776324

دولتی که علیه خود کودتا کرد

و سپس آن را خنثی کرد

اومانیته- ترجمه آذرنگ

پس از کودتای نافرجام در ترکیه پاکسازی در ارگان های ارتش و کارکنان قوه قضائیه این کشور آغاز شد که همچنان ادامه دارد.

تاکنون بالغ بر 9 هزار کارمند دولت از مشاغل خود برکنار شده اند. کمیسر اتحادیه اروپا  معتقد است که فهرست افرادی که باید دستگیر شوند  قبل از کودتا از طرف وزارت اطلاعات ترکیه تهیه شده بود.

آیا کودتا در ترکیه رؤیای رئیس جمهور اردوغان نبود؟ کودتائی که زمینه را برای تحقق آرزوهای وی ــ  تصفیه مقامات دولت و عمدتا نیروهای پلیس و ژاندارمری ـ فراهم کرد.

بیش از 6 هزار سرباز از ارگان های متعدد ارتش در بازداشت هستند و 3000 حکم بازداشت علیه قضات و وکلای دادگستری صادر شده است. آیا پاکسازی افراد به اصطلاح مشکوک مخالف دولت در ارتباط است با “ملای” بدون عمامه “فتح الله گولن” که در تبعید ایالات متحده است؟ اردوغان با جنجال بسیار وی را متهم به دست داشتن در کودتا کرده است. اتهامی که بلافاصله از طرف فتح الله گولن رد شد.

اردوغان فردی است که بخشی از مردم ترکیه وی را سلطان جدید ترکیه تصور میکنند. وی با حمایت هواداران خود در حزب عدالت و توسعه اکنون به سیاست استبدادی خود برای تقویت قدرت مطلق رئیس جمهور سرعت بخشیده است. سیاستی که حزب دمکرات خلق به شدت با آن مخالف است و طرفدار یک دولت قانونی است.

این حدس و گمان در ترکیه وجود دارد که فهرست مخالفان دولت و کودتاچیان قبل از کودتا تنظیم شده بود. کمیسر اتحادیه اروپا به همین مسأله در اتحادیه اروپا اشاره کرد و نگرانی خود را از وضعیت کنونی در ترکیه اعلام کرد. دیگر رهبران اتحادیه اروپا، از جمله وزیر امور خارجه فرانسه که معمولاً در مورد مسائل سیاسی ترکیه با احتیاط برخورد میکند نیز نگرانی خود را از رویدادهای ترکیه اعلام کرد. وی در   تلویزیون کانال 3 فرانسه گفت: ما خواستار یک حکومت کاملاً منطبق بر قانون در ترکیه هستیم و به هیچ وجه یک چک سفید به آقای اردوغان نمی دهیم. دولت ترکیه باید سیاست خود را تغییر دهد و از استانداردهای دمکراتیک و مشابه کشورهای اروپائی  پیروی کند.

وزیر امور خارجه فرانسه در پاسخ به سئوال یک خبرنگار در اتحادیه اروپا که آیا ترکیه به عنوان یک متحد قابل اعتماد در مبارزه با سازمان های جهادی باقی می ماند؟  گفت: مسائل بسیار زیادی وجود دارد. با وجود آنکه ما به دولت ترکیه اطمینان داریم اما برخی سوء ظن ها وجود دارد. بعد از حوادث جمعه شب و صبح شنبه  که در ترکیه رخ داد حدس و گمان های  مردم در مورد کودتا آغاز شد. حدس و گمان هائی که عمدتا مبنی بر دست داشتن خود اردوغان در کودتاست.

عدم آمادگی کودتا برای سرنگونی اردوغان از طرف ارتش قابل قبول نیست. آماتوریسم کودتاچیان از جمله برای خنثی کردن اردوغان قابل انکار نیست. چگونه اردوغان موفق شد از طریق تجهیزات رسانه ای کنفرانس تبلیغاتی خود را در سراسر کانال های کشور پخش کند؟ و از حامیان خود بخواهد که قبل از ترک محل استراحت خود، در استانبول جمع شوند؟

سؤالات دیگر نیز مطرح است، از جمله این که چرا کودتاچیان پادگانهای مدافعان اردوغان را به حال خود رها کردند و حتی در همه مناطقی که نیروهای ویژه اردوغان در آن حضور داشتند برخوردی بین کودتاچیان و نیروهای ویژه رخ نداد؟

این سئوال مطرح است که آیا سرویس های اطلاعاتی داخلی که به دولت مرکزی وفادار هستند به دلیل عملیات تصفیه نیروهای مترقی در دولت و ارتش  اجازه دادند که کودتاچیان به عملیات خود ادامه دهند. ماههاست که اردوغان با هر وسیله و بهانه ای اتهامات متعددی را علیه روزنامه نگاران و نمایندگان مخالف خود در مجلس مطرح می کند و در این میان نمایندگان حزب دمکرات خلق در صف اول این اتهامات قرار دارند. چنین سیاستی را مردم بی پاسخ نخواهند گذاشت.