L’élan suscité à gauche par Bernie Sanders ne faiblit pas comme ici à Atlantic City, dans le New Jersey.

جنبش “سندرز”

و کمونیست ها

در انتخابات امریکا

اومانیته- ترجمه آذرنگ

مصاحبه روزنامه اومانیته با “تونی پسی نوفسکی” عضو هئیت اجرائی حزب کمونیست آمریکا.

اومانیته: جنبش سندرز در آمریکا چه جنبشی است؟

تونی پسی نوفسکی: جنبش سندرز موفق شد بخش گسترده ای از شهروندان را گرد خود بسیج کند و شوق و شور زیادی در آمریکا و حتی خارج از کشور به وجود آورد. ویژگی های این جنبش عبارتند از بسیج مردم طبقات متوسط سفید پوست. این سومین بار در عرض پنج سال گذشته است که ما شاهد جنبش های مشابه ای مانند جنبش اشغالگران وال استریت و یا … و اکنون جنبش ساندرز هستیم. بطور کلی مردمی که در این جنبش بسیج شده اند از تجربه سیاسی بسیار کمی برخوردار هستند. آن‌ها خود به خود به جنبش پیوستند و جنبش به نحوی در یک انفجار عاطفی که در اثر خشم علیه نظام شعله ور شده بود علیه نابرابری اجتماعی غیر قابل تحمل در آمریکا آغاز شد. ما کمونیستها در ابتدا با امکانات محدود خود کوشش کردیم از اشتباهات جنبش جلوگیری کنیم. در گذشته دو جنبش “وال استریت” و جنبش “سیاهان” تجربه ده است. افرادی که به جنبش سندرز ملحق شده اند اغلب از هیچ تجربه سندیکائی برخوردار نیستند و علاوه بر این افراد هیچ تجربه و شناختی از روند زندگی امریکاهایی های افریقائی تبار که در جامعه سرکوب می‌شوند ندارند. جنبش ساندرز هم ممکن است مانند جنبش های گذشته که لحظات هیجان انگیز و شادی آور را تجربه کرد شکست بخورد. در آمریکا ما شاهده بوده ایم که چگونه جنبش های سنتی چپ شکست خورده اند. این تجربه را نباید نادیده گرفت و باید برای ایجاد یک برنامه جدید برای ساختار و استراتژی جنبش از آن بهره گرفت. به عنوان مثال حزب کمونیست در شهرستانی که من در آن زندگی میکنم “سنت لوئیس” در ایالت میسوری موفق شد با همبستگی و مشارکت با مردم وهواداران جنبش ساندرز ساختار پایداری برای افزایش دستمزدها ایجاد کند و شهردارها را مجبور به قبول آن بکند. دستمزدها به 11 دلار هر ساعت کار افزایش یافت که نسبت به هزینه های زندگی در منطقه معادل 15 دلار دستمزد در شهر سیاتل واشنگتن است.

اومانیته: نظر شما در مورد دو کاندیدای حزب دمکرات ساندرز و هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری چیست؟

تونی پسی نوفسکی: ما از نامزد حزب دمکرات در برابر “دو نالد ترامپ” حمایت می کنیم. ما از هر امکانی برای مقابله با راستگراهای جنگ طلب استفاده می کنیم. البته هنوز همه رفقای ما به یک نظر واحد برای حمایت از نامزد دمکرات ها نرسیده اند اما تصور می کنم سرانجام همه به همین نتیجه ای برسند که برایتان گفتم.

اومانیته: فکر میکنید ایده‌ها و سیاست آینده کلینتون بدتر از ایده‌های ترامپ است؟

تونی پسی نوفسکی: این سئوال چندان معقول نیست. ما باید یاد بگیریم که روی زمین بازی کنیم نه در آسمان. با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آینده  کمک‌های دولتی برای دهها میلیون تن از کودکان فقیر و حداقل کمک‌های بهداشتی برای فقرا و کمک‌های دولت برای افراد مسن قطع خواهد شد و دهها میلیون شهروند امریکا تحت فشار بیشتری قرار خواهند گرفت. ما با آگاهی از این واقعیت باید در انتخابات شرکت کنیم!

 

http://www.humanite.fr/tony-pecinovsky-il-faut-une-structuration-du-mouvement-sanders-609095 . .

 

Advertisements