0711C12A-F414-408C-B654-6834214ED0AD_w987_r1_s

بیزاری عمومی وفزاینده علیه امریکا درافغانستان

اشاره: سیاست سراپا اشتباه امریکا در افغانستان که برپایۀ حمایت از پاکستان و پرورش مافیا استوار بود، اکنون خطر امنیتی برای خود امریکا شده است. 
سناتوران ارشد آمریکایی از رییس جمهور اوباما خواستند که شمار نیروهای آمریکایی را در افغانستان کاهش ندهد. به این دلیل که سرنوشت عراق متوجه افغانستان خواهد بود. تعداد نیروهای آمریکایی که حالا در افغانستان حضور دارند به 9500 تن می رسد و اگر این نیروها به 5800 تن کاهش یابد آینده افغانستان هم بهتر از عراق نخواهد بود. واقعا آینده افغانستان عراق دوم است؟ اگر نیروهای آمریکایی هم در افغانستان حضور داشته باشند و نیروهای امنیتی کشور را تمویل و تجهیز درست نکنند، آینده نیروهای امنیتی افغانستان چگونه خواهد بود؟
رحمت الله بیژن پور، آگاه مسایل سیاسی در برنامه «پس از خبر» گفت: آمریکایی ها فقط با روزمره سنجی سیاست می کنند و اینگونه اعلامات بدون سنجشی را مطرح می کنند. گاه ناتو اعلام خطر می کند و گاه هم وزارت دفاع آمریکا، گاه مجلس کنگره آمریکا، این بحث را مطرح می کند، گاه رییس جمهور، معلوم است که هیچ کدام از این اعلام ها دقیق و راست نیست. بازی همان است که آنها تعداد نیروهای یشتر از تعداد موجود را در افغانستان می خواهند. وگرنه پنج هزار نیروی خارجی در افغانستان نیاز نیست. نه برای تربیت و نه برای آموزش و نه برای هیچ چیزی.
وی، با بیان اینکه نیازی نیروهای آمریکایی هیچ نیازی را در افغانستان مرتفع نمی سازند، افزود: بهتر است که نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کنند تا کشور، بتواند وضعیت خود را خود تعیین کند. این بسیار مهم است. موجودیت نیروهای آمریکایی درافغانستان موجب تقویت مخالفت ها و جنگ است. اگر با پنج هزار نفر هم باشند وضعیت همان عبارت موجود است همانطور که با بیست هزار نفر هم نتوانستند با تروریست مبارزه کنند. در حالیکه در گذشته تعداد طالبان بسیار کم بود اما امروز آنها ارتقا یافته اند و وضعیت به سود بحران انکشاف کرده است. بحران تقویت شده و نظامی سازی ما، تنظیم وضعیت، انتظامات کنونی در سطح لشکری و کشوری در افغانستان افت کرده است. از این جهت ده هزار نیروی آمریکایی برای افغانستان نیاز نیست. چرا که هیچ کاری هم انجام نمی دهند. در گوشه گوشه های افغانستان تهدید است. انفجارها به گوش ارگ رسیده است. پس موجودیت این نیروها برای چیست؟ برای روز مبادا؟اگر این کار برای روز مبادا است که نیازی نیست.
بیژن پور افزود: به این ترتیب موجویت نیروهای آمریکایی در افغانستان کم و بیش کردن یک سیاست دروغ است و به اصطلاح پینه زدن است و به هیچ وجه سودی برای افغانستان ندارد.
این آگاه روابط بین الملل، در خصوص گفته سناتوران آمریکا مبنی براینکه، افغانستان عراق دوم می شود، ابراز داشت: ما هم اکنون عراق دوم هستیم. یعنی تصور نکنیم که افغانستان چیزی بهتر از عراق است. افغانستان امروز در انتحار وانفجار و کشتار بدتر از عراق است. چه چیز هایی در عراق است که در افغانستان نیست و چه چیزی در فلسطین است که در اینجا نیست؟ چه چیزی در سوریه است که در اینجا نیست؟ در هر جایی که آمریکایی ها هستند بحران سازی کرده اند. در هر جایی که بوده اند مشکل سازی کرده اند. در هر جایی که بوده اند پروژه بحران را آب داده اند و به آن انرژی رسانده اند تا خود تعیین کنند که وضعیت چگونه باید باشد. در حال حاضر هم آمریکایی ها به بودن در افغانستان نیاز دارند و بحران سازی تنها تاکتیکی است که آمریکایی ها استفاده می کنند.گ ا
Advertisements