mps-doctor-16-june-16

میانجی‌گری نماینده‌گان مجلس میان یک پزشک و حبیبه دانش

با آن‌که حبیبه دانش نمایندۀ تخار در مجلس نماینده‌گان دست‌داشتن خود، نزدیکان و محافظانش را در لت‌وکوب یک پزشک در کابل رد کرده بود؛ اما این پزشک، که نجیب عثمانی نام دارد تصویرهایی را در فیس‌بوک‌اش به نشر سپرده‌است که نشان‌گر آمدن این عضو مجلس و شماری دیگر از نماینده‌گان در مجلس و وزیر دولت در امور پارلمانی به خانه‌اش است و آنان از آقای عثمانی پوزش می‌خواهند.

نجیب‌الله عثمانی ساعتی پس‌از لت‌وکوب‌شدن خود و پدرش در دفتر کارش، سید یوسف، برادر حبیبه دانش را در این کار متهم ساخت و تأکید کرد که حبیبه دانش به محافظانش اجازه لت‌وکوب او را داده بود.

نجیب‌الله عثمانی در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که بانو دانش را بخشیده‌است؛ اما از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد که برادر وی و محافظان‌اش را که در لت‌وکوب‌اش دست داشتند به پنجۀ قانون بسپارند.

داکتر عثمانی می‌گوید: «در یک کشور به همان اندازه که یک وکیل آبرو و حیثیت دارد داکتر هم از خود آبرو و حیثیت دارد و باید به این ارزش‌ها احترام شود. من یک داکتر هستم و حالا دستم شکسته و بینی‌ام دوبار عملیات شد و من در این لت‌وکوب از سوی برادر و محافظان این وکیل بسیار ضربه دیده‌ام. نهادهای عدلی و قضایی خودشان مسؤول هستند که در برابر برادر و محافظان او فیصلۀ شان را صادر کنند.»

معاون دوم رییس‌جمهور از لوی‌سارنوالی خواسته‌است که به این پرونده رسیده‌گی کند، اما لوی‌سارنوالی در این‌باره به گفت‌وگو حاضر نشد. شهروندان کشور از نماینده‌گان مجلس می‌خواهند تا به جای زورگویی بر مردم به قانون احترام بگذارند.

احمد، دانشجو، می‌گوید: «در اوضاع فعلی به‌جای این که مشکلات از مردم برای دولت‌مردان ایجاد شود، برعکس مشکلات زیادی از سوی دولت‌مردان برای مردم ایجاد می‌شود که این مشکلات باید کم شوند.»

کاکا گل، فروشنده در کابل، می‌گوید: «اگر این‌ها مسلمان هستند هر کسی که هستند، اگر وکیل هستند یا وزیر، باید بر مردم ظلم نکنند و دست نوازش‌شان را بر سر مردم بکشند. از این‌ها می‌پرسم که زنده‌گی می‌گذرد، پدر و اجداد شما به کجا رفتند که شما باقی بمانید.»

در کنار مردم، شماری از اعضای مجلس نیز از برخورد نامناسب برخی‌از همکاران‌شان انتقاد می‌کنند.

صالح‌محمد سلجوقی، نمایندۀ مردم هرات در مجلس می‌گوید: «هر کاری که از نشانی این خانه می‌شود خوبی و بدی‌اش به همۀ ما می‌رسد. سرباز این ملت در روی سرک از دست اعضای این مجلس لت‌وکوب می‌شود؛ بدماشی بالای مردم صورت می‌گیرد و باید این کارها متوقف شود.»

پس‌از لت‌وکوب‌شدن این پزشک، پزشکان چشم در کابل دست به اعتصاب کاری زدند و خواسته‌اند که این زورگویی‌ها پایان داده شود.

خواستیم نظر حبیبه دانش را در این‌باره بگیریم، اما موفق نشدیم. مردم می‌گویند که شماری از اعضای مجلس در طی دوره‌های کارشان در مجلس رسم‌های ناپسندی را در جامعه ترویج کردند. به باور آنان استفادۀ نماینده‌گان مجلس از موترهای بی‌پلیت، دست‌داشتن شماری از آنان در غصب زمین، لت‌وکوب نیروهای امنیتی در روی جاده‌ها و دیگر موضوع‌ها از نگرانی‌های جدی مردم به شمار می‌روند.

برای دیدن این گزارش پیوند زیر را باز کنید.

Advertisements