201606291057351815

حکمتیار از ناپختگی شورای صلح سوء استفاده کرد

.

در حین گزارش ها و انتشار اخبار جزیی و نکته به نکته از توافقات ضمنی شورای صلح و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، همواره سعی می شد همه چیز طبق روال عادی و شفاف نمایانده شود؛ درحالیکه نقاط گنگ و مبهم بسیاری در بازگشت این رهبر جهادی به وطن و ادغام احتمالی در قدرت وجود داشت.

وی با پختگی سیاسی و تجارب تمام و کمال در عرصه ی لابی گری و زدوبندهای اینچنینی، چنان با مهارت شورای صلح و حکومت و رسانه ها و نهادهای مدنی و منتقدان و صاحبنظران و وکلا و سناتورهای شورای ملی را به بازی گرفت و پلکانی برای صعود خود درست کرد که تا آخرین لحظات هیچ کس از افراد و مقامات مذکور تردیدی در حسن نیت حکمتیار به خود راه ندادند اما…

اما واقعیت این است که ناپختگی و خامی و ناشی گری شورای صلح و دودستگی ارگ نشینان و شکاف عمیق میان رسانه ها و جامعه مدنی با صاحب منصبان و مسوولان همواره میدان تاخت و تاز و سوء استفاده ی غرب و شرق و پاکستان دوست و برادر و مخالفان مسلح شده است.

به عبارت دیگر، گلبدین حکمتیار کوچکترین زحمتی برای چینش مجدد مهره های بازی یا ابداع یک حیله و مکر سیاسی به خود نداد بلکه از همان راهی به مقصد و مقصود خود رسید که پیش از این بارها و بارها خاینان ملی و طالبان و مستشاران غربی و مزدوران طی کرده و رسیده بودند.

رهبر نام آشنای حزب اسلامی و دشمن دیرین صلح و ثبات در افغانستان که مدتی بود با خطر انزوا و کنار گذاشته شدن از لابی های منطقه ای و بین المللی دست و پنجه نرم می کرد؛ در ماه های اخیر با به سخره گرفتن مصالحه و دست دراز شده ی دولت وحدت ملی، دوباره محراق توجه عمومی و تیتر یک رسانه ها شد و یکبار دیگر نیروهای جابجا شده حزبی خود را در درون دولت به امتحان گرفت.

وی با این نیرنگ سیاسی، بار خود را برای حداقل یک دهه ی آتی بست و بدون کمترین هزینه یا به جان خریدن خطرات احتمالی، به واسطه ی ارگ سردرگم و شورای صلح ناشی و ناپخته، معاملات جدیدی برای خود و حزبش رقم زد و دروازه های جدیدی از لابی به سبک حکمتیاری را گشود.

در تمجید و تایید کارکشتگی و بی عیب و نقص بودن بازی گلبدین همین بس که وی هنوز نیامده و با اولین زمزمه های رایزنی و توافق احتمالی خود، بذر نفاق و کینه و دشمنی و تفرقه را میان رهبران احزاب و فرماندهان جهادی و ارگ نشینان کاشت و عمق ضریب نفود خود را تخمین زد اما متاسفانه هنوزهم حکومت نفهمیده چه کلاهی بر سرش رفته است

Advertisements