از” حمایت قاطع”، تا رونق تجارت انتحاری در کشور اشغالی

مافیای بین المللی که بر تمامی زمین و هوا، و کلیه موسسات رسمی و غیر دولتی مسلط می باشد،به نظر می رسد که بدون شک، از تمامی درنظرداشت های انتقال، جابه جایی ومحلات نگهداری بازرگانان انتحاری به خوبی آگاهی دارند.
قبلا شایع بود که افرادی در تهکوی های خانه های خویش و یا باشگاهای ویژه ی خود افراد انتحاری را برای فروش نگهداری می کنند. اما امروز با به اصتطلاح روند ” حمایت قاطع غرب”!!! از افغانستان که بدون شک با آغاز این روند اوضاع امنیتی کشور روزتاروز  روزتا روز بدتر شده می رود؛ گفته می شود که تجارت افراد انتحاری در پهلوی سایر بزنس های مافیایی برای تحقق اهداف رذیلانه و اشغالگرانه دارد رونق بیشتر می گیرد.

به گزارش خبرگزاری پژواک از چاریکار؛ ۳۰سرطان۹۵: ده تن به اتهام نگهداری افراد انتحارى در ولايت پروان، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

در خبرنامه ای که از سوی دفتر مطبوعاتی قوماندانی امنیه پروان، به آژانس خبری پژواک مواصلت ورزیده، آمده است که این عده افراد، صبح امروز توسط پولیس از قریه گجرخیل ولسوالی بگرام بازداشت گردیده اند.

در خبرنامه ذکر شده است که این افراد، در پیوند به رویداد روز گذشته گرفتار شده اند.

روز گذشته، دو فرد انتحاری حین جاسازی مواد انفجاری در یک منزل مسکونی قریه گجرخیل ولسوالی بگرام، در انفجار مواد همراه شان کشته شدند و هفت فرد ملکى را نيز مجروح کردند.

منبع افزوده است که از داخل منزل مذکور، یک عدد بم دستی، دو فیر راکت و دوسیت مبایل نيز به دست آمده است.

طبق یک خبر دیگر،  ۱۱ تن به اتهام سرقت و اعمال تروریستی در ولايت کاپیسا نیز بازداشت شدند.

قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا، به پژواک گفت که اين افراد، در جریان عملیات نیروهای امنیتی در مناطق کوره و لنداخیل ولسوالی تگاب، بازداشت شده اند.

همچنان نیروهای امنیتی، چهار تن دیگر را به اتهام سرقت مسلحانه در مرکز کاپیسا شناسایی و گرفتار نموده اند.

از نزد این چهار تن، ۱۵ میل سلاح مختلف النوع نیز به دست آمده است.

Advertisements