13680512_495285653998329_2387007503164336013_n

نوشته محترم امرالله صالح ریس پیشین امنیت ملی

جنایت قتل عام مردم در دوم اسد ۱۳۹۵ کار کیست ؟

گاه گاهی وقتی بمب گذاری و قتل عام هایی را که طالب انجام میدهد روی یزید و چنگیز را سفید می سازد میگویند این کار ما نیست. حادثه ۱۵ عقرب ۱۳۸۶ که در آن مصطفی کاظمی را با هشتاد نفر مردم عادی به شمول اطفال مکتب در بغلان مرکزی شهید ساختند نیز بدوش نگرفتند در حالیکه تمام ثبوت نشان میداد که کار طالبان بود. گفته شده که داعش مسوولیت قتل عام دهمزنگ را بدوش گرفته است و مطبوعات افغانستان و “آگاهان” این ادعا را انعکاس میدهند. به اساس آنچه ما میدانیم که بحث کردن اش از حوصله این یاداشت بیرون است داعش در افغانستان وجود ندارد آنهاییکه زیر نام داعش می جنگند زرخرید های پاکستانی اند که بخاطر تصفیه مخالفین دولت پاکستان در ننگرهار ایجاد شده اند. در مسله تبسم و گروگان گیری در زابل نیز بصورت جعل خواستند طالب را تبریه نمایند درحالیکه بعد ها معلوم شد آن جنایت را نیز طالبان مرتکب شده بودند و در بدل آزاد سازی گروگانهای ملکی رهایی قوماندان های تازه دستگیر شده خویش درکندز را میخواستند. برای بسیاری هایی که هنوز رویای سازش با طالب را در سر می پرورانند این ادعای بی اساس که طالب در عقب جنایت نیست خبر خوش است و تا میتوانند آنرا گسترده پخش میکنند. طالب و داعش از دید جنایت بشری به گفته عام “سگ زرد برادر شغال است ” که در ماهیت از هم هیچ فرقی ندارند. نباید شکار جنگ روانی دشمن شد.