57303357

مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي اولين بار نماينده اسرائيل را به عنوان رئيس يكي از شش كميته مهم اين نهاد در امور حقوقي تعيين كرد؛ اقدامي كه با محكوميت فلسطين و كشورهاي عربي همراه شد

در راي‌گيري محرمانه روز دوشنبه ميان 193 عضو مجمع عمومي براي رياست كميته “مبارزه با تروريسم” سازمان ملل، اسرائيل 109 راي مثبت دريافت كرد.

در راي‌گيري مذكور 23 راي ممتنع و 14 راي مخدوش وجود داشت و 43 راي هم براي ساير كشورها در غرب اروپا و ساير گروه‌هايي بود كه اسرائيل را براي رياست كميته مذكور نامزد كرده بودند.

همچنين سه كشور لبنان، اردن و ليبي در جلسه راي‌گيري حضور نداشتند.

از جمله كشورهايي كه راي ممتنع به رياست اسرائيل در كميته مذكور دادند قطر، سوريه، يمن، الجزاير، كويت و موريتاني بودند.

دني دانون، نماينده رژيم صهيونيستي در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت: «بسيار خشنودم كه اولين اسرائيلي هستم كه رئيس كميته حقوقي مي‌شود.»

در مقابل رياض منصور، نماينده فلسطين در سازمان ملل گفت كه بايد يك فرد «كاملا مسئول و لايق» نامزد مي‌شد نه يك “ناقض فاحش حقوق بين‌الملل”.

روز دوشنبه اتحاديه عرب نيز به شدت مخالفتش را با نامزدي اسرائيل براي اين سمت اعلام و تاكيد كرد انتخاب اسرائيل براي رياست اين كميته “مصيبتي بزرگ” است.

دولت كويت نيز به شدت با اين انتخاب مخالفت كرد و آن را انتخابي “نادرست” خواند.

.

Advertisements