همه کاره ی دنیا در پس پرده، درگرداب ترس و اضطراب !!!

به نقل از گاردین، «تونی بلر،» نخست وزیر سابق انگلیس، درباره گفتگوهای میان این
 کشور و اتحادیه اروپا که آینده انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا را رقم خواهد زد، خواستار «سیاست مداری جدی» شده است.
بعد از رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، تونی بلر هشدار داد «ملت انگلیس در خطر است» و گفتگوهای این کشور در رابطه با کشورهای دیگر دارای «پیچیدگی های غیرمنتظره ای» خواهد بود.
او از همه رهبران احزاب درخواست کرد با «نگاه میهن پرستانه اصیل» به آینده کشور اقدام کنند و اذعان کرد حزبش «به طور عملی منفعل شده است».
بلر در مقاله ای که در روزنامه دیلی تلگراف منتشر کرد، نوشت: «گفتگوها قرار است دارای پیچیدگی های غیرمنتظره ای باشد که در بخش بخش آن هزاران فتنه است. تعجبی ندارد اگر افرادی که زمانی «شرکای اروپایی» می خواندیم، چند دسته و مردد شوند.»
او نوشت برخی کشورها خواستار جدایی سریع و برخی دیگر خواستار کمی تأخیر در اجرای بند 50 هستند که طبق آن دو سال به انگلیس فرصت داده می شود.
بلر افزود: «این کار به سیاست مداری جدی نیاز دارد و قبل از شروع هر گونه گفتگوی رسمی، باید به طور کامل آگاه باشیم که خط قرمزها باید کجا باشند، کجا باید مصالحه کنیم و مرزها چه طور باید تعریف شوند.»
وی نوشت: «روان شناسی 27 کشور دیگر مهم است. آن ها ممکن است بخواهند مانع اقدامات جدایی طلبانه بیشتر شوند و از خود نرمش نشان ندهند؛ شاید هم  به این نتیجه برسند که دیدگاه انگلیس به ویژه در خصوص مهاجرت، بازتاب حسی قوی در اروپا است و واکنشی نشان دهند تا این احساس برطرف شود.»
نخست وزیر سابق انگلیس در ارزیابی ساده ای از این وظیفه ادامه داد: «ملت انگلیس در خطر است. برای این که بتوانیم از این مرحله به سلامت گذر کنیم، باید سیاست عاقلانه ای پیش بگیریم، با آرامش و بلوغ جلو برویم و تندی نکنیم. زیرا آینده ما به عنوان یک کشور در دنیا و به عنوان انگلیس در معرض خطر است.»
رهبر سابق حزب کارگر نوشت: انگلیس باید همه گزینه ها را مد نظر داشته باشد؛ اما نباید در خصوص یک همه پرسی دیگر بحث کرد.» او همچنین هشدار داد عملکرد «نایجل فراژ،» رهبر حزب استقلال پادشاهی متحد در پارلمان اروپا، ممکن است به توان انگلیس در خصوص عقد قرارداد مطلوب ضربه بزند.
بعد از این که فراژ، اعضای پارلمان اروپا را متهم کرد که در ایجاد واحد پولی متحد و اتحاد سیاسی در اروپا شکست خورده اند، نمایندگان پارلمان اروپا او را هو کردند. با اعلام کناره گیری قریب الوقوع «دیوید کامرون،» نخست وزیر کنونی انگلیس، جانشین
وی مسوولیت گفتگوها را بر عهده خواهد گرفت.بخج
Advertisements