رهبر یک حزب سیاسی در افغانستان: شماری از مقامات حکومتی برای پاکستان جاسوسی می‌کنند

حامد کرزی در 15 سال خاک برچشم مردم زد

رهبران شماری از احزاب سیاسی،درنشست دیروزِ «خانه احزاب سیاسی افغانستان» از مشخص نبودن سیاست حکومت وحدتملی در قبال حمایت پاکستان از گروه‌های تروریستی انتقاد کردند.

در این نشست که رؤسای حزب صلح ملی افغانستان و حزب افغانستان واحد، درآن شرکت داشتند، گفته شد که اسنادی مبنی بر دست داشتن مستقیم حکومت پاکستاندر سیاست افغانستان را در اختیار دارند.

شاه محمود پوپل، رئیس حزب صلح ملی افغانستان گفت حکومت وحدت ملینباید کسانی را که از پاکستان حمایت می‌کنند در درون حکومت جای دهند.

پوپل اظهار داشت اسنادی را در دست دارد که نشان می‌دهد بعضی از مقام‌هایحکومت وحدت ملی برای پاکستان جاسوسی می‌کنند که اگر حکومت در برچیدن اینافراد از بدنه حکومت اقدام نکند با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.

او گفت این افراد در پست‌های بلند دولتی از جمله وزیران کابینه و والیانبرخی از ولایت‎ها هستند که مستقیماً با حکومت پاکستان در ارتباط بوده و دربرهم زدن نظم کشور تلاش می‌نمایند.

آقای پوپل از بردن نام این افراد خودداری کرد، اما گفت در صورتی کهحکومت این افراد را به محاکم عدلی و قضایی بکشاند اسناد مؤثقی را دراختیارشان قرار می‌دهیم.

به گفته‌ی پوپل، پاکستان حامی اصلی گروه‌های تروریستی بوده که بعد از آموزش و تجهیز به کشورهای دیگر به‌خصوص افغانستان می‌فرستد.

شاه محمود پوپل رئیس با انتقاد تند از حکومت قبلی میگوید: حکومت قبلی که در رأس آن حامد کرزی قرار داشت در ۱۵ سال خاک برچشم مردم افغانستانزد و هیچ کاری بنیادی را انجام نداد.

او افزود، ما همواره از حکومت قبلی خواسته بودیم که مرکز تمویل و تجهیزتروریستان و طالبان آی اس آی پاکستان است علیه آن اقدام کند! متاسفانه نکرد.

این درحالی‌ست که چند روز پیش رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملیاسناد محرمانه‌ای را مبنی بر حمایت پاکستان از گروه‌های تروریستی در اختیاررسانه‌ها قرار داد.

زلمی خلیل‌زاد، دیپلومات و سفیر پیشین امریکا برای افغانستان نیز در کانگرس امریکا گفته بود که پاکستان حامی اصلی تروریستان است