رسوایی و افتضاح تازه از حزب اسلامی حکمتیار- ویدیو
دو نماينده مذاكره كننده حزب اسلامي (كريم امين و نجيب شعيب) كه خواهان خروج نيروهاي خارجي از كشور هستند، خود پاسپورت فرانسه و هالند دارند. 
 
این در حالیست که رهبر این حزب مکارانه برخروج نیروهای خارجی تاکید دارد. تا توانسته باشد به جنگ های فرسایشی به دستور باداران خویش و به ویژه سازمان جاسوسی آی ایس آی باز هم ادامه دهد. 
در همين حال گارنيزيون كابل يك موتر زرهي دولتي را در اختيار حبيب الرحمن، پسر حكمتيار قرار داده است.
 
قابل تذکر است که ویلای مسکونی فعلی ” آغای!” حکمتیار  مربوط ویلا های تحت پوشش سازمان جاسوسی پاکستان یا آی ایس آی میباشد.
 بی شرمترین و دیده درا ترین، و مزدورترین رهبر جهادی همین آقاست که سالهاست در دست اجانب و به دستور آن ها برای کُشتار مردم مظلوم و ویرانی کشور آستین بر زده است.