیس، در مدت زمانی که عضو اتحادیه اروپا بوده می گویند واقعیت ندارد. انگلستان در این دوران صنعت خود را از دست داده است . من فکر می کنم شرکت ها و انحصارات بزرگ آلمانی فشار زیادی را متوجه تولیدات انگلیسی خواهند کرد. روی این تولیدات کمرگ های زیادی بسته خواهد شد.
وقتی در باره دمکراسی در آلمان صحبت می شود بد نیست دقت کنید که صدر اعظم آلمان همواره تصمیم گیرنده بوده و دیگران باید این تصمیمات را قبول کنند. بهترین مثال مذاکرات آلمان با ترکیه در مورد مسائل پناهندگان است .آلمان در این مذاکرات حتی فرانسه را هم دخالت نداد. اینها مسائلی است که موجب واکنش بقیه اعضای اتحادیه اروپا می شود. در اینجا (آلمان) می خواهند مرکز تصمیم گیری اروپا باشند نه بروکسل در حالیکه کشورهای اروپائی می خواهند بروکسل مرکز تصمیم گیری باشد نه آلمان. شما می بینید که در مورد بیمه های اجتماعی و مسائل حقوقی، آلمان در اتحادیه تصمیم گیرنده است و قرار داد می بندد. می توان چنین گفت که گویی اروپا قدرتی ندارد و آلمان مرکز قدرت و دیکته کننده است و این مسائل با واکنش هائی در آینده همراه خواهد شد. در اروپا عملا خدمات اجتماعی از بین رفته است و فاصله طبقاتی زیاد شده است. این در شرایطی است که ما باید به سمت دموکراسی و سوسیال برویم و راه هائی برای برقراری عدالت اجتماعی پیدا کنیم. هم اکنون اروپا در یک کوچه بن بست گیر کرده که در آن عدالت اجتماعی از بین رفته، جوانان بی آینده شده اند و همه قراردادهای موجود در مورد حقوق و بیمه های اجتماعی به ضرر مردمان تغییر می کند. اروپا باید از این کوچه بن بست خود را نجات دهد و به سوی عدالت اجتماعی گام بردارد.
سیاست های مالیاتی عمیقا به ضرر اکثریت مردم است. شما نگاه کنید و ببینید مثلا برای گوگل و اپل مالیات را به سه در صد رسانده اند. این نا حقی نیست؟ چرا باید انحصارات بزرگ با مالیات کم وارد اروپا شوند؟
من درباره با هم بودن یا با هم نبودن کشورهای اروپائی صحبت نمی کنم بلکه درباره عدالت اجتماعی و حقوق اجتماعی مردم اروپا صحبت می کنم که روز به روز کاهش پیدا می کند و حتی قطع می شود.
این راهی که اتحادیه اروپا می رود به کجا ختم خواهد شد؟
اقای اشتویبر وزیر اقتصاد ما می گوید؛ ما پول زیادی خرج عدالت اجتماعی می کنیم!
من می گویم این پولی که شما می گوئید عملا برای بیکاری در کشورهای اروپائی هزینه می شود زیرا در کشورهای مختلف اروپایی آمار بیکاری مرتب بالا می رود. درحالیکه باید تولید کار کرد و کار آفرینی را بالا برد.
“یورو” باید بر مبنای تولیدات مختلف کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارزش گزاری شود. نباید اینگونه باشد که همه مهندسین و کسانی که تحصیلات عالیه دارند از کشورهای خود مهاجرت کنند و به آلمان بیآیند، چون صنایع آنها قادر به رقابت با صنایع آلمان نیست. می بینید که مرتب تولید در کشورهای اروپائی می خوابد و بر تعداد مهاجران اروپائی که به آلمان می آیند اضافه می شود.
اقای اشتویبر درباره مهاجرت مهندسین و پزشکان و متخصصین کشورهای دیگر اروپائی به آلمان از “اتحاد مغزها” می گوید. آیا واقعا این مهاجرت ها نشانه اتحاد مغزهای اروپائی است؟ البته مسئله ای که من مطرح می کنم ربطی به پیوند مغزها ندارد که باید به هم پیوند داشته باشند و دیگران را بدنبال خود بکشد و یا برعکس. مسئله من مسیری است که پیموده می شود و نتایجی است که به بار می آورد. نباید طوری باشد که در عده ای از کشورهای اروپائی بیکاری به جود بیاید و در آلمان صنعت پیشرفت کند. برای مثال ایتالیا 25% صنعتش را از دست داده است. انگلیس اصلا دیگر صنعتی ندارد و عملا غرق بورس بازی و امور بیمه و بازی با پول شده است. در شرق اروپا هم اگر صنایع ما می رود، برای مزد ارزان و بهره کشی از نیروی کار کشورهای آنجاست و نه ایجاد صنایع برای خود آن کشورها.
http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/beitrag/video/2787030/maybrit-illner-spezial-vom-14-Juli%5D #Brexit