1616886

با سقوط اقتصادی اتحادیه اروپا روسیه قدرت جهانی می شود

جورج ساروس مولتی میلیاردر در یکی از برنامه های سازمان «روسیه باز» ضمن ایراد سخن گفت که شرایط دنیا تداعی کننده خاطرات زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی درسال 1991 است. در آن زمان اتحادیه اروپا قدرت می گرفت. امروز تاریخ تکرار می شود، اما به گونه ای دیگر: روسیه با سقوط اتحادیه اروپا به قدرت جهانی بدل خواهد شد.

ساروس معتقد است که این پروسه کاملا قانونمند است. وی پیشتر نیز مقاله ای برای روزنامه انگلیسی گاردین نوشته و هشدار داده بود که احتمال وقوع جمعه سیاه درست بعد از برگزاری همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا وجود دارد. اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا بیرون برود، فقیر می شود و با این کار ارزش فونت را تا حد یورو پایین می آورد.
علاوه بر این به گفته ساروس، خروج بریتانیا سایر کشورهای اتحادیه اروپا را نیز به ادامه این روند تشویق کرده و در نهایت به فروپاشی این اتحادیه می انجامد.

Advertisements