n1

n2

آن که صلح و آشتی ملی را برای افغانستان می خواست+ ویدیو

دکتر نجیب الله که سالها رسانه های غربی او را ژنرال نجیب الله خطاب می کردند، پزشک بود. او برای اجرای طرح آشتی ملی سکان ریاست جمهوری را در افغانستان بدست گرفت. بدلیل چند سال ریاست بخش امنیتی دولت در زمان ریاست جمهوری ببرک کارمل، با بسیاری از زیر و بم های توطئه های امریکا و بویژه دولت های وقت پاکستان آشنا بود، با قبائل دو سوی مرزهای ایران و افغانستان آشنائی داشت و خود پشتو زبان بود. او زمانی که رئیس جمهور افغانستان شد بسیار کوشید رابطه افغانستان و ایران را دوستانه کند. حتی یکبار در یک سفر خارج از افغانستان هواپیمایش در مشهد بر زمین نشست به این امید که بتواند مقامات جمهوری اسلامی را دیده و آنها را متقاعد کند که حفظ رابطه دوستی با دولت ملی افغانستان به سود هر دو کشور است؛ اما جمهوری اسلامی همچنان در حال و هوای حمایت از امثال گلبدین حکمتیار که بعدها از همراهان طالبان شد و ملاهائی که داعیه رهبری شیعیان افغانستان را داشتند باقی ماند. آنقدر این سیاست غلط را ادامه داد تا طالبان به کابل رسید و یکی از جنایات فراموش نشدنی تاریخ افغانستان و منطقه را مرتکب شد. یعنی کشتن و به دار کشیدن جنازه نجیب الله در یکی از میادین شهر کابل. تقریبا کاری که باهدایت فرانسه با معمرالقذافی کردند و در عراق با هدایت امریکا با صدام حسین کردند. گرچه این سه از نظر فکری و شخصیتی با هم تفاوت های جدی داشتند، اما سرنوشت آنها مشابه هم شد.
نجیب الله ناطق برجسته ای بود، همچنان که سیاستمداری خوش فکر بود و میدانست که راه نجات افغانستان از باتلاقی که در آن سقوط کرده، آشتی ملی است. این آشتی ممکن نشد و بخش مهمی از کارشکنی بر سر راه این آشتی دولت و ارتش پاکستان بود. این یکی از فیلم های باقی مانده از نجیب الله است که در آن بدرستی اشاره به ماهیت تبلیغات تبعیض آمیز امریکا و اروپا در برابر قربانیان ترور می کند. آنکه در این فیلم در کنار نجیب الله نشسته، “دکتر عبدالوکیل” وزیر خارجه کابینه نجیب الله است که به زبان های پشتو، دری، انگلیسی، فرانسه، عربی و ایتالیائی صحبت می کرد و تخصص پزشکی خود را از فرانسه گرفته بود. آنها قربانی شدند و طالبان سرنوشت افغانستان را بدست گرفت. دولت طالبان سقوط کرد اما آنچه روی داد هرگز فراموش نمی شود. راه توده

ویدیو

حقیقت تلخ در مورد آمریکا را از زبان شهید داکتر نجیب بشنوید
ببینید و شیر کنید!

 

Advertisements