1117188_314

بانک جهانی و صندوق بین الملل

خود میدانند که مردم را فریب میدهند

اشپیگل- ترجمه شیرین مرادی

مجله اشپیگل چاپ آلمان نوشت كه بانک جهانی در “شاخص رشد ” 2016 تغییر قابل توجهی را اعلام کرده است. این بانك با بررسی اطلاعاتش، تفاوت بین “کشورهای صنعتی” (developed countries) و “کشور های در حال رشد” (developing countries) را دور زده و بدین ترتیب اصطلاح “کشورهای در حال رشد” را حذف کرده است.

تا کنون هیچ تعریف یکسانی برای “کشورهای در حال رشد” وجود نداشته و بانک جهانی کشورهای در حال رشد را براساس در آمد متوسط كشور تعریف می كرد. صندوق بین المللی پول و سازمان ملل نیز ضوابط معینی در این زمینه نداشته اند. كما اینكه بر اساس تعاریف بانك جهانی کشورهایی مانند مالزی، چین، بولیوی و اریتره بطور یکسان جزو کشورهای در حال رشد به حساب می آیند. حال ارزیابی اینکه فقر و ثروت در كشورهای مختلف چگونه تعریف می شوند و همچنین چگونه رفاه در سطح جهان توزیع شده است، در دهه های گذشته بطور قابل توجهی تغییر کرده است. در حال حاضر در سرتاسر جهان شاخص هایی مانند میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان یا میزان باروری بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. اقتصاد دانان بانک جهانی در این رابطه مدعی هستند که مردم در زمانی زندگی می کنند که بسیاری از آنها شاهد رشد درآمدشان هستند! آیا بانك جهانی با شكست برنامه های اقتصادی مالی خود دست به تغییر روش ارزیابی زده است. آیا این تغییر شاخص ها حكایت از درك واقع بینانه نظریه پردازان این بانك از كشورهاست؟ آیا این بانك از پیچیدن نسخه های یكسان برای كشورها دست برخواهد داشت؟

منبع : Der Spiegel- Nr.22/28.5.2016- Seite 9

Advertisements