12670797_10153651202442669_7770245293902278447_n

ملک ستیز

جناب رییس جمهور!

واکنش‌هایی‌که از سوی سخن‌گویان شما در این روز های دشوار ارایه می‌گردند، همه مشکل دارند. این جنگ خیلی پیچیده شده است. «کلیشه‌های گفتاری» را که آن‌ها از نام شما به گوش مردم می‌خوانند، سازنده‌گی و کارایی ندارند. این روش، به‌جای آگاهی‌دهی، عصبانیت اجتماعی به‌بار می‌آورد. به‌باورم، در حالتی‌که ده‌ها سرباز جوان بنا به اشتباه‌ تکتیکی و تخنیکی شهید می‌شوند، مردم از شما می‌طلبد تا از نام سر قوماندان اعلی واکنش موجه که پاسخ‌ده پرسش‌های شهروندان باشد، پیش‌کش کنید.
شما باید پیام‌های تان‌را زیر اصول زیر ارایه دهید:

چه‌ عواملی سبب بروز چنین حادثه‌ها می‌شود؟
چه‌گونه از وقوع حادثه‌ء احتمالی جلو گیری می‌کنید؟
چه‌گونه متخلفین را مجازات و قربانیان را حمایت می‌کنید؟
استراتژی بهبود بر وضعیت امنیتی چه‌گونه هم‌آهنگ ‌می‌شود؟
تقاضای شما از مردم که منتظر پیام رییس دولت هستند، چیست؟

پرداختن به این پرسش‌ها، شفافیت به‌بار می‌آورد و رابطهء شما را با شهروندان گره می‌زند. امّا اگر سخن‌گویان شما بیایند و اعلامیه‌های توجیه‌پذیرانه ارایه دهند، باور کنید، جای‌گاه شما در افکار عامه مسکوت و منجمد می‌شود. حالا مردم از شعور بالای سیاسی برخوردار هستند. بازی با کلمات تکراری، اهانت به ارادهء مردم تلقی می‌شود. زیرا مخاطبین این پیام‌ها مردم هستند. رسانه‌ها نیز از این واکنش‌های کلیشه‌یی خسته شده‌اند.

به‌باور من رابطهء شما با شهروندان از طریق همین پیام‌ها نضج می‌گیرد. رابطه با مردم شاه‌رگ مشروعیت است. از این رابطه‌ء حساس و ظریف پاس‌داری نمایید.

با درود ها
ملک ستیز

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

اگر دقت نکنید، داعش ننگرهار را به فلوجهء دوم مبدل می‌کند

ساحات تحت کنترولِ داعش در عراق و سوریه تنگ‌تر شده می‌رود. نیروهای امریکایی از عراق و نیروهای روسی از سوریه، تنگ‌نای داعشیان را در زیر بمباردمان F16 و CY 21 قرار داده اند. از سوی دیگر هر دو ابر قدرت نظامی داعشایان را از طریق جنگنده‌های بحری و بی‌سرنشینِ فضایی زیر آتش گرفته است. تصور می‌شود داعشیان به شکست فرسایشی در خاور میانه روبه‌رو هستند. امّا این به‌معنای شکست استراتژیک این گروه خطرناک و تبه‌کار نیست. داعشیان از هر راهی تلاش خواهند کرد تا حضور شان‌را به‌مثابهء «جهاد‌گران» بین‌المللی حفظ نمایند.
بهترین گزینه برای تمرکز استراتژیک داعش پس از فلوجه و موصول می‌تواند جغرافیای پیچیده در میانه‌ء ننگرهار، کنر و لغمان تلقی شود. از این‌رو داعش تلاش خواهد کرد تا چهره‌ء ترس‌ناک خود را به اهالی این مناطق و نهادهای رسمی محلی نشان دهد که قربانیان بی‌شماری را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر داعش تلاش خواهد کرد تا از وضع پیچیدهء سیاسی در افغانستان استفادهء بهینه نماید. نبود هم‌گرایی سیاسی در نظام به‌ویژه نبود اجماع ملی برای انتخابات، نبود تصویر درست از مشروعیت و نا‌هم‌آهنگی حقوقی صلاحیت‌ها و برخوردهای ریاست جمهوری و ریاست اجراییه آب را به آسیاب داعشیزم جاری‌تر می‌سازد.
طالبان نیز ناخواسته به‌نفع داعش کار می‌کنند. گسترده‌گی جنگ میان دولت و طالبان در بیست‌ و دو ولایت افغانستان، هر دو دشمن مشهودِ داعش را تضعیف می‌کند و راه را برای لشکرکشی‌های داعش فراخ‌تر از پیش می‌سازد.
گرایش‌های قومی و قبیله‌یی در میان سیاسیون، جامعهء سیاسی و مدنی افغانستان، خون بیش‌تری به مغز و پیکرِ داعشیزم در افغانستان جاری می‌سازد. این گرایش خیلی به‌نفع استراتژی داعش است. زیرا داعش از جنگ افکار قومی و قبیله‌یی در عراق و سوریه تجارب فراوانی به‌دست آورده اند.
بی‌کاری در میان جوانانِ ما، خبرِ خوش‌نود کننده‌یی برای داعشیانِ پول‌دار تلقی می‌شود که از مشایخ خاورمیانه‌یی پول بدست می‌آورند. آن‌ها با استخدام جوانان بی‌کار و به‌تنگ آمده سربازگیری خواهند کرد و فداییان جنگی خود را به‌صورت بی‌شماری بیش‌تر خواهند ساخت.
جنگ مذهبی که در افغانستان سربازانِ سربه‌کف و فراوانی دارد، نیز به آتش فروزان‌شده‌ء داعشیزم هیزم و باروت می‌افزاید. برخی از مبلغینِ مذاهب در افغانستان با تبلیغات بی‌هدف خویش علیهء هم‌دیگر نمی‌دانند که چه‌قدر به‌نفع داعش کار می‌کنند. آن‌ها فکر می‌کنند که سربازان خدا هستند، در حالی‌که پایه‌های دین و ارزش‌های اسلامی را می‌لنگانند.

اگر به چالش‌هایی که در بالا از آن نام برده شد پرداخته نشود، آن‌ها همه به فرصت‌های مبدل خواهد شد که داعش بتواند فلوجه را به شرقِ افغانستان انتقال دهد و از آن‌جا به سایر جغرافیای آسیای میانه رخنه وارد کند. بدون شک این روی‌کردِ داعش دشمنان منطقه‌یی افغانستان را خرسند خواهد ساخت و حتا برخی از آن‌ها، برای فراهم‌آوری این گذار، داعش را کمک خواهند کرد

+++++++++++++++++++++++++++++++.

جهان‌وطنی شرم نیست

جهان‌وطنی، اندیشهء مدرنی است. هرکسی می‌تواند جهان‌وطنی را برگزیند امّا متعهد به ارزش‌های میهن بومی و اصلی‌اش باشد.

به‌باروم کسانی‌که برون‌رفتن از افغانستان را شرم می‌دانند، هنوز در افکار کهنهء نیاکان خویش زندانی هستند.

هرقدری‌که شهروندان کشورم از افغانستان برون شوند، به‌همان پیمانه مدرنیزم و ریفرم‌های اجتماعی امکان‌پذیرتر می‌شود.

لطفاً به‌خاطر برنامه‌های سیاسی و اهداف ایدیالوژیک تان، خارجی‌ستیزی را ترویج نکنید! این فرهنگ ما را از جادهء پیش‌رفت منحرف می‌سازد

++++++++++++++++++++++++++++++++++.

بحران سیاسی در راه است

ثبات سیاسی مهم‌ترین پیش‌زمینه برای امنیت، صلح و اصلاحات می‌باشد. ضعف ثبات راه را برای بحران باز می‌کند که سبب از هم‌پاشیده‌گی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌گردد.
ثبات سیاسی آمیزه‌یی از سه مؤلفه است:
نخست، قانون‌مندی، قانون‌مداری و قانون‌باوری
بر بنیاد اصول حقوقی هیچ نظامی نمی‌تواند ثبات را بدون طرح قانون، باور به‌قانون و تعهد به اجرای قانون تعمیم و ترویج کند.
دوم، استراتژی‌ها، میکانیسم‌ها و ساختارها
علم برنامه‌ریزی و توسعه حکم می‌کند که نظام‌ها بر بنیادِ قوانین، استراتژی‌ها، میکانیسم‌ها و ساختار‌های اجرایی شکل دهند.
سوم، منابع اقتصادی، تخصصی و طبعیی
نظام‌ها بر بنیاد قانون و استراتژی، منابع اقتصادی و تخصصی را ویژه می‌سازد و اصلاحات را به واقعیت تبدیل می‌کند.
نبود این زنجیره‌ء ثبات سبب بحران سیاسی می‌شود که بحران اجتماعی و اقتصادی را در پی دارد.
اگر بحث انتخابات و طرح‌های اصلاحات سیستم انتخاباتی را از این منظر مورد بررسی قرار دهیم، دیده می‌شود که این روند در هر سه مرحله‌ء بالایی می‌لنگد. با تاسف این روی‌کرد سیاست‌مداران یا بهتر است گفته شود سیاست‌بازان، خبر از بحران محتمل را گوش‌زد می‌کند

++++++++++++++++++++++++++++++++.

جای خالی پژوهش در رسانه‌های افغانستان

فعال‌ترین زمان و فضای رسانه‌یی را در افغانستان سریال‌ها و تحلیل‌های «روزمره زده» می‌بلعند. تاثیرگذار ترین زمان و فضای رسانه‌يي را ساعت شش تا ده شب شکل می‌دهد. در این مدت رسانه‌ها سریال‌های ترکی، هندی و پاکستانی پخش می‌کنند. جالب این‌که چندین رسانه هم‌زمان سریال پخش می‌کنند که بیننده‌ها را سرگردان و سراسیمه می‌سازند. در این مدت مخاطبین اصلی را خانواده‌ها و شایقین گفت‌وشنود های سیاسی-اجتماعی می‌سازند. خانواده‌ها از این سریال‌ها فقط ژست‌ها را می‌آموزند، چون فضا برای استفاده‌ء فرا تر از آن میسر نیست.

گروه دیگر رسانه‌ها مشغول خبر و تحلیل بر آن هستند. این گروه خبرها را پی‌هم تکرار می‌کنند و تحلیل‌های تکراری را به نمایش می‌گذارند. این گروه از کم‌بود برنامه‌های پژوهشی به شدت رنج می‌برند. برنامه‌های این طیف رسانه‌ها برخواسته از خبر هستند، نه برگرفته از محتوا و ریشه‌های تحقیقی.

نتیجه این می‌شود که خانواده‌ها و شایقین بحث‌های سیاسی و اجتماعی با نمایشات خیالی و بحث‌های آرمانی مواجه ‌شوند. این در حالیست جای‌گاه برنامه‌های تاثیر گذار تربیتی و ترویجی در عرصهء اجتماعی و سیاسی به‌شدت تهی شده است.

من اگر رسانه‌ها را در عرصهء تحلیل و پژوهش مقایسه کنم، باورمندم که رسانه‌های ما سه‌سال پیش وضعیت بهتری داشتند. برنامه‌های پژوهشی در برخی از رسانه‌های مطرح تاثیرات خیلی مهمی از خود بر جا می‌گذاشتند. این تاثیرگذاری در عرصه‌های سیاست ملی و سیاست خارجی مشهود بود. حال آن‌که همین رسانه‌ها، امروز پس‌مانده‌های خبرهای داخلی و خارجی را نوش‌خوار می‌کنند.

برای رسانه‌های مطرح و بارسالت پیش‌نهاد می‌کنم تا برنامه‌های ژرف‌نگر را پی‌ریزی کنند. من باورمند که یک برنامه شگرف می‌تواند جای‌گاه چندین برنامهء نیمه‌جان و مُرده را پرکند.

امیدوارم رسانه‌های گرامی این طرح مرا خُرده نگیرند و به‌مثابه یک پیش‌نهاد سازنده بپذیرند. شما به‌خوبی می‌دانید که من یکی از حامیان اساسی رسانه‌های ارزش‌مند در کشور هستم. بیایید با هم بر ذهنیت‌ها تاثیر گذاریم

++++++++++++++++++++++++++++++++++.

امروز دوشنبه ۳۱ ماه می نیست.

امروز ۶۵ سرباز پولیس و ارتش ما در هلمند به‌شهادت نرسیده است.
امروز دوصد شهروند افغانستان در مسیر کندز گروگان گرفته نشده و شکنجه نشده‌است.
امروز ده تن از شهروندان بی‌گناه ما در مسیر کندز توسط طالبان تیرباران نشده است.

اگر چنین بود ما رهبران قاطع و متفکری داریم. آن‌ها به‌زودی نشست فوق العادهء شورای امنیت را دعوت می‌کردند و سرپرستان وزارت دفاع ملی و امنیت ملی را به صفت سفرای کبرای دولت افغانستان به ویانا و اوسلو تبعید می‌کردند.

Advertisements