شورای صلح ! یا شورای دزد ها ؟

پیر سید احمد گیلانی، پس از گماشته شدن به ریاست شورای عالی صلح، بیشتر به فکر تأمین امنیت خانه خودش بوده است تا در اندیشه کاری دگر!
چنان‌که پیر گیلانی، شصت کارمند تازه امنیتی را بر نگهبانان خانه‌اش افزوده است و حقوق سالانه این کارمندان، به بیش از هژده میلیون افغانی می‌رسد