13615240_490650617795166_3077797383921940275_n
بیشتر کسانی دست به اختلاس می زنند که از سوی غربی ها زیرنام متخصص در کرسی های حکومتی نصب شده اند

جناب رئیس جمهور پیش از آن‎که به سفر وارسا بروند کمیسیونی را به خاطر مبارزه با فساد ایجاد و افتتاح نمودند. نه تنها من بل همه مردم افغانستان می‌دانند و باور دارند فساد اداري و رشوت خواري در افغانستان چنان شايع است که ديگر يک امر پذيرفته شده به نظر می‌رسد و هيچ بخش دولتي نيست که از آن مبرا باشد

13612103_490650527795175_3491413696261010183_n.

سطح اختلاس متوازن و هم سطح با تخصص کارمندان دولت است و بلندترین اختلاس را کسانی انجام داده و می‌دهند که توسط فشار دولت‎های غربی به نام متخصص مهره‎های اصلی نظام فعلی را تشکیل می‌دهند. آنچه همه بر آن اتفاق دارند شیوع فساد اداری در دستگاه دولت فعلی افغانستان است و درین امر هم تردید وجود ندارد که اختلاس در شرایط فعلی در ارگان‎های دولتی افغانستان قوس صعودی خود را پیموده و به هیچ دور از ادوار تاریخ حکومتداری در افغانستان قابل مقایسه نیست.

به همان ترتیبی که مبارزه علیه مواد مخدر، حکومتداری خوب و آوردن امنیت در افغانستان ناکام بوده مبارزه علیه اختلاس و فساد اداری نیز به شکست مواجه شده است و در بسیاری از موارد کیفیت تخصص بر کمیت اختلاس اثر ملموس داشته است. شاید بعضی‎ها به این باور باشند اشخاص و افرادی که معاش‎های بلندی دارند در رشوت و اختلاس دست ندارند، اما به عقیده من کسانی که معاش بالایی دارند بیشتر در رشوت و اختلاس نقش بازی می‌کنند.

برخی از تحلیلگران امور اجتماعی فکر می‌کنند پایان بودن معاش دلیل اخذ رشوه و شیوع فساد اداری شده است. درست است که کمی معاش و عاید یکی از عوامل فساد در اداره است و قابل انکار نمی‎باشد که حقوق اندک باعث رشوت خواری‎های کوچک شده است. اما باید بدانند کسانی که منصوب به تخصص سطح پایان اند میزان اختلاس شان نیز پایان است، اما کسانی که بنام متخصص و تکنوکرات مشهور از کشورهای غربی وارد افغانستان شده‎اند میزان و سطح اختلاس ایشان خیره کننده است.

بعضی از آگاهان در رابطه با فساد اداري و نقش قرضه‎هاي بين‏المللي چنين مي گويند: “شرايط کشورما به گونه‎اي است که ما همه ديديم میلياردها دالر که به اين کشور آمد و ما رنگ و رخ آن را نديديم؛ مردم افغانستان قطعاً آن را احساس نکرد که در کجا مصرف شد. گرفتن قرضه به مفهوم ماندن يک بارگران بردوش مردم افغانستان است.”

سر به نیست شدن میلیاردها دالر نتیجه مهارت متخصصین است که تا هنوز در پست‎های بزرگ دولتی تا سطح وزارت خانه‏ها تکیه زده‏اند یک روز وزیر و روز دیگر وظیفه بزرگتری دارند و سارنوال منتظر است تا از وظیفه کنار بروند بعداً پرونده‎های شان را بررسی کند چون سارنوال جرأت بررسی اختلاس کارمندان عالی رتبه را در زمان بر حال بودن شان ندارد. ایشان بعد از اشباع کامل نارضایتی خود را از وضع اعلان و با استعفا از منصب مظاهر دموکراسی را به مردم نشان می‌دهند و بر مردم منت می‌گذارند. در حالی که ایشان به حد کافی اندوخته‎اند که می‌توانند در شرکت‏‎های بین المللی سرمایه گذاری کنند و عاید سود سرمایه شان دیگر از وظیفه فعلی با موجودیت انفجار و انتحار بیشتر و بهتر است. از سوی دیگر فساد اداری در کشورما زیر نام اصلاحات اداری نیز به درستی ترویج گردیده؛ درین اواخر فساد اداری زیر نام تخصصی شدن در اصلاحات اداری و تقسیم چوکی‎ها به شیوه 50/50 صورت می‌گیرد.

پست های مهم دولتی از طریق کارمندان همین ادارات که یا در اصلاحات اداری یا از نزدیکان 50 در 50 ها به فروش می‌رسد.

طوری که ناکارآمدترین و بی تجربه‎ترین افراد برنده رقابت‎ها شده‎اند دولت و نظام را دچار بحران و فاجعه ساخته‎اند. ایشان که مبلغ زیاد تا رسیدن به وظیفه پرداخته‎اند ناچار اند این مبلغ را بعد از کسب وظیفه از جیب مردم و یا سرمایه‎های دولتی به دست آورده جبران خساره کنند.

تقرر افراد نااهل و بی کفایت باعث شده است تا مردم به جای دولت به طالبان مراجعه کنند. از آنجایی که فاصله بین قاضیان رشوت خوار وجنایتکار برداشته شده‎اند علاقه رجوع به طالبان افزایش یافته است. از نگاه سياسي و اجتماعي، فساد اداري و رشوتخواري دموکراسي يا حکومت مردم و اجراآت قانوني را بر هم مي‎زند و در نهايت کرپتوکراسي يا حکومت دزدان را جانشين آن مي‎سازد که در نتيجه آن حقوق قانوني مردم پامال شده، جدايي و خصومت با حکومت‏ها به وجود آمده و به ناامنی‎ها و شورش‎ها دامن مي‎زند.

حکومت متخصصین و تکنوکرات ها فساد و رشوه را به حدی رایج ساخته‎اند که مردم ترجیح می‌دهند به جای مراجعه به ادارات دولتی دوباره به افراد خونخوار، تفنگدار و پراکنده طالبان مراجعه کنند. شما سیمای طالبان را در آئینه تصور خود تماشا کنید که چه جلوه کره و شنیع دارند ولی مردم حاضر شده اند به جای حکومت متخصصین فعلی دوباره به طالبان رجوع کنند. پس سیمای این حکومت چقدر تهوع‎آور و تنفر انگیز شده که مردم عادی طالبان را بهتر از ایشان می‌دانند.

به عقیدة من متخصصین قضایی کار مردم را به دامن طالبان کشانیده‎اند.

در گزارش‏ها همیشه شنیده می‌شود که برخی از اهالی ولایت‎های هلمند، بدخشان، زابل، بادغیس، غور و کنر در افغانستان از وجود فساد و رشوه‎گیری در ادارات دولتی آن ولایت‎ها نهایت شکایت کردند. آنها گفتند که به دلیل ضعف نظام اداری دولت، مجبور هستند برای حل برخی مشکلات حقوقی خود به آنچه دادگاه‎های طالبان خوانده می‎شود، مراجعه کنند و دادگاه طالبان را بعضی‎ها دادگاه بدون رشوت نیز نام نهادند.

درگزارش‎ها آمده است که بعضی از مردم دادگاه طالبان را نسبت به دادگاه‎های دولتی بهتر توصیف می‌کنند و می‌گویند، در دادگاه طالبان، رشوه وجود ندارد و کارها سریعتر انجام می‎شود. ارگان‎های دولتی نهایت بیکاره، بیکفایت ویا عملاً در فساد غرق اند. این گزارش ها چقدر تکان دهنده و شرم آور است. گمان می‌رود این بار رشوت و فساد متخصص زمینه ساز ظهور مجدد طالبان خواهد بود.

و اما تشکیلات مبارزه با فساد اداری.این ارگان در تورم وبیکفایتی کاپی ای تشکیلات مبارزه با مواد مخدرو اصلاحات اداری است. در حالی که مبارزه علیه فساد ونظارت بر قانون از وظایف اساسی سارنوالی ومحاکم عدلی است، رئیس جمهور به خاطر جلوگیری از فساد اداری حکم تشکیل ریاست مبارزه با فساد را تازه نیز صادرکرده که تا کنون رئیس یا مسؤولان آن معرفی نشده اند.

ازآنجائی که این اداره نیز اگر توجه و مراقبت جدی نشود ناکام خواهد شد باز یکبار دیگر رئیس جمهور فرمان تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد دیگری را تحت ریاست خود اعلان خواهد کرد اگر این اداره که تازه تشکیل شده در رأس آن اشخاص صادق گماشته شوند امیدواری به خاطر مبارزه با فساد به شکل بهتر آن وجود دارد اگر همان کهنه کاران دیروز که گند شان را همه مردم می‌دانند باز به این اداره توظیف شوند وباز هم مبارزه با فساد طوری که در گذشته ناکام بوده در آینده نیز ناکام خواهند بود، اما رئیس جمهور گمان می‌کند با تغییر نام ارگان کار آیی مدیران آن افزایش خواهد یافت!؟اما چنین نیست با بدل کردن چپن هیچ اثر بر کفیت ومؤثریت افراد پیدید نمی آید آرمان ملی.