1291712432308912313912222714114514602206549

بازیگری که توان بسیج دیگران علیه مسکو را داشت

روابط روسیه با اتحادیه اروپا پس از خروج انگلیس

سید احمد حسینی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین‌المللی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: روسیه همانطور که نمی‌خواهد یک اتحادیه اروپای منسجم در مقابل خود ببیند، از بی‌ثباتی در اروپا نیز گریزان است.

نویسنده: سید احمد حسینی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین المللی

دیپلماسی ایرانی: همه پرسی روز مردم بریتانیا و رای آنان برای خروج از اتحادیه اروپا، موضوعی است که بسیاری از تحلیلگران و صاحب نظران را به خود مشغول نموده و هر کس تلاش دارد از زاویه ای، این رویداد مهم اروپائی که شعاع جهانی به خود گرفته است را تحلیل و واکاوائی نماید.

برای پرداختن به این رویداد، ابعاد و موضوعات بسیار گسترده ای وجود دارد و کشورهای گوناگون نیز واکنش های مختلفی به آن نشان داده اند که هر یک حاوی نکات و ملاحظات قابل تاملی بوده است. یکی از کشورهایی که در این مقوله مطرح و رفتار و واکنش های آن مورد توجه قرار گرفته است، فدراسیون روسیه می باشد.

روسیه کشوری است که از دیرباز جهت گیری های سیاست خارجی و مواضع اروپائی آن با امیال و خواسته های انگلیس برخورد داشته و هر دو کشور تلاش داشته اند راهبردهای سیاست خارجی خود را به گونه ای تنظیم نمایند تا از موانع تدارک شده از سوی طرف مقابل، عبور نمایند.

این تقابل و رویاروئی، قدمت و تاریخچه طولانی دارد که پرداختن به آن، مجال و حوصله دیگری طلب می کند اما در همین دوره جدید یعنی دوران پس از فروپاشی شوروی و روندهای پس از آن، انگلیس همواره یک عامل مهم در جهت گیریهای سیاست خارجی روسیه در قبال غرب و بویژه کشورهای اروپائی بوده است.

این وضع در دوران جدید احیاء و بازیابی قدرت روسیه، اهمیت و حساسیت بسزائی یافته و بصورت خاص از آغاز بحران اوکراین و بازگرداندن شبه جزیره کریمه به خاک روسیه چهره جدیدی به خود گرفت و محور واشنگتن- لندن، نقش بسیاری در یکپارچه سازی و متحد کردن مواضع غرب در قبال روسیه در قالب تحریم های مالی و تجاری و تنگ تر کردن حلقه فشار بر روسیه، بازی کرد.

هر چند نمی توان اهمیت انگلیس را به اندازه ای بالا برد که آن را عاملی بنیادین در شکل گیری سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال روسیه دانست اما بدون تردید بازیگری بود که برای بسیج دیگران علیه روسیه، توان و انگیزه داشت.

دقت نظری در رفتارهای روسیه نشان می دهد که مسکو، برنامه هوشمندانه ای در قبال رفتارهای اروپا و رفراندوم مردم انگلیس در پیش گرفته که در یک ارزیابی کلی، ویژگی ها و مختصات آنرا بشرح زیر می توان برشمرد:

الفروابط دوجانبه به جای پذیرش اتحادیه:

در شرایطی که اتحادیه اروپا همراه با ایالات متحده آمریکا، روسیه را به دلیل موضوع اوکراین و سوریه تحت فشار قرار داده بود، روسیه راهبرد روابط دوجانبه و تک به تک با کشورهای همراه و دوست در این مجموعه به جای تلاش در جهت تقویط روابط با اتحادیه را در پیش گرفت.

در این راستا، حفظ همکاری با آلمان بعنوان قویترین کشور اروپا و استفاده از ظرفیت آن در جهت کاستن از فشار اروپا، همکاری با ایتالیا، یونان، قبرس و غیره در دستور کار قرار گرفت. همچنین علی رغم اختلاف سیاسی با انگلیس، تلاش گردید از عنصر سرمایه گذاری شرکتها و عناصری روسی در این کشور بهره برده و بر مواضع سیاسی آن کشور تاثیرگذاری نماید.

بفشار بر اروپا از طریق بحرانهای منطقه ای:

یکی از موضوعاتی که اروپا را بشدت تحت فشار، تنگنا و دودستگی قرار داد، آثار و پیامدهای ناشی از بحران سوریه و منطقه خاورمیانه از طریق سیل مهاجرت ها به قاره سبز بود. روسیه یکی از طرف های این ماجرا بود که با سیاست های خود، عملا کشورهای اروپائی را در تنگنای شدید قرار داد تا از آن طریق وحدت و یکپارچگی آنان را بهم ریخته و امتیازات سیاسی از جمله نرمش در موضوع تحریم های وضع شده علیه خود را اخذ نماید.

پاهرم انرژی:

وابستگی اروپا به نفت و گاز روسیه، یکی از اهرم ها و نقاط قوت این کشور در رویاروئی با غرب و اروپا می باشد. روس ها در این زمینه، چند نکته را مورد توجه قرار دادند: اولا تلاش نمودند خود را کشور مسئولیت پذیری جلوه داده و از تسری دادن اختلافات سیاسی به همکاریهای اقتصادی، اجتناب نموده و غیر از کشور اوکراین که سیاست های تشدید فشار بر روسیه را دنبال می کرد در مورد بقیه کشورها به همکاری در بخش انرژی ادامه دادند.

علاوه بر آن سعی کردند از ورود رقبا و بازیگران جدید به بازی انرژی اروپا جلوگیری نمایند. در همین زمینه، گشایش های پس از برجام برای ایران و تمایل اروپا برای متنوع ساختن منابع تامین انرژی خود یک فرصت خوبی بود اما مسائل و مشکلات ناشی از تداوم آثار تحریم ها و فضای روانی پس از آن موجب شد که موضوع ایران عملا توفیق زیادی برای موفقیت نداشته باشد. در مورد بقیه کشورهای دارنده انرژی نیز بحران سوریه عملا گزینه های دیگر را تحت الشعاع قرار داده و زمینه خاصی برای ضربه به انحصار روسیه در بخش انرژی اروپا پیش نیامد.

تمجازات اقتصادی:

یکی از اقدامات روس ها در موضوع تحریم، بالا بردن هزینه کشورهای شرکت کننده در تحریم های ضد روسی بود. روسها با در پیش گرفتن برنامه هدفمندی، اولا در مقابل هر کشوری که در موضوع تحریم علیه روسیه شرکت می کرد، اقدام تلافی جویانه در پیش گرفته و علاوه بر آن، سیاست جایگزینی واردات از آن کشور را دنبال کردند.

این همان مدل رفتاری است که در مورد ترکیه انتخاب گردید و گذشت زمان نشان داد که ترک ها نتوانستند در مقابل آن مقاومت کنند. در کشورهای اروپائی نیز نغمه های نارضایتی شنیده می شود و کشورهای کوچک و ضعیف اروپا خواستار کنار گذاشتن تحریم ها علیه روسیه و بدست آوردن جایگاه خود در بازارهای آن کشور هستند.

ثعنصر تحریک:

فعال شدن بال دیگر دیپلماسی روسیه در توسعه مناسبات با کشورهای شرقی و آسیائی، بخش دیگری از راهبرد روسیه برای فشار بر غرب و ایجاد تزلزل و تردید در دیواره سیاست های ضد روسی آنان بود. تعمیق همکاریها با چین، تشدید رفت و آمدها با کشورهای اسلامی و عربی، افزایش تعاملات با هند، برداشتن موانع همکاریها با ایران و نیز استفاده از ظرفیت سازمان شانگهای بخشی از این اقدامات روسیه بود که این موضوع را به غرب تفهیم می کرد اگر دست از سیاست تنگ نمودن محاصره روسیه برندارند این کشور از توانمدیها و ظرفیتهای جبهه دیگر خود استفاده خواهد برد.

جپاسخ به تهدیدات نظامی:

علی رغم ملاحظه جدی روسها برای عدم تحریک همسایگان و نیافتادن آنها در دامن آمریکا و انگلیس، روسیه در نشان دادن قدرت سخت و توان بازدارندگی و حتی اقدام پیش دستانه جدی است و ظرفیت های نظامی و هسته ای خود را کاملا بروز نموده و سامانه های مقابله با طراحی های نظامی ناتو را در بخش های اروپائی و منطقه کالننینگراد، مستقر کرده است.

چخویشتنداری در برابر رفراندوم انگلیس:

علی رغم اهمیت و حساسیت انتخاب مردم انگلیس، ملاحظه جدی روسها این بود که بهانه دست غربی ها داده نشود که از این کشور برای مصارف داخلی خود استفاده کرده و فضای سیاسی را به نفع خود دوقطبی نمایند. روسها با خویشتن داری، منتظر ماندند که اختلافات و مسائل داخلی اروپا سر باز کند و نقاط ضعف اروپا بیشتر خود را نشان دهد و قوه عاقله اروپا بکار افتد و خود را از زیر فشار سیاسی آمریکا و جناحهای تندرو در اروپا خارج کنند.

روسها هم برای انگلیس و هم برای اتحادیه اروپا تعریف دارند که تلاش می کنند سیاست خارجی خود را بر اساس آن هماهنگ نمایند. مسکو تلاش می کند با حاشیه رفتن کشورهای تندرو مانند انگلیس، اروپا به آرامش بهتری رسیده و بر سر فرمولی بینابینی و سازش آمیز با آنها به گفتگو بنشیند. طبعا یک انگلیس متعادل و مهار شده که از جایگاه محوری خود در جهت دهی به روندهای ضد روسی در اروپا تنزل نماید، یک وضعیت مطلوب برای روسیه است.

در خصوص اتحادیه اروپا نیز روسیه قطعا نمی خواهد که تضعیف اروپا از حد و مرز فراتر رود. روسیه همانطور که نمی خواهد یک اتحادیه منسجم، قدرتمند و با مواضع تند در مقابل خود ببیند همانطور از بی ثباتی در اروپا بعنوان شریک نخست تجاری خود، گریزان است و تلاش دارد از طریق پیوندهای اقتصادی، تجاری، مالی و فرهنگی، به درک مشترکی با آن در خصوص مسائل پیش روی رسیده و منافع ملی خود را با دغدغه کمتری دنبال نماید.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

اروپايي که از نو بايد ساخت

Serge HALIMI

آقاي دونالد توسک، رئيس شوراي اروپايي، مي بايست ازاين که راي منفي احتمالي بريتانيايي ها را با «آغاز تخريب نه تنها اتحاديه اروپا، بلکه همچنين تمدن اروپايي» برابر دانسته بود (بي بي سي جهاني، ١٣ ژوئن ٢٠١٦) احساس پشيماني کند. با اين حال، پيروزي «برکسيت» سراسر قاره کهن را به لرزه در آورده است

زيرا، اين بار ناديده گرفتن آراي عمومي و تکيه بر طبقه اي سياسي که نتيجه همه پرسي ٢٣ ژوئن آن را واپس زده و سعي در سرهم بندي ناشيانه موضوع دارد، کاري دشوار خواهد بود. پس از راي منفي فرانسه و هلند در ماه هاي مه و ژوئن ٢٠٠٥ درباره پيمان قانون اساسي اروپايي، کسي در لندن تصور چنين نفي آشکاري را نمي کرد. دراين جا نيز جاي ترديد است که با انگلستان نيز به همان صورت ناخوشايند يونان رفتار شود، که به عنوان پاسخ به درخواست تغيير جهت دادنش درمسير اتحاديه اروپا، ازنظر مالي به خفقان دچار و ناگزير از پذيرش حذف مزاياي اجتماعي با اثرات اقتصادي فاجعه آميز شد(١).

درسال ١٩٦٧، ژنرال دوگل با ورود انگلستان به جامعه اقتصادي اروپا مخالفت کرد زيرا اين کشور «ايجاد يک منطقه مبادله آزاد اروپاي غربي را در انتظار منطقه اتلانتيک، که ويژگي قاره اروپا را ازبين مي برد» رد مي کرد. با اين حال، غيرمنصفانه خواهد بود که همه مسئوليت اين کار را متوجه لندن بدانيم زيرا انگلستان در برلن، پاريس، رم، مادريد… هم همدست هايي داشت. تا جايي که امروز ديگر نمي شود فهميد که از چه ويژگي اتحاديه اروپا هنوز دفاع مي شود (مقاله «ميراث انگلستان براي اتحاديه اروپا» در همين شماره را بخوانيد). اين نيز روشنگرانه است که، براي سعي در پيشگيري از جدايي انگلستان، اتحاديه اروپا بدون مشکلي بزرگ با تعليق کمک هاي اجتماعي کارگران کشورهاي ديگر اروپايي، و اقدامي ديگر درباره تقويت حمايت از منافع بخش مالي موافقت کرد.

برنامه نخبگان روشنفکري که در دنيايي شکل گرفته توسط جنگ سرد پديد آمد، يک ربع قرن پيش برسر يک دوراهي بزرگ قرارگرفت. فروپاشي اتحاد جماهير شوروي براي اتحاديه اروپا اين موقعيت را ايجاد کرد که برنامه اي براي تامين خواسته هاي مردم درمورد عدالت اجتماعي و صلح تدارک بيند. به همين روال نمي بايست از تخريب و بازسازي ساختار اداري سرهم بندي شده در جوار ملت ها و تغيير موتور مبادله اقتصادي گراي اين ماشين هراس داشت. در اينجا اتحاديه درتقابل با پيروزمندي جهاني رقابت، مدلي از همکاري منطقه اي، حمايت اجتماعي و جذب از بالاي مردم بلوک شرق سابق بود.

اما اتحاديه اروپا به جاي يک جامعه فراگير، بازاري بزرگ ايجاد کرد. همراه با انبوهي از کميسرها، مقررات براي کشورها، و هم چنين تنگناها براي مردم ولي در عين حال بسيار باز به روي رقابتي نامشروع براي کارگران، اين روند بي روح و بدون هرگونه اراده اي تنها بدنبال مورد پسند قرار گرفتن مرفه ترين طبقات و وابستگان محافل مالي و کلان شهرها بود. اتحاديه به شکل تصويري از مجازات و رياضت در آمد که با استدلال «از بديل هاي ديگر کمتر بداست»، توصيه مي شد.

راي اعتراضي ابراز شده در انگلستان را نمي توان به عوام گرايي يا بيگانه ستيزي نسبت داد. با حذف بيشتر حاکميت ملي به نفع اروپاي فدرالي که تقريبا هيچ کس جز نخبگان سياسي بريده از واقعيت ها و اعتبار ازدست داده آن را نمي خواهد نيز نمي توان جز به خشم عمومي که در انگلستان خود را نشان داد و درجاهاي ديگر بالا مي گيرد به جايي رسيد.

١- مقاله « اروپائي که ما ديگر آنرا نمي خواهيم»، لوموند ديپلماتيک اوت ٢٠١٥

http://ir.mondediplo.com/article235…

++++++++++++++++++++++++++++++++++

کمبود ها و فساد در کار تخریب جامعه

در ونزوئلا، آشفتگی و تشویش مبارزان ”چاوز“ی

Loïc RAMIREZ

ونزوئلا همپای کمبودهائی رو به وخامت، به ورطه آشوب اقتصادی فرو می غلتد. راستگرایانِ پیروز در انتخابات ماه دسامبر ۲۰۱۵، می کوشند یک همه پرسی را به قصد عزل ”نیکولاس مَدورو“ جانشین ”اوگو چاوز“ سازماندهی کنند. آیا پیروزی مبارزان چپگرا به هنگام برگزاری چنین رفراندومی کافی است تا باز اطمینان خاطری به آنان بخشد؟

یک زن به کسی که از انتظار رسیدن وزیر جوانان برای شروع توزیع خواربار به تنگ آمده و لگدی حواله کارتن انباشته از خوار و بار کرده بود غر زد که: «نه! اینکارو نکن!». مرد بیتاب از محل تجمع اعضای ”کمیته محلی تأمین و تولید خورد و خوراک“ که کمابیش زنان برپای می دارند دور شد.

JPEG - 282.1 kb

مقصود از این ترتیبات که در ماه آوریل ۲۰۱۶ به راه انداختند، مبارزه با کش رفتن مواد خوراکی و سودا گری با آنهاست که به زعم دولت ونزوئلا مغازه های کشور را خالی می کنند. دولت از طریق سازمان های گوناگون، از جمله همین ”کمیته های محلی تأمین و تولید خورد و خوراک“ فرآورده های خوراکی پایه (برنج، آرد، روغن …) را که حالا دیگر به بهائی گزاف فقط در بازار سیاه می توان یافت در اختیار یکایک اهالی می گذارد. یک کیلو شیر خشک را که بهای آن به نرخ رسمی ۷۰ بولیوار (۳۶ /۶ یورو [۱]) است در خیابان به سی برابر قیمت از دست هم می قاپند.

سرانجام توزیع خواربار آغاز شد. آقای ”ژزوس گُزمن“ یکی از ساکنان محله به ما گفت که «به آنها گفتم که منتظر وزیر نمانند و شروع کنند. ور نه مردم با هتاکی و ناسزا از او استقبال خواهند کرد». کنشگران، با بسته های پر در بغل، تقسیم این مائده ارزشمند را در این برج مسکونی شهرک ”هورنوس دی کال“، در قلب برزن ”سان اگوستین“ کاراکاس آغاز کردند.

خانم ”یورامی کوئینترو“ معاون وزیر جوانان که انگار اعتنا و اطمینان کم و بیشی به روزنامه نگاران بیگانه داشت، با چهره پنهان در پشت عینکی پهن با اندکی اصرار می پرسید «برای کدام روزنامه کار می کنی؟ آیا در کشورت به یک سازمان سیاسی تعلق داری؟ نخستین برداشت هایت از کاراکاس چیست؟» بی آنکه به راستی منتظر جوابی بماند، در جمع یک گروه پنج شش نفره، کارش را از سر گرفت. با فهرستی که در دست داشت، طبقه به طبقه کیسه های خورد و خوراکی را پخش می کرد که به قیمت ثابت و کاهش یافته فروخته بودند. در راهروها، ساکنان برج با باز گذاشتن درهای آپارتمان که کودکان از چارچوب آنها سرک می کشیدند، به حرف های اعضای ”کمیته“ توزیع گوش می دادند.

خانم ”رودبگسا پولئو“، مبارز ”حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا“ که پیراهن تیم ملی فوتبال کشورش را به تن داشت خشماگین می توپید که «ما اکنون با یک جنگ اقتصادی رو در رو هستیم. اما اینجائیم تا به شما نشان دهیم که انقلاب مدافع شماست؛ که در کنار مردم ایستاده ایم!» سپس نوبت به خانم ”کوئینترو“ رسید تا با لحن ملایم تری بگوید «”کمیته های محلی تأمین و تولید مواد خوراکی“ چاره همه دشواری ها نیستند، اما این تازه آغازی است. به لطف آنها، ما به مافیائی که از ما می دزد ضربه سختی می زنیم».

«مافیا»؟ اشاره ای به بخش هائی در سیطره کارفرمایان، که دولت معتقد است با قطع تولید، و دردسر ساز تر از آن، با ممانعت از واردات، در کشوری آشوب اقتصادی به پا می کنند که بخش عمده مواد مصرفی خود را از خارج می خرد. نمونه وار، روز ۳۱ ماه مه ”ریکاردو مولینا“ نماینده ”حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا“ در تلویزیون به نکوهش تخریب ۳ میلیون تخم مرغی پرداخت که برای فروش به بنگاه ”اوومار“ در نظر گرفته بودند. آقای ”شارل لوئيز“ کنشگر ”حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا“ می افزود «و همینطور شیر! چندین بار هزاران لیتر شیر بر زمین ریخته را در کوچه پس کوچه ها یافتیم. همه این ها به دستور کارفرمایان به قصد ایجاد کمبود.» فرآورده های اولیه ضروری نزد کسبه به شدت نایاب اند. در بازار سیاه قیمت ها سر به آسمان می زنند و آتش تورمی را تیز تر می کنند، که به پیش بینی صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۶ به ۷۰۰ ٪ خواهد رسید. کیسه هائی که در این بامداد روز ۲۸ مه پخش می کردند، شکر، شیر، آرد، روغن، برنج، ”پاستا“ در خود داشتند که بهای کل ۴۷۵ بولیواری آن کمتر از بهای یک کیلو شیر خشک در بازار سیاه بود.

«پیش دویدن به سمت فردگرائی»

در میدان کوچک محله ”مارین“، خانم ”مارتا گونزالس“، کارمند بخش فرهنگ به دوستان کمک می کرد تا نگاره هائی بر دیوارها بکشند؛ فعالیتی فرهنگی که امیدوار بودند در دوران بحران، بسیج جوانان را در حوزه هنر بر جای دارد. او با لبخندی بر لب خاطرنشان می ساخت که « کارکرد ”کمیته های محلی تأمین و تولید خوراک“ در همه جا هم به همان کارآمدی نیست. مشکل کشور فساد است که فقط هم جمع بلند پایگان دستگاه دیوانی به آن آلوده نیست؛ همه در آن دست دارند: منشیان، کارمندان گمرک، تحویل دهندگان کالا که فرآورده ها را کف می روند تا به دوستانی بفروشند که آنها هم به نوبه خود در بازار سیاه می فروشند … خلاصه، فساد همه این ونزوئلائی هائی را در بر می گیرد که از ونزوئلائی ها می دزدند». دور و بر ما رنگ های زنده و شاد چهره نگاری ها و طرح ها همچون پس پرده ای بر بازی بسکتبالی به چشم می آمد که کودکان خیابان به راه انداخته بودند. «و با اینحال دولت هم کاری نمی کند! آنهم به دلیل فساد! همگان از این ستون به آن ستون، کلاه خویش را از معرکه به در می برند. اینجا همه ماجرای بزه کاری را می دانند که وقتی مأمور پلیسی او را دستگیر کرد، ۱۰ هزار بولیوار به آن مأمور پیشنهاد کرد. او قبول نکرد و تبهکار را به کلانتری برد که دیری نپائیده به چشم دید که از آنجا خارج می شود. ”لگد به بخت خودت زدی: رئیست با گرفتن ۵ هزار گذاشت بروم!“».

آقای ”ویکتور پ.“، عضو ”کماندوی خلاق“، در کنار ”مارتا“ دل به کار داده بود. او تا حالا هم تعداد فراوانی نقش بر دیوارها کشیده است که نمونه هائی از آنها را می توان در این محله دید. او با کلاه سرخ لبه دار پهنی که با ”تی شرت“ همرنگش ــ که هواداران ”چاوز“ می پوشند ــ جور در میآمد، مانند مشت زنی که با حریفی نامرئی در جدال است با تکان دادن دست ها در هوا نظرش را بیان می کرد، «اینجا، همه چیز پیدا می شود! اما در بازار سیاه. و همه دست در کار آن دارند. یک نفر در روزی که بنا بر شماره شناسنامه اش نوبت به او می رسد تا حق خریدن پوشک داشته باشد، صبح زود صف می بندد، حال آنکه اصلا بچه ندارد! او این چنین انبار را سرکیسه می کند و در پیاده روی روبرو به قیمتی ده برابر بیش می فروشد». نمونه دیگری را آقای ”روئیز“، به دست می داد: «به اجبار کمبود، نانوا ناچار آرد خود را از محتکرانی می خرد که با کالاهای ضابطه مند سوداگری می کنند. چون قیمت را مقامات تثبیت کرده اند، او نمی تواند آرد را از این دست به آن دست بفروشد، مگر اینکه با آن نان بپزد، که آنوقت نان را می تواند بسیار گرانتر بفروش برساند.». با اشاره صفی که جلوی یک نانوائی بسته بودند، نتیجه گرفت که «کسانی که خریدار نان اند این را خوب می دانند.» آقای ”پ“ حرفش را از سر گرفت، که «این نوعی پیش دویدن به سوی فردگرائی را پر و بال می دهد. مردم احساس نمی کنند که جزئی از جامعه سیاسی هستند.» وقتی از او پرسیدیم که چرا دولت اینگونه رفتارهای متضاد با طرح بنای سوسیالیستی جامعه را که ”نیکولاس مَدورو“ رئیس جمهور کنونی و سلفش ”اوگو چاوز“ حامی آن یوده اند به جد سرکوب نمی کند، سرخورده و دلزده بر زبان راند که «اگر پاسخ به این یک پرسش را یافتید من را هم خبر کنید …»

دیگرانی، از جمله ”ادواردو روته“ روزنامه نگار شبکه تلویزیونی ”TeleSur“ عناصر پاسخی را پیش می آوردند. گاه دلسرد کننده. «نه تولید و نه واردات هیچکدام کاهش نیافته و سال هاست که در همان سطح مانده اند. برعکس در بخش توزیع ماجرا چیز دیگری است. همه آنچه را که در مغازه ها نمی یابی، در بیرون پیدا می کنی.» گذار از داد و ستد سنتی به معاملات قانون شکنانه، بازار درندشتی را پدید آورده که کسان بسیاری یا از آن بهره بر می دارند یا به آن وابسته اند. ”روته“ نتیجه می گرفت که این «ماجرائی همه گیر است». و این دولت یک دیکتاتوری نیست، نمی خواهد اینهمه مردم را از خود براند و با خود بیگانه سازد.

یک پیام کوتاه تبلیغاتی که دولت هزینه اش را پرداخته است پشت سر هم از تلویزیون پخش می کنند. در یک کلاس درس آموزگاری از شاگردان می پرسد که دلشان می خواهد در آینده چکاره بشوند. یکی از آنها پاسخ می دهد که او مانند پدرش محتکری سوداگر خواهد شد. این فیلم با یادآوری ماهیت غیر قانونی و غیر اخلاقی قاجاق پایان می یابد. اقدامی در حساس کردن مردم [به سلوک های ناهنجار]، که دشوار بتوان پنداشت برای دفع آفت کفایت کند.

JPEG - 303.9 kb

زیرا آسیب پذیری اقتصادی دولت ونزوئلا پدیده تازه ای نیست، و عمدتا از تکیه بر رانت نفتی سر بر می دارد (۲). آقای ”کارلوس مندوزا پوتل لا“ مدیر نشریه بانک مرکزی ونزوئلا، از پشت میز کارش که نمونه های نفت و گوگرد بر آن بر سریر نشسته بودند، تشریح می کرد که «از همان سال های دهه ۱۹۳۰، ”آلبرتو آدریانی“ اقتصاد دان، به توسعه اقتصادی فرا می خواند: دامپروری، کشاورزی، صنعت. به زعم وی می بایستی ”بذر نفت را کاشت“. ما هرگز پند او را به گوش نگرفتیم. وقتی منابع این چنین بیکران اند، چگونه می توان ”بذر نفت را کاشت“؟» مهم ترین ذخایر نفتی ثابت شده جهان زیر خاک های ونزوئلا نهفته اند. همین امر به شکل تعارض نمائی ترغیب سرمایه گذاری های تولیدی را بازمی دارد. آقای ”مندوزا پوتل لا“ با باز گیری تحلیل خود از «بیماری هلندی»* به روایت کارائیبی آن، که توسعه صنعتی کشورهای برخوردار از ثروت سرشار مواد اولیه را در تنگنا می گذارد، خلاصه کرد که:«این درآمد خارجی بر توان وارداتی ما می افزاید و با افزودن بر ارزش پول کشور نسبت به ارز های دیگر، از رقابت پذیری صادراتمان می کاهد.»

”چاوز“ در دوران زمامداریش (۲۰۱۳ ــ ۱۹۹۹) نظیر پیشینیان خود کوشیده بود تا این ناهنجاری ساختاری را اصلاح کند؛ بیهوده. آقای ”مندوزا پوتل لا“ تعریف می کرد که: «چند سال پیش دوستی کارشناس کشاورزی رهسپار حاصلخیز ترین ناحیه زراعتی استان ”باریناس“ در مرکز کشور شده بود. ناچار می بایستی مسیری طولانی را با هلی کوپتر بپیماید. از آن بالا ناگهان لکه های زرد و سبزی به چشمش خورده و به درخواست او بالگردان را بر زمین نشانده بودند تا دریابد که این لکه ها چه هستند. گستره بی کرانی از تراکتور های رها شده را دیده بود. سبز ها مارک ”جان دئیری“ و زرد ها مارک ”کاتر پیلار“ بودند. اینهمه نشان از چه داشتند؟ مردم از اعتبارات کشاورزی بهره گرفته و تراکتورها را خریده بودند. اما به کاری نخوردند … » مخاطب ما ادامه داد، چه پنهان که «وجوهی که برای ترویج زراعت اختصاص یافته بود به سوداگری ساخت و ساز در کاراکاس مبدل شدند.»

«بیم حرف زدن مثل مخالفان»

از اینرو، آیا رئيس جمهور محبوبی که در سال ۲۰۱۳ درگذشت از هرگونه مسئولیتی بری است؟ مخاطب ما با لبخندی گفت « در سال ۱۹۹۹ ”چاوز“ تا به قدرت رسید چه کرد؟ در آغاز کاری به کار اقتصاد نداشت، بلکه به ضرورت های اجتماعی پرداخت: مشکلات سؤ تغذیه، مسکن. او را سرزنش نمی کنم؛ اقتضای همبستگی بشردوستانه همین است. اما هیچ کشوری این چنین به سوی توسعه تولید ملی ره نمی برد.» قابل درک است که این گزینش نتایج سنگینی به دنبال آورد. در آئینه مصرف فزاینده کالری به لطف توزیع مجدد ثروت، از هنگام رسیدن ”چاوز“ به زمامداری واردات مواد غذائی از افزایش باز نایستاد. پژوهش ”کارلوس مکادو الیسون“ نشان داده که میزان واردات خواربار از ‌۴/‌۱ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۰ به ‌۵/‌۶ میلیارد در سال ۲۰۱۳ رسیده بود (۳). از آنزمان نیازهای مردم کاهش نیافته، اما ارزش بولیوار، پول ملی، سقوط کرده و دشواری را از آنچه بود وخیم تر کرده است.

به اعتقاد آقای ”مندوزا پوتل لا“ که تولیدات شکر را چون نمونه ای بر می گرفت، نه «جنگ اقتصادی» و نه اولویت های اجتماعی به راه و رسم ”چاوز“ هیچکدام به اندازه کافی توضیح دهنده کمبودها نیست. «دولت تمام مراکز تولید شکر را در اختیار گرفته: همه را مصادره کرده است. اما تولید شکر دیگر حتی مصرف ملی را هم کفاف نمی دهد. همه چیز از کار افتاده، از برداشت نیشکر دست کشیده اند. آیا دلیل آن خرابکاری است یا ناکارامدی؟ نمی دانم. نکند می خواهید بگوئید که من هم مثل یک هوادار مخالفان حرف می زنم، اما از شما چه پنهان که فساد به همه جا رخنه کرده است!» بنا بر مطالعه مؤسسه ”اکو آنالیتیکا“، « میان سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۲، کسانی حدود ۷۰ میلیارد دلار از طریق واردات به کیسه خود ریخته اند. بیست در صد واردات بنگاه های خصوصی و ۴۰‌٪ واردات بنگاه ها و شرکت هائی که دولت اداره می کند با تقلب همراه بوده است (۴).» و آقای ”مندوزا پوتل لا“ نتیجه می گرفت که: «ما عقلانیت سوسیالیستی را جایگزین عقلانیت سرمایه داری نکرده ایم، بلکه عقلانیت مدیران فاسد را به جای آن نشانده ایم.»

JPEG - 314.3 kb

«فساد»: طی دیدار ما در اینجا بحث و گفتگوئی نبود که در آن این کلمه به میان نیاید. تا آنجا که بسیاری دولت را به سبب «سستی» در مبارزه با این بلا سرکوفت می زدند. آقای ”فرمین ساندووال“ که یک فرستنده رادیوئی را در محله ”پتاره“ می گرداند معتقد بود که «دولت از بیم آنکه محبوبیت رئیس جمهور لطمه بیند نمی خواهد خود را زیاد سختگیر بنمایاند. به هرحال، چه دولت به سرکوبی فساد برآید یا نیاید، رسانه ها خواهند گفت که ونزوئلا یک دیکتاتوری است.»

«ما در عصر گرایش به تندروی به سرمی بریم»

اتوموبیل شاسی بلند پر زرق و برقی با نیروی محرکه گشتاور چهار چرخ به خیابان مجاور میدانی پیچید که به تجلیل از خاطره ”رهاننده“، یعنی ”سیمون دو بولیوار“ (۱۸۳۰ ــ ۱۷۸۳)، رهبر استقلال طلبی که ”چاوز“ او را یکی از قهرمانان خود ساخته بود، ”بولیوار“، نامیده اند. در ایوان کافه ای مشرف به همین خیابان از دو زن جوانی که لباس سرخ رنگی به تن داشتند پرسیدیم: آیا این ماشین یکی از اعضای «نخبگانی» است که انقلابیون بولیواری افشا می کنند؟ آندو چشم ها را رو به آسمان بلند کردند و گفتند: «بیشتر به اتومبیل یک وزیر یا رهبر ”حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا“ می ماند!» آیا به راستی چنین بود؟ ممکن نیست بتوان گفت. اما به تصریح همه گواهان، شکاف شیوه زیست برخی رهبران ”چاوز“ی با کنشگران پایه، گسل دیگری را پدید آورده که این یکی سیاسی است.

این شکاف را در هیچ جای دیگری بهتر از «قلمرو کلیسائي ”انه رو“ ۲۳» [واقع در شهرداری بولیواری ”رهاننده“ در غرب کاراکاس] نمی توان دید. دژ مستحکم چپ مسلکان ونزوئلائی، خاستگاه و کانون حنبش مقاومت توده ای هنگام شورش سال های دهه ۱۹۶۰ و سپس قیام های ده های بعد؛ انتخابات «محله ۲۳» را مخالفان هنگام انتخابات قوه قانونگذاری ۶ دسامبر ۲۰۱۵ بردند که شکست بی امان پیروان راه و رسم ”چاوز“ را در گستره ملی رقم زد (۵). آقای ”خوان کنتره راس“، چهره سیاسی سرشناس این محله اصرار داشت که «فقط با اختلاف بیست رأی!». او ما را در مقر فرستنده رادیوئی «با صدای ۲۳» این بخش، پذیرا شد که در آن به سود تشکیلات ”هماهنگی سیمون بولیوار“ سرگرم کار است، «محل کار ما در ساختمان کلانتری پیشینی قرار دارد که در سال های دهه ۱۹۶۰ محل شکنجه و آزار جوانان چپگرا بود. برای ما اهمیت بسیاری داشت که مکان هائی مانند اینجا را تصاحب کنیم.» اکنون بر نماهای ساختمان چهره های ”ارنستو چه گوارا“ و ”بولیوار“، یا دیوار نوشته هائی به طرفداری از مدعای فلسطینی ها نمودارند. به زعم بسیاری آقای ” کنتره راس “ در انتخابات ماه دسامبر نامزد بدیهی این قلمرو می بود. اما با اینحال مدیریت حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا او را کنار گذارده بود تا نامزد از راه رسیده ای را به جای وی بنشاند. این مبارز فروتن عقیده داشت که این کار «اشتباه» بوده.

”ادواردو روته“، با یادآوری آنکه ”حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا“ از فروپاشی آراء پیروان ”چاوز“ لطمه بیشتری خورد تا از موج بنیان کن آرائی به هواداری از مخالفان، عقیده داشت که چنین فرایندهائی توضیحی است بر ناکامی در انتخابات ماه دسامبر ۲۰۱۵. او خاطر نشان می ساخت که «انتخابات را به شیوه درست و منظمی برگزار کردند. هیچ زد و بندی هم در کار نبود. اما حزب، که بیش از حد در بند تشریفات خشک اداری گرفتار آمده، با روی گرداندن از نامزدهائی که کنشگران پایه آنها را پیشنهاد می کردند خود به خود بد کرد.» در بخشداری «۲۳»، بسیاری می گفتند که به نشان اعتراض، از انتخابات کنار کشیده بودند.

اکنون پیروان ”چاوز“ به همبستگی صفوف خود را فشرده می سازند. روز اول ژوئن ۲۰۱۶، تظاهراتی در پایتخت، جوانان ”چاوز“ی را به پشتیبانی از دولت گرد هم آورد. در حال و هوای جشن و سرور، صدها دانش آموز و دانشجو در خیابان ها رژه رفتند و شعارهائی به هواداری از قدرت سر دادند و پرچم های ”حزب سوسیالیست متحد“، ونزوئلا یا کوبا را سر دست جنباندند. وقتی جمعیت به کاخ ”میرافلورس“ رسید، رئیس جمهور ”مَدورو“ به استقبال آنان رفت. دست های یکدیگر را فشردند، هلهله کردند و هورا کشیدند …

برخی از پیروان ”چاوز“ نظیر ”فیدل بارباریتو“ مدرس دانشگاه ملی تجربی هنرها از این تظاهرات نتایج دلگرم کننده ای گرفته اند: به رغم تظاهرات مهمی که مخالفان نیز برگزار کرده اند، اینها معتقدند که چنین بسیجی حکایت از آن دارد که اگر یک همه پرسی به قصد عزل رئیس جمهور انجام گرفته بود (۶) از آن پیروز بیرون می آمدند. «ما در عصر گرایش به تند روی و افراط به سر می بریم: نقاب ها فرو افتاده اند. راستگرایان، گیج و سر در گم، با دغدغه دفاع از اولویت های ایالات متحده، سناریو را عوض کرده اند. این یک جنگ واقعی است.»

آقای ”ساندووال“ حادثه ای را حکایت می کرد که خود آنرا گویای وضعیت کنونی می انگاشت. «این هفته اینجا، در ”پتاره“، حمله مسلحانه ای علیه نیروهای انتظامی رخ داد! افرادی که نقاب بر چهره داشتند با مسلسل ــ شبه نظامیان ــ شروع به تیراندازی کردند. قصد آزمودن در کار بود. هدف آن بود که ببینند، آیا یک برخورد، در بستر کمبودها، می تواند به انفجار اجتماعی بیانجامد. در حال حاضر، اکثریت مردم دنبال این تحریکات راه نمی افتند، زیرا می دانند سرنخ آنها را چه کسانی در پشت پرده در دست دارند؛ اما فکر می کنم بالاخره آدم ها خسته خواهند شد.» او که نگرانی خود را دشوار پنهان می کرد، افزود: «در چنین مواردی، چگونه است که به مأموران جوان پلیس متوسل می شوند؟ دولت چرا یگان های مخصوص را به میدان نمی فرستد؟»

در قالب پاسخ، ”فیدل بارباریتو“، که در دولت اول آقای ”مَدورو“ وزیر فرهنگ بود، موضوع ایجاد ”عملیات آزادی بخش خلق“ را پیش کشید، که در تابستان ۲۰۱۵ نیروهای مسلح بولیواری رهبری می کردند. «غرض از ابن عملیات انحلال سازمان های شبه نظامی بود. ما در برابر نبرد تن به تن عقب نمی نشینیم.» هرچند هیچ کس آرزو نمی کند که افتادن ونزوئلا به چنگ شبه نطامیان را به چشم ببیند، اما پدیداری ”عملیات آزادی بخش خلق“ به راستی افق آرامش بخشی را برای انقلاب ترسیم نمی کند.

آقای ”روبن په ریرا“ ، کنشگر انجمن های عام المنفعة هم به فرجام یک همه پرسی برای عزل ”مَدورو“ خاطر جمع بود. اما تردید داشت که این پیروزی محتمل کافی باشد: «یک همه پرسی هیچ دردی را دوا نمی کند. ما در آن برنده خواهیم شد، خوب بعدش چه؟ مخالفان همچنان آنجا خواهند ماند.» پرسیدیم چه چاره ای را ترجیح می دهد؟ «تشکیل مجلس مؤسسان. اگر من جای ”مَدورو“ بودم، از مقام خودم دست می شستم و به مأموریت مجلس ملی راستگرا هم پایان می دادم. باید همه چیز را باز از سر شروع کرد!» به عقیده او، «گردش به چپ تازه ای» می باید تقویت قدرت مردمی، این نهادهای موازی دولت سنتی را وجهه همت خود سازد که به گمان می باید مشارکت شهروندی را بگسترانند (۷) … در این مورد هم تردید همچنان باقی است: آیا آقای ”مَدِورو“ در صحن ”حزب سوسیالیست متحد“ که همگان اذعان دارند فساد چون خوره ای به جانش آفتاده، از پشتیبانی لازم برای چنین طرحی برخوردار است؟

خانم ”ماراتا گنزالس“ در باره فرجام همه پرسی کمتر از دیگران خوشبین بود و با اینحال از غلتیدن به ورطه سرخوردگی روی بر می تافت. در پاسخ به سیلی انتخابات سال ۲۰۱۵ مجلس قانونگذاری، می گفت «این در واقع شکست ”به اصطلاح بورژوازی بولیواری“ [کسانی که از جنبش انقلابی سود جستند] بود. تا وقتی آنچه به دست آمده، کمک های حمایتی، برنامه های رفاه اجتماعی، در ذهن مردم باقی بمانند، این [شکست] من را نگران نمی کند. مردم نخواهند گذاشت که آنها را بچاپند. و بعد هم، به رغم جنگ اقتصادی، وفاداری به راه و رسم ”چاوز“ پنچ میلیون رأی به ارمغان آورد. کانون مقاوم آنجاست؛ این دست آورد عظیمی است » به عقیده وی مسئله این است: کسانی که به مخالفان رأی دادند به گمان اینکه آنها به کمبودها پایان خواهند بخشید قرار است چه کنند؟ در این خصوص ”چاوز“ی ها تردید نکردند که عنوان فیلم تبلیغات انتخاباتی ”مصطبه وحدت دموکراتیک“ (ائتلاف احزاب مخالف) را به ریشخند بگیرند، «واپسین صف»ی که مردم در آن «برای اخرین بار» انتظار کشیدند تا رأی بدهند و پیروان ”چاوز“ را ییرون رانند و برای همیشه از شر کمبودها رهائی یابند.

آشامیدنی های گاز دار و شعارهای انقلابی

”روته“ یادآور شد که «انتظار می رفت که مخالفان با آنهمه کرسی که در اختیار داشتند، به محض ورود به مجلس قوانینی مردم پسند در باره اقتصاد و امنیت به تصویب برسانند. اما زهی خیال باطل! نخستین کارشان رای دادن به یک قانون عفو بود!» نص این قانون، پیگرد قضائی را برای تمام دورانی منع می کند که از اول ژانویه ۱۹۹۹ تا زمان اجرای قانون مصوب را در بر می گیرد، و به مرتکبان جنایات یا تبهکاری هائی چون «هتک حرمت و اهانت» علیه کارمندان دولت و یا مشارکت در «رویدادهای ۱۱ آوریل ۲۰۰۲ و روزهای پس از آن» برائت می بخشد. در آن تاریخ، مخالفان، کارفرمایان و رسانه ها، کودتائی را هماهنگ کرده بودند (که چندان هم به درازا نکشید) (۸). آقای ”پابلو ارتیاگا“، مبارز انجمن های عام المنفعة شهرک ”پتاره“ به ریشخند می گرفت که «بیائید تحقیقی را نزد کسانی به راه اندازیم که به این خیال به نامزدهای مخالفان رأی داده بودند که به زودی زندگیشان را عوض خواهند کرد. من انتظار موجی از شور و شوق را [در میان آنها] ندارم.» اما آیا مخالفان به راستی فرصت حکمرانی داشته اند؟ هنوز دیری از استقرار آنها در مجلس نگذشته بود که پرزیدنت ”مَدورو“ وضعیت اقتصادی اضطراری را به شیوه ای اعلام کرد که بتواند سیاست خود را دنبال کند.

JPEG - 216.2 kb

دیوارها و نماهای ساختمان در کاراکاس آئینه وضعیت سیاسی کشورند: آگهی های تبلیغاتی در مدح فواید نوشابه های گاز دار یا زنجیره غذا خوری های سرپایی در نبردی مدام، با شعارهای انقلابی و دیوار نگاره هائی مظهر چشم های ”چاوز“ بر سر تسخیر فضای موجود در جدال اند. تا به امروز، « میزان حداقل آگاهی خلق» که ”چاوز“ی ها از آن سخن می گویند، تا حد زیادی، به لطف تکاپوی روزانه مبارزان پایه، پرهیز از انفجار اجتماعی را میسر ساخته است. هر صبح زود مردم در آرامش در پیاده رو ها صف می بندند. جلوی نانوائی ها، داروخانه ها، مغازه ها، بانک ها، در حالی که روزنامه می خوانند یا گپی با همسایگان خود می زنند، اهالی کاراکاس صبوری می کنند. اما تا کی؟

* پس از کشف منابع نفت در دریای شمال و آغاز بهره برداری از آن، بسیاری از عوامل تولیدی اقتصاد هلند به سوی این بخش سود آور سرازیر شد که افول بخش های دیگر به ویژه صنایع را برانگیخت. این پدیده را «بیماری هلندی» نام نهاده اند.

پی نوشت:

۱ ـ پول ونزوئلا در بازار سیاه با ارزش بسیار کمتری معامله می شود. با این نرخ تسعیر موازی، هر ۷۰ بولیوار معادل ۱۴‌/۰ یوروست.

۲ ـ مقاله Gregory Wilpert، «ونزوئلا غرق شده در نفت خود» را در شماره ماه نوامبر ۲۰۱۳ لوموند دیپلوماتیک بخوانید (http://ir.mondediplo.com/article208…).

۳ ـ روزنامه لیبراسیون، پاریس، ۲۴ ژوئن ۲۰۱۳.

۴ ـ مقاله William Neuman و Patricia Torresmay، «همچنانکه طرح های وارداتی میلیاردها را می مکند، اقتصاد ونزوئلا رنج می برد»، نیویورک تایمز، ۵ مه ۲۰۱۵.

۵ ـ از مجموع ۱۶۷ کرسی مجلس ملی، مخالفان ۱۱۱ کرسی را در برابر ۵۵ کرسی برای حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا به دست آوردند. مقاله Gregory Wilpert، «هشدار خطر توفان در ونزوئلا» را در شماره ماه ژانویه ۲۰۱۶ لوموند دیپلوماتیک بخوانید.

۶ ـ یک همه پرسی به قصد عزل رئیس جمهور به اصرار مخالفان و به تصویب مصوب مجلس ملی در ماه آوریل ۲۰۱۶، مشخصا آرای ۲۰‌٪ بدنه رای دهندگان را به دست آورد. روز ۷ ژوئن، شورای ملی انتخابات به اکثریت امضا ها اعتبار بخشید (دولت از تقلب هائی پرده برداشته بود). اکنون مطلب برای شورای ملی انتخابات بررسی ۱‌٪ امضاهائی است که باید از صاحبان آنها بخواهند برای تائید امضاهای خود راهی شوند.

۷ ـ مقاله Yoletty Bracho و Julien Rebotier، «انقلاب بولیواری از چشم انداز پایگاه توده ای آن» را در شماره ماه ژانویه ۲۰۱۶ لوموند دیپلوماتیک بخوانید.

۸ـ مقاله Maurice Lemoine، «اوگو چاوز، نجات یافته خلق» را در شماره ماه مه ۲۰۰۲ لوموند دیپلوماتیک بخوانید.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

خروج بریتانیا از اتحادیه، آغاز دومینوی اروپا

اروپایی‌ها از انگلیس خشمگینند

13501627_1768840393331067_3636021842176173333_n

پیروز ایزدی، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی بیان می کند: خروج انگلستان منجر به تضعیف اتحادیه و روند همگرایی می شود

دیپلماسی ایرانی: همان طور که ورود انگلستان به اتحادیه اروپا با اکراه برخی کشورها همراه بود، خروج این کشور نیز با اکراه همراه بوده است. گرچه برخی کشورها با خشم خواستار تسریع در روند خروج انگلستان از اتحادیه اروپا شدند، اما همان ها نیز به خوبی می دانند که این خروج به طور حتم تبعات جدی برای اتحادیه به همراه خواهد داشت. از دیگر سو، اقدام انگلستان اثراتی نیز در درون دایره پادشاهی بریتانیا نیز شده است. اسکاتلند خواهان ماندن در اتحادیه اروپاست، از این رو برای فاصله گرفتن از تبعات خروج انگلستان خواستار برگزاری همه پرسی به منظور استقلال از بریتانیا شده است. به طور حتم همه پرسی انگلستان برای خروج از اتحادیه اروپا، واکنش مقامات لندن، امضای طومار برای برگزاری مجدد همه پرسی، همه و همه یک پدیده تک بعدی نبوده و نیازمند بررسی همه جوانب موضوع است. اما آن چه همه کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند، این است که به طور حتم اروپا در آینده اثرات جدایی انگلستان _ در صورت موقوع نهایی_ را خواهد دید. اثراتی بر اقتصاد و مساله مهاجرت. دو مساله ای که همواره از سوی احزاب دست راستی به خصوص در انگلستان، فرانسه و هلند دستمایه قرار گرفته تا به این بهانه مردم را به پای صندوق های همه پرسی برای جدایی از اتحادیه اروپا بکشانند. گفت وگوی کوتاهی با پیروز ایزدی، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته ایم که در ادامه می خوانید:

آیا تحولات انگلستان زمینه ساز دومینوی اتحادیه اروپا می شود؟

یکی از نگرانی های موجود وقوع دومینو است. بعد از آنکه مشخص شد که مردم انگلستان رای به خروج از اتحادیه دادند، احزاب دست راستی افراطی و پوپولیست در کشوری مانند فرانسه و هلند، خواستار برگزاری همه پرسی برای خروج از اتحادیه شدند. بر اساس  اظهارات بر ناظران، اگر در مذاکرات میان انگلستان و اتحادیه اروپا، درباره وضعیت روابط طرفین سخت گیری صورت نگیرد و مجازات هایی برای انگلستان در نظر گرفته نشود، مانند سخت تر شدن روابط تجاری اتحادیه اروپا با انگلستان، باعث ترغیب شدن دیگر کشورها به منظور خروج از اتحادیه می شود. زیرا در این صورت کشورها متوجه می شوند که خروج از اتحادیه هیچ ضرری نداشته و روابط تجاری آزاد همچنان ادامه خواهد داشت. بنابراین نیاز نیست که بخشی از حاکمیت خود را واگذار کرده و تابع مقررات اتحادیه اروپا باشند. برای همین کارشناسان توصیه به اعمال رفتارهای سخت گیرانه علیه انگلستان می کنند. البته نکته ای که وجود دارد این است که اقتصاد برخی از کشورهای اروپایی مانند آلمان، صادرات محور بوده و تحقق رفتارهای سخت گیرانه، شاید برای این کشورها مشکل باشد. زیرا آنها نمی توانند از بازاری مانند انگلستان صرف نظر کنند.

آلمان نگاه معتدل تری نسبت به مساله خروج انگلستان از اتحادیه داشت. اما در مقابل فرانسه برخورد تندی داشت و حتی اعلام کرد که پروسه خروج انگلستان زمانبر است و باید سریعتر صورت گیرد. تفاوت دو دیدگاه در چیست؟

همان طور که گفته شد، اقتصاد آلمان، صادرات محور است. بنابراین این کشور تمایل به نگه داشتن بازار انگلستان برای صادرات محصولات خود دارد. از طرف حجم تجارت میان آلمان و انگلستان بسیار قابل توجه است. در مقابل فرانسه از همان ابتدا مخالف حضور انگلستان در اتحادیه اروپا بود. پس از آن که اجازه ورود داد، اعلام کرد بریتانیا باید پایبند به قواعد و مقررات باشد. از این منظر ابراز خشم کرده است. به هر حال خروج انگلستان منجر به تضعیف اتحادیه و روند همگرایی می شود. در عین حال در داخل فرانسه نیز نیروهای افراطی قوت قلب بیشتری برای طرح مساله خروج از اتحادیه را پیدا می کنند.

برخی اقدام انگلستان را قدامی هوشمندانه اقتصادی می دانند. مردم انگلستان به این نتیجه رسیده اند که اتحادیه اروپا نتوانسته است درمان خوبی برای مسایل مهاجرت و اشتغال پیدا کنند. بنابراین خروج از اتحادیه کمک به درون است.

تبلیغات موافقان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بر دو مساله اقتصاد و مهاجرت استوار بود. آنها معتقد بودند که اتحادیه اروپا در مقابل بحران های اقتصادی و بحران پناهجویان سیاست کارآمدی را از خود نشان نداده و بر این مشکلات فائق نیامده است. در نتیجه نمی توند از نظر اقتصادی کمک به انگلستان کند. این امر موجب می شود سیاست های در پیش گرفته شده، موجب ورود مهاجران به انگلستان شود که بر معیشت، فرهنگ و هویت این کشور اثر منفی می گذارد. اما باید مزایا و منافع خروج را سبک و سنگین کرد. و به این سوال پاسخ داد که آیا واقعا خروج انگلستان می تواند از ورود مهاجران به این کشور پیشگیری کند؟ یا وضعیت اقتصادی مردم بهتر می شود؟ در مقابل گفته می شود، تجارت با انگلستان ممکن است به اروپا لطمه وارد کند. از این رهگذر مردم دچار سختی بیشتری می شوند. این موضوع در آینده روشن خواهد شد.

برخی کشورهای اروپایی همچنان با بحران اقتصادی دست به گریبان هستند. آیا خروج انگلستان گویای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است؟

یکی از نتایج خروج انگلستان همین مساله خواهد بود. یکی از استدلال های موافقان خروج انگلستان، این بود نباید هزینه های بحران اقتصادی و بدهی کشورهایی مانند اسپانیا، یونان، پرتغال و… از جیب مالیات دهندگان انگلستانی پرداخت شود.

در مقابل خروج انگلستان، اسکاتلند خواستار ماندگاری در اتحادیه است. از این رو مقامات این کشور اعلام همه پرسی برای استقلال از بریتانیا کردند. پیامد این اتفاق چه خواهد شد؟

دو سال گذشته، برگزاری همه پرسی برای استقلال از بریتانیا نتوانست آرای کافی را به دست آورد. همه پرسی اخیر موجب شد اکثریت مردم اسکاتلند به ماندن در اتحادیه رای دهند. این مساله موجب شد که حزب استقلال طلب اسکاتلند، درخواست برگزاری رفراندوم کند. به این امید که با توجه به خروج انگلستان از اتحادیه، این بار شانس بیشتری برای پیروزی به دست می آورند. بر این اساس گفته می شود اقدام کامرون برای برگزاری همه پرسی، منجر به نوعی تجزیه در اروپا و ممکن است در آینده نزدیک منجر به تجزیه خود بریتانیا شود.

جبهه ملی فرانسه به رهبری آقای لوپن با شعار نه به بروکسل، خواهان برگزاری رفروندام به منظور خروج از اتحادیه اروپا است. آیا ممکن است در فرانسه احزاب دست راستی موفق به برگزاری رفراندوم و سپس خروج از اتحادیه شوند؟

این امکان در فرانسه در آینده نزدیک وجود ندارد. اگر احزاب دست راستی بتوانند در انتخابات مارس 2017 موفق شوند، ممکن است در این صورت چنین برنامه ای را به اجرا بگذارند.

+++++++++++++++++++++++++++++++

اتحاديه اروپا هم شکل بريتانيا

ميراث انگلستان براي اتحاديه اروپا

Bernard CASSEN

بروکسل و لندن بي شک راهي براي آرايش جديد خروج بريتانيا توسط راي مردم در ٢٣ ژوئن خواهند يافت. ولي نتيجه رفراندم در « بيرون رفتن» بريتانيا، رهبران اروپائي را به تجديد نظر کامل در پروژه مشترک، که زير فشار بريتانيا به يک « بازار بزرگ» محدود شده بود، مجبور خواهد کرد

بحث هاي سياسي اغلب شکل جدال با اعداد بخود مي گيرد اگر چه فقط به اين خلاصه نمي شود.کارزار رفراندم ٢٣ ژوئن در انگلستان در مورد «ماندن» يا «بيرون رفتن» از اتحاديه اروپا، که به پيروزي«بيرون رفتن» از اتحاديه اروپا منجر شد گواه اين ادعاست. هر يک از دو اردوگاه، کارشناسان، لابي ها و مو سسات گوناگوني را بسيج نمودند وانبوهي از تحقيقات پيشگويانه- البته متضاد- در مورد فوايد وخطرات، بويژه اقتصادي ومالي « بيرون رفتن» از اتحاديه اروپا ارائه کردند. در مقابل، شهروندان بريتانيائي کمتر يا هيچ اطلاعي در مورد چگونگي نفوذ وتاثير گزاري کشورشان بر شيوه هاي سياسي اتحاديه اروپا ندارند. کساني که در بروکسل ودر اکثر پايتخت هاي اروپائي از اين نفوذ ابراز خرسندي مي کنند، ولي از فرياد زدن آن بر سر بامها اجتناب مي نمايند. و کساني که به سختي آنرا مي پذيرند، از جمله فرانسه، نمي خواهند پيش همگان از ناتواني خويش در مهار بريتانيا سخن به ميان آورند.

به غير از فرانسه که در حال جنگ در بسياري از صحنه ها ي خارج از کشور است، ديگر کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، تا حد زيادي خواسته هاي استراتژي بين المللي شان را به افق اروپا و سازمان معاهده اتلانتيک شمالي (ناتو ) محدود کرده اند. آنها در محدوده اتحاديه اروپا يا حتي حوزه يور با قبول محدوديتها ومزاياي فرضي آن اظهار نظر مي کنند وفکر مذاکره رو در رو و يا مقابله با « اروپا» را ندارند. يونان تحت فشار هم پيمانانش که تهديد به اخراج از حوزه يورو شد، استثنائي است که اين قاعده را اثبات مي کند.

از بعد از جنگ دوم جهاني، نخبگان سياسي بريتانيا، وضعيتي کاملا متفاوت اختيار کرده اند. دين اچسن وزير دولت رئيس جمهور آمريکا هري ترومن بين سالهاي ١٩٤٩ و ١٩٥٣ در سخنراني ٥ دسامبر ١٩٦٢از اين وضعيت با بياناتي در مورد « خروج بريتانيا از اروپا»، که پس از آن تاريخ نيز مدام واز جمله اخيرا در بحث « بيرون رفتن» باز هم تکرار شد، انتقاد کرد :« بريتانيا امپراتوريش را از دست داده وهنوز نقش تازه اي در جهان نيافته است. زمان تلاش براي يافتن نقش قدرتي مستقل- يعني نقشي بر پايه« روابطي ويژه» با آمريکا با تکيه بر جايگاهش در راس کشورهاي مشترک المنافع که هيچ ساختار و قدرتي ندارد، به پايان رسيده است.»

يتيم شدن «جهان انگليسي زبان»

درآن زمان اين سخنان جار وجنجال در بريتانيا به پا کرد، به خصوص که طرز بيان وينستون چرچيل در دو سخنراني تاريخي در ١٥ سال قبل را به سخره گرفته بود. در سخنراني اول،٥ مارس ١٩٤٦ در زوريخ، نخست وزير بريتانيا، ايجاد يک اروپاي فدرال با حمايت انگلستان ولي از بيرون را توصيه کرد:« ما با شما هستيم ولي از شما نيستيم». در دومين سخنراني در سال ١٩٤٨ در برابر کنگره حزب محافظه کار او تئوري « سه دايره» را توضيح مي دهد که در تقاطع آنها، به باور او بريتانيا قرار دارد: نخست کشورهاي انگليسي زبان- يعني همچنين آمريکا و قلمرو « سفيد»(کانادا، استراليا ونيوزلند)- سپس اروپا ودايره سوم کشورهاي مشترک المنافع(٢). و بريتانيا خارج از تعلق به يکي از اين سه دايره قرار دارد، حتي نزديکترين آن يعني اروپا.

اين اواخر يک عبارت به تکرار در رسانه ها براي توصيف رابطه بين بريتانيا و اتحاديه اروپا بکار گرفته مي شود :« نيمه جدا»، کلمه اي که خانه هاي مجاور با ديوار مشترک حومه لندن را تداعي مي کند. اتحاديه متشکل از دو خانه است: يکي که ٢٨ اطاق دارد- که يکي از آنها بريتانيا ست- و خانه ديگر شامل تنها يک اطاق انگلستان است. بسته به شرايط انگليس در يکي از اين خانه ها مستقر مي شود. امتياز هاي بدست آمده توسط داويد کامرون نخست وزير در شوراي اروپائي ١٨ و ١٩ فوريه ٢٠١٦ تاکيدي است براين وضعيت(٣).

ادعاي «روابط ويژه» با آمريکا چندان آسان بنظر نمي آيد. اين توهم دير ينه در سال ٢٠١٣ به مناسبت افشا گري هاي آقاي ادوارد اسنودن در مورد نظارت جهاني شبکه آژانس ملي امنيت آمريکا( ان اس اي) از نو مطرح شد. آنچه که محافل اطلاعاتي از آن اطلاع داشتند در معرض ديد همگان قرار گرفت: «گوشهاي بزرگ» که تمامي پيامهاي سياره را به نفع آمريکا شنود مي کنند، فقط آمريکائي نيستند بلکه اسراليائي، بريتانيائي، کانادائي ونيوزلاندي نيز هستند. تعيين کنندگان راهبرد هاي واشنگتن در واقع فقط به پيمان کاران دست دوم خود اطمينان کامل دارند که با آنها هم زبانند.

اين باشگاه« پنج چشم» (five eyes) پس از جنگ جهاني دوم با معاهده سري به سر کردگي آمريکا رسميت يافت، که قرار داد آژانس روابط مخفي بريتانيا- آمريکا(United Kingdom – United States Communications Intelligence Agreement يو کي يو اس اي) در سال ١٩٤٦ شروع آن بود. بين اين پديده و تصور اينکه اين « جهان انگليسي زبان» قطب قدرتي در کنار اتحاديه اروپا تشکيل مي دهد که لندن مي تواند از طريق آن آينده بين المللي اش را تامين کند، دره عميقي وجود دارد که باراک اوباما همانند بيشتر از روساي جمهور قبلي قصد عبور از آن را ندارند. در ٢٢ آوريل ٢٠١٦ رئيس جمهور آمريکا طي سفرش به لندن با قاطعيت به ميزبانانش ياد آوري کرد که، ماندن بريتانيا در اتحاديه اروپا مسئله منافع ملي بريتانيا است- يعني تنها چيزي که براي امريکا به حساب مي آيد.- حتي اگر « جهان انگليسي زبان » هنوز طنين احساسي و فرهنگي پر قدرتي در کانادا، استراليا و نيوزلند دارد، نمي توان آنرا الويت اين دولتها بشمار آورد، دست کم بدلايل ژئوپليتيک: اوتاوا قبل از هر چيز بايد رابطه اش را با همسايه بزرگ جنوبي مديريت کند، و کانبرا واکلاند مي بايست جايگاهشان را در حوزه آسيا- اقيانوس آرام بيابند.

اين گريز از مرکز قطب انگليسي قدرت، نشان مي دهد که ساختن يک جامعه سياسي فقط با سيمان زبان تا چه اندازه مشکل است. ولي علاقه مندان به « جهان انگليسي زبان » که فرو پاشي آنرا مذمت مي کنند، هنوز متوجه نشده اند که تا بحال پيروزي بزرگي بدست آورده اند. هم اکنون « جهان انگليسي زبان » دوم که در حال رشد است وجود دارد(٤). اتحاديه اروپا بيش از پيش انگليسي است. اين را مي توان در بسياري از عرصه هاي علمي و فن آوري، در مديريت شرکتها، آموزش عالي، ارتباطات کسب وکار وتجارت مشاهده کرد که زبان انگليسي جايگزين زبانهاي ملي شده است.

کميسيون اروپا، که از لحاظ قانوني مسئول قرار داد اتحاديه و « دست آوردهاي آن» بوده ويکي از نهادهاي اروپائيست که مي بايست نمونه باشد، آشکارا مقررات سال ١٩٥٨ مربوط به زبان را فراموش مي کند، که زبانها ملي( اکنون ٢٤ زبان) کشورهاي عضو، زبانهاي رسمي فعاليتهاي اتحاديه هستند. در واقع کميسيون، زبان انگليسي را بشدت ترجيح مي دهد چه در خدمات اروپائي مربوط به امور خارجي وحتي در زبان محاوره شوراي اروپا(٥). زماني که پير موسکوويسي کميسر اروپا با مليت فرانسوي، نامه اي رسمي به زبان انگليسي به ميشل سپن وزير دارائي فرانسه در دولت فرانسوا اولاند مي فرستد، اوج اين سر سپردگي عيان مي شود. اين روند پيامد هاي سنگين اقتصادي دارد: با سر پيچي از« رقابت آزاد و بدون تقلب»، به شرکتهاي انگليسي زبان(ايرلند وبريتانيا) اين امتياز را مي دهد، که آنها نيازي به پرداخت هزينه هاي قابل توجه ترجمه براي جواب دادن به مناقصه ها کميسيون، گاهي با حجمي قابل توجه، ندارند (٦).

نمونه ديگر راضي بودن لندن: اتحاديه اروپا فقط از لحاظ استفاده از زبان، انگليسي نيست، همينطور از لحاظ فلسفي وسياستهايش نيز انگليسي است وآنهم از ابتدا. از معاهده روم که جامعه اقتصادي اروپا را در سال ١٩٥٧ پايه نهاد و تعصبات ليبرالي در رقابت وتجارت آزاد را در راس ساختار اروپا برقرار کرد. قرار دادهاي بعدي بويژه معاهده واحد(١٩٨٦)، تنها تائيد معاهده قبلي است. انگلستان بخاطر دکترين چرچيل، از جمله موسسين معاهده نبود، ولي رهبران بريتانيائي متوجه منافع بلقوه آن شدند و تصميم گرفتند خطاهايشان را اصلاح نمايند.

پس از دو تلاش که با مخالفت جنرال دوگل مواجه شد، دست آخر در سال ١٩٧٣ وارد بازار مشترک اروپا شدند(اي اي سي). محاسبه مزايا و ضررهاي عضو شدن از سوي انگلستان درست نقطه مقابل ديدگاه عارفانه سوسيال دمکراسي ودمکراسي مسيحي به قاره اروپا بود.

اين خانم مارگارت تاچر بود که به روشني هدف انگلستان را فرمول بندي کرد: « فقط يک بازار بزرگ و نه هيچ چيزديگر بجز بازار بزرگ». از اين رو، خط سياستي منسجم وثابت انگلستان، صرف نظر از رنگ سياسي دولت بر سر کار تعيين شد: حذف موانع از سر راه نيروهاي بازار، در صورت لزوم به صورت يک جانبه، با سر پيچي از قوانين بازار مشترک، بويژه در مورد امور اجتماعي، مانع شدن از هر گونه اتحاد سياسي يا پولي، استفاده هر چه بيشتر و بدون ملاحظه از منابع اتحاديه اروپا به هر شکل. يکي از نتايج اين استراتژي- که با آلمان مشترک شد – گسترش اتحاديه اروپا به کشورهاي اروپاي مرکزي وشرقي در سال ٢٠٠٤ و سپس ٢٠٠٧ است که دمپينگ اجتماعي در اتحاديه را بويژه با استفاده از « کارگران جداشده(کارگر با همان قرار داد ومقررات کشورش در کشور ديگر مشغول مي شود)» افزايش داد است(٧). شاهکاري که شاهد نتايج آن هستيم و ديپلماسي انگلستان با صدائي شکسته به آن اشاره مي کند. البته مثل هميشه براي درخواست هاي بيشتر از شرکاي اروپائي اش.

فوران ممتد ليبراليسم

لندن متحدغير منتظره اي پيدا کرده است: وآن کميسيون اروپائي است. البته قدرت اجرائي بروکسل که خود را چون دولت يک اروپا فدرال در آينده مي بيند، بشدت مخالف اروپاي دولتها، مورد نظر اکثر رهبران بريتانيا است. بر عکس بروکسل بريتانيا را به عنوان متحدي با ارزش براي استمرار ليبراليسم مي داند. اين تباني منجر به حضور بريتانيائي ها در پستهاي استراتژيک براي حفظ منافعشان در نهادهاي اتحاديه مي شود. بدين سان يکي از آنها از ١٠ سال پيش تا کنون رياست کميسيون بازار داخلي در پارلمان اروپا را به عهده دارد. قابل توجه تر از اين، تصميم آقاي ژان کلود يونکر، رئيس کمسيون در تعين کميسر خدمات مالي، آقاي جوناتان هيل است که به عنوان بهترين عامل نفوذي ولابي بانکهاي سيتي شناخته مي شود. او تنها کميسربا موقعيتي در تضاد با منافع شعلي اش نيست، ولي بي شک نمادين ترين آنهاست، جون خود آقاي يونکر، نخست وزير لوکزامبورک، همانگونه که لوکي ليکس نشان داد به چندين شرکت چند مليتي، از جمله اپل وآمازون، امتيازات مالياتي اعطا کرد(٨).

بيش از نيم قرن پيش، براي دين آچسن، بريتانيا به دنبال بدست آوردن نقشي در جهان بود. اگر امروز بنا بود دن آچسن در اين مورد نظر بدهد، او در مورد بريتانيا، به مسافر قاچاقي در ساخت وساز اروپا خواهد انديشيد (٩). مسافري که سخن گفتن در مورد شاهکارهايش را به ديگران مي سپارد وخود متواضعانه ازآنها ياد مي کند. وهيچ کس بهتر از پيتر ساترلند، سر دمدار واقعي ليبراليسم جهاني شده نمي تواند در اين مورد اظهار نظر کند(١٠). او در واقع مي داند از چه سخن مي گويد زماني که مي نويسد: « ناراحت کننده ترين طنز در مورد « بيرون رفتن » احتمالي اينست که لندن چنين پيروزي بزرگي در شکل دادن اتحاديه اروپاي تجارت آزاد، همانگونه که خود تصورش را داشت، بدست آورد»(١١).

١ – در بين اعضاي اتحائيه اروپا فقط چهار کشور بي طرف ايرلند، سوئد، فنلاند واتريش اعضاي ناتو نيستند

٢ – « بيرون رفتن بريتانيا »، ديويد کامرون در دام خويش گرفتار شده، لوموند ديپلوماتيک فوريه ٢٠١٦

٣ – چه مي شود اگر ديويد کامرون راه را براي اروپائي ديگر هموار کند. سايت حافظه مبارزات ١ مارس ٢٠١٦ www.medelu.org

٤ – بنديک دوترت را بخوانيد « زبان اروپا»، لوموند ديپلوماتيک ژوئن ٢٠١٦

٥ – « بلند پروازي فرانسه» گزارش شماره ١٧٢٣ پوريا امير شاهي، کميسيون امور خارجه مجلس شوراي ملي فرانسه، پاريس ژانويه ٢٠١٦

٦ – أومينيک هوپ را بخوانيد« هزينه تک زباني» لوموند ديپلوماتيک مه ٢٠١٦

٧ – ژيل بالبستر را بخوانيد« کار گراان جدا شده، کارگران به زنجر کشيده»، لوموند ديپلوماتيک اوريل ٢٠١٤

٨ – اوا ژولي وگيومت فور، گرگ در آغل گوسفندان، لزارن پاريس ٢٠١٦

٩ – در علوم اجتماعي بکار ميرود: کسي که از يک عمل اجتماعي اسافاده مي کند بدون انکه در ان شرکت داشته باشد. اين مفهوم توسط اقتصاد دان امريکائي مانکور السن بسط داده شده. منطق اقدام جمعي نشريه دانشگاهي فرانسه پاريس ١٩٧٨ (اولين نشر ١٩٦٥)

١٠ – عضو سابق کميسيون سه جانبه، کميسر سابق اروپا، مدير کل سابق موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت، GATT)، رئيس جمهور سابق گلدمن ساکس و بريتيش پتروليوم، و غيره

١١ – پيتر ساترلند « A year of magical thinking for the Brexiteers », Financial Times, Londres, 31 mars 2016.

.

.