مصاحبه صدای آمریکا با جنرال محمد رفیع معاون دوکتور نجیب الله فقید رئیس جمهور پیشین افغانستان

چرا صدای آمریکا به آدرس آقای جنرال رفیع مراجعه کرده و با موصوف مصاحبه می کند؟

جنرال محمد رفیع بعد از دو دهه سکوت را می شکند

برای شنیدن ویدیو لطف نموده بالای عنوان زیر کلیک نمایید:

 

Advertisements