83217773857647f50e6362

شعار دیروز معترضان در واکنش به گروگان گیری مسافران: حامدکرزی پدر طالبان، اشرف غنی پدر تعصب عبدالله پدر معامله و اتمر پدر توطئه

اعتراضات دیروز فعالان جامعه مدنی در واکنش به گروگان گیری در مسیر کابل- بدخشان که در شهر نو کابل برگزار شد، از سوی پولیس به خشونت گرایید.

به گزارش خبرنگار آرمان ملی، دیروز برخی از فعالان جامعه مدنی در واکنش به گروگان گیری مسافران در مسیر کابل و بدخشان طی یک گردهمایی انزجار شان را از این عمل هراس افگنان ابراز داشتند.

اعتراض کننده گان از حکومت خواستند تا مسؤولیت اش را در قبال تأمین امنیت شهروندان کشور انجام دهد و به هراس افگنان اجازه ندهد که مسافران را از موترها پایین کنند و به قتل برسانند.

به همین گونه در قطعنامه یی که از سوی معترضان به خوانش گرفته شد. آمده است که سیاست گذاری های حکومت وحدت ملی  به تمام معنا قومی است و قوم بزرگ تاجیک  در صدر رهبری و تصمیم گیری های این حکومت آینده یی ندارد و کسانی که از قوم تاجیک نماینده گی می کنند معامله گر و رأی فروش اند و کشتار مردم را تماشا می کنند که پس از این چنین افراد نماینده ما نخواهد شد.

در گزارش آمده است، در شعاری که معترضان دیروز حمل می کردند آمده بود که: کرزی پدر طالبان، اشرف غنی پدر تعصب، عبدالله پدر معامله و اتمر پدر توطئه است.

اما این اعتراضات از سوی پولیس به خشونت گرایید و تعدادی از معترضان با ضرب و شتم پولیس زخمی شدند و از  سرو روی آن ها خون جاری شد.

++++++++++++++++++++++++++

نباید به عقب برگردیم

تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز مطابق قانون اساسی افغانستان حق شهروندان کشور است.

شهروندان کشور می توانند مطابق قانون خواست ها و واکنش های شان را در تظاهرات بیان کنند و احساسات شان را ابراز بدارند.

پولیس و نهادهای امنیتی کشور مکلف اند که امنیت معترضان و تظاهر کننده گان را تأمین کنند و زمینه اعتراض و تظاهر را برای شهروندان فراهم بدارند.

 در تمام کشورهایی که نظام مردم سالاری حاکم است تظاهرات یک اصل است و هیچ فرد و نهادی نمی تواند برخلاف این مهم عمل کند و جلو اعتراضات مردم را بگیرد.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان که متعهد به دموکراسی و نظام مردم سالار است باید مطابق قانون اساسی کشور زمینه ساز تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان کشور باشد.

اما دیده می شود که حکومت و نهادهای امنیتی کشور در چند رخداد اخیر و اعتراضات مردمی متوسل به خشونت می شوند و مانند نظام های مستبد، خودکامه و دیکتاتور عمل می کنند و برخی از معترضان و تظاهر کننده گان را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و یا در برابر گردهمایی ها و تظاهرات مردمی موانع ایجاد می کنند.

در تازه ترین خبر، برخی از افراد پولیس دیروز با تظاهرکننده گانی که در واکنش به گروگان گیری مسافران در بزرگ راه کابل- بدخشان گردهمایی داشتند، برخورد غیر مسؤولانه و نامناسب نموده و تعدادی از  معترضان را مورد ضرب و شتم قرار داده و زخمی کردند.

این برخورد مستبدانه در برابر  تظاهر کننده گان اگر تصمیم شخصی و احساساتی پولیس باشد و از سوی کدام نهاد حکومت سازماندهی نگردیده و دستور صادر نشده باشد ممکن است قابل گذشت و نگرانی نباشد، اما اگر برخورد خشونت آمیز پولیس با تظاهر کننده گان سازماندهی شده و بنابر هدایت کدام نهاد حکومتی انجام یافته باشد و معترضان عمداً و با یک برنامه سنجیده شده مورد خشونت افراد امنیتی قرار بگیرند و یا در برابر گردهمایی و تظاهرات شان موانع ایجاد شود جداً قابل اندیشه و درنگ است و به هرگونه‎ای که می شود باید جلو آن گرفته شود و نهادها و مقامات بلند پایه یی که در این خلاف رفتاری ها دست دارند باید هویت شان شناسایی و افشا شوند.

زیرا استحکام نظام مردم سالار برای کشور و مردم افغانستان که همواره ظلم و استبداد حکام را تجربه کرده اند و خاطره های تلخ رژیم های دیکتاتوری روح و روان شان را آزار می دهد، یک ضرورت است و نباید مردم به عقب برگردند و به عوض دموکراسی، به رژیم های خودکامه و دیکتاتور پناه ببرند و ارزش های نظام مردم سالار را لگدمال کنند و آن را به قبرستان دفن نمایند.

 

Advertisements