اشرف-غنی1

برخلاف توضیحات رئیس جمهور طالبان عامل اصلی بی ثباتی در افغانستان اند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در نشست شانگهای مانند چند نشست بین المللی دیگر، سرازیر شدن تروریستان پاکستانی، روسیه، آسیای میانه و چین را به افغانستان، عامل بی ثباتی به رهبران کشور های عضو شانگهای معرفی کرد و بازهم از طالبان تروریست که هسته اصلی تروریزم را در افغانستان تشکیل می دهند یادی نکرد و تنها به عامل خارجی بسنده نمود.

این استدلال رئیس جمهور غنی که نقش طالبان را در بی ثباتی افغانستان انکار می کند حتماً سبب شگفت زده گی رهبران کشورهای عضو شانگهای و دیگران شده است و برای آن ها این پرسش مطرح می شود که پس طالبان در افغانستان مصروف چه اند و آیا آن ها برای تحکیم ثبات و آوردن صلح در افغانستان فعالیت دارند و آیا نظامیان پاکستانی طالبان را سازماندهی و حمایت می کنند که جنگ در کشور افغانستان پایان یابد و یا طالبان کبوتران صلح اند؟

آقای غنی در چند نشست دیگر نیز استدلال کرده است که جنگ افغانستان تنها عامل خارجی دارد و فعالیت های تروریستی طالبان را اغماض و یاد و اشاره یی از آن ها نکرده است.

در حالی که عامل اصلی بی ثباتی در افغانستان همین طالبان تروریست اند که با دستور گرفتن از شبکه های استخباراتی همه روزه تعدادی از مردم مظلوم و بیگناه کشور را به قتل می رسانند، مکاتب را آتش می زنند و نمی گذارند یک اداره قوی در کشور جان بگیرد.

ما نمی دانیم که طالبان با القاعده و یا داعش چه تفاوتی دارد که از این گروه ها به عنوان گروه های تروریستی یاد کنیم و طالبان را که گردن زدن انسان ها برای شان یک امر معمولی است و با راه اندازی حملات انتحاری جان صدها زن و کودک را گرفته اند، از فهرست گروه های تروریستی بیرون سازیم و در نشست های بین المللی از عملکرد های وحشیانه و غیر انسانی طالبان یادی نکنیم.

تهدید جدی علیه ثبات و امنیت افغانستان در قدم نخست طالبان اند و پس از آن می شود که گروه های دیگر تروریستی را که وابسته به کشورهای خارجی اند، به حساب آورد.

 همین طالبان ابزاری در دست گروه های تروریستی خارجی نیز اند و اگر طالبان نیست و نابود شوند، هیچ داعشی و فرد القاعده نمی تواند در میان مردم کشور جا باز کند و یا مورد حمایت شان قرار گیرد.

پس بهتر است که رهبران حکومت در نشست های بین المللی واقعیت های جاری در کشور را بازگو کنند و گروه های طالبان را به عنوان گروه تروریستی و عامل اصلی بی ثباتی در افغانستان به جهان معرفی بدارند.

 در غیر آن رهبران کشورها که از چگونگی اوضاع افغانستان اطلاع کافی دارند با استدلال های دور از واقعیت بخندند و این توضیحات را به باد تمسخر بگیرند.آرمان ملی

 

Advertisements