4592424_183
انگلیس ها بنام مبارزه با تروریزم در هلمند و ولایات دیگر مصروف استخراج معادن و تجارت مواد مخدر هستند، فعلا در مورد استخراج معادن توسط انگلیس ها حرف نمی زنم، ولی از یک قضیه که چندی پیش با آن مواجه شدم با شما شریک می سازم

Map of ‫سفارت بریتانیا‬‎
Embassy of the United King

.

با یکی از منسوبین پولیس ملی در موتر سر خوردم، در مورد دستگیری یک دزد حرف زد که چگونه و با کدام تکتیک 4 نفر را دستگیر کرد و موارد مختلف را یاد کردیم در جریان صحبت گفت: “یک هفته قبل در شیرپور کابل در یک خانه چهار هزار دوصد و چند کیلو گرام مواد مخدر کشف شد، زمانی این مورد تعقیب شده قرار بود این مقدار مواد مخدر به سفارت انگلستان برده شود.”
گفتم چرا رسانه ای نساختند؟
گفت کی جرات دارد و در کدام رسانه؟ تمویل کننده همین رسانه ها کی ها هست؟ در وزارت داخله و دولت کجا است روحیه ملی، همه می ترسند که کمک های جامعه جهانی قطع نشود و…بیداری سعادت و خوشبختی

بار میآرد.
منبع: شبکه اطلاع رسانی افغانستان