1314964

دین محمد جاوید استاد دانشگاه در برنامه خبری اعلام کرد: .

گروه های وحشت افکن گمان می کنند با انجام این اعمال می توانند پیروز شوند، اما با توجه به مشروعیت اسلام که بحث حلیت در آن مطرح است و قتل نفس و شهید کردن افرادی که به کشور خدمت می کنند فعلی حرام است پس به هیچ عنوان دارای حلیت نمی باشد. در مشروعیت قانونی نیز شرط مقبولیت مطرح است که این عمل آنها از سمت مردم محکوم و دارای مقبولیت نیز نمی باشد پس اگر از هر دو زاویه نگاه کنیم این فعل نه مشروعیت و نه مقبولیت دارد.

او می گوید: با توجه به این عمل طالبان که هیچ مشروعیت و مقبولیتی ندارد و با اینکار خود را بیشتر در اذهان عمومی مردم منفور کرده اند اما باز هم باید دولت به افشای هرچه بیشتر چهره ی واقعی آن ها در جامعه ی بین المللی دست بزنند تا مردم و کل دنیا آن ها را بشناسند.

با توجه به دارا بودن این گروهک ها از سلاح های بسیار مجهز مشخص است که از سوی کشور هایی چون عربستان و پاکستان حمایت می شوند و نمی توانند بدون حمایت آنها به حیات خود ادامه دهند.به باور او دلیل حمایت این کشورها از گروهک های تروریستی این است که نمی خواهند در کشورهای همسایه شان امنیت و ثبات وجود داشته باشد.

وی تاکید می کند تنها راه مقابله با آنها اعلام کردن این جنگ به نام جنگ ملی است زیرا تمامی مردم افغانستان چه زن و چه مرد با سلاح آشنایی دارند و آماده مبارزه علیه تروریسم می باشند.

وی معتقد است که عکس العمل علمای دین فقط بگونه ی نکوهش و حرف است به اینصورت که اعمال طالبان را مخالف اسلام و حرام اعلام کرده اند و در عمل نیامده اند مردم را به مبارزه علیه طالبان دعوت کنند که اگر این اقدامصورت گیرد دیگر هیچ طالبی در کشور باقی نخواهد ماند.باتوجه به تاثیر گسترده عالمان دین برتمامی ابعاد کشور اگر به صورت صحیح و کارآمد در این زمینه فعالیت شود قطعا نتیجه قابل قبولی در پی خواهد داشت.

وی معتقد است که فعالیت های وزارت ارشاد و حج و اوقاف باید از حالت سخن بیرون بیاید و فقط نکوهش را کافی نمی داند وبا توجه به اینکه منابر و مساجد را در اختیار دارند باید تبلیغات گسترده علیه طالبان در مساجد صورت گیرد تا مومنان در مقابل آنها بایستند

Advertisements