43F9C81B-6316-4B86-B67A-75C971FA00DE_w987_r1_s

فاروق وردک در سمت مشاور اشرف غنی

فاروق وردک که از سوی سازمان بازرسی آمریکا متهم به اختلاس میلیون ها دالر شده بود، به عنوان مشاور رییس جمهور در امور ولایات تعیین شده است.

وردک تقریبا در 12 پست مهم در حکومت پیشین کار کرده و مدت ها رییس اداره امور ریاست جمهوری بوده است.

وردک متهم است که هفتاد درصد از یک هزار و صد میلیون دالر بودجه وزارت معارف را حیف و میل کرده است که نزدیک به ۷۷۰ میلیون دالر می شود.
در زمان وزارت او، نزدیک به چهارصد میلیون دالر زیر نام برنامه ظرفیت سازی اختلاس شده است.

براساس گزارش سیگار، آقای وردک همچنان یک‌هزار و دوصد مشاور، که اکثر شان نزدیکان وزیر، فرزندان و نزدیکان نماینده ها، آشپزها و راننده ها می باشند را نیز استخدام کرده است.

همچنان فاروق وردک متهم است که در دوره وزارتش، هفتاد و پنج هزار معلم خیالی را در وزارت معارف استخدام کرده و همچنان سه هزارو پنجصد مکتب خیالی را نیز ساخته است.

همچنان گفته شده است که دوصد و هشتاد و هشت میلیون دالر نیز زیر نام چاپ کتاب های نو، حیف و میل شده است.

وردک که از اعضای بلندپایه حزب اسلامی حکمتیار است به عنوان یکی از موارد توافق و نزدیکی حزب اسلامی با حکومت افغانستان نیز خوانده شده است.

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است.)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

حکومت به یک بام و دو هوا باور دارد؟

در شبکه های اجتماعی از تقرر فاروق وردک وزیر پیشین وزارت معارف به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور غنی خبر داده شده است.

گرچه این خبر تا حال رسماً از سوی کدام منبع حکومتی تأیید نشده است ولی تقرر آقای وردک در این پُست جدید و آن هم مشاور ارشد رئیس جمهور با واکنش های بیشتر کاربران رسانه های اجتماعی مقابل شده است.

وزارت معارف کشور در همین ماه های اخیر از وجود هزار ها مکتب خیالی پرده برداشت که در زمان فاروق وردک زیرنام همین مکاتب پول های زیادی به عنوان حقوق آموزگاران وهزینه های دیگر در جیب اختلاسگران می رفت و این مسأله شرم آور در رسانه های معتبر جهان نیز بازتاب گسترده داشت.

ولی با این همه، نهادهای عدلی و قضایی سکوت اختیار کردند و ظاهراً پرونده مکاتب خیالی باوجود این سروصداها در دوران نبوده و یا رسانه ها و خبرنگاران از آن اطلاع لازم ندارند.

پس چگونه رئیس جمهور فردی را که تا حال حساب و کتاب آن روشن نیست واتهامات سنگینی نسبت به وی و ارد شده است، به حیث مشاور ارشد خود د رحالی تعیین می کند که شعار های گرم وآتشین مبارزه بر ضد فساد سر می دهد و قرار است در نشست های بین المللی قناعت کشور های کمک کننده به افغانستان در خصوص مبارزه بر ضد فساد را فراهم کند و آنان را متقاعد سازد که حکومت وی در امر مبارزه برضد فساد جدی است.

به همین گونه فاروق وردک با وارد شدن اتهامات دزدی واختلاس نسبت به خودش، صدا را بلند کرد و گفت با امضای پیمان امنیتی با پاکستان میلیون ها دالر را مقامات حکومت وحدت ملی در چند نوبت اخذ کرده اند که جزئیات آن را افشا خواهد کرد.

ولی پس از آن نه چگونگی مکاتب خیالی روشن شد و نه آقای وردک جزئیات رشوه مقامات حکومت وحدت ملی را با مردم کشور شریک ساخت که همه ی این قضایا پرسش بر انگیز و قابل تأمل است.

باتوجه به این معلومات پس چگونه رئیس جمهور حاضر شده است که فاروق وردک را به حیث مشاور خود بگمارد در حالی که تعدادی از متهمان به فساد چون خلیل الله فروزی را در زندان بگرام که ویژه هراس افگنان است فرستاده است و در مورد این یک بام و دوهوا کسی توضیح نمی دهد !

پیش از این نیز در رسانه های کشور از خلاف رفتاری های حضرت عمر زاخیلوال نیز خبرهای داغ به نشر رسید ولی اوهم به صفت سفیر افغانستان در اسلام آباد گماشته شد و با این همه تبلیغات منفی بر ضد وی آب از آب تکان نخورد.

ما باورداریم که اگر مقامات حکومت وحدت ملی تصمیم واراده جدی برضد فساد را دارد باید ملاحظات سیاسی و قومی را کنار بگذارند و مفسدان هر قوم را چه تاجیک باشد و یا پشتون و یا هزاره به پای میز عدالت بکشانند و به این توجه نداشته باشند که فلان شخص در مبارزات انتخاباتی از آنها حمایت کرده اند و حال باید در برابر آنها سکوت کنند و فساد شان را اغماض نمایند آرمان ملی.

Advertisements